júl.
23

Megszületett az EU ítélet a német HOAI szabályozásról

Az Európai Unió Bírósága 2019. július 4-én meghozta ítéletét az építészek és mérnökök hivatalos díjszabásával kapcsolatban. Az ítélet a legalacsonyabb és a legmagasabb ár jogszabályban történő meghatározását nem tartja elfogadhatónak.

            

HOAI jog

Az alapeljárásban az Európai Bizottság és Németország mellett beavatkozó félként Magyarország is részt vett.

A pert megelőzően a Bizottság 2015-ben kifogást emelt a HOAI rendelet ellen, mely kifogást Németország vitatott, így a Bizottság a Bírósághoz fordult.

A felek érvei röviden

A Bizottság elsősorban azt kifogásolta, hogy a HOAI korlátozza a letelepedés szabadságát. A Bizottság úgy véli, hogy az építészek és mérnökök által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozóan legalacsonyabb és legmagasabb díjtételeket bevezető rendelet akadályozza a más tagállamokból érkező új szolgáltatók német piacra lépését. A Bizottság kifogásolta továbbá, hogy bár a HOAI az építészek és mérnökök általi szolgáltatásnyújtás részletszabályaira vonatkozik, a hatásából kifolyólag akadályozza a piacra jutást.

Németország véleménye szerint a legalacsonyabb és a legmagasabb díjtételek alkalmasak a minőséggel kapcsolatos célkitűzés megvalósítására, mivel az ár és a minőség között kapcsolat áll fenn, hiszen a magasan képzett személyzet jelentős munkaterhe kihat az árra, ami ezáltal magasabb lesz. Amennyiben az ár egy bizonyos szint alatt marad, feltételezhető, hogy ez az ár csak a szolgáltatások alacsonyabb minőségi színvonalával biztosítható. Németország azt állította, hogy a legmagasabb díjtételek nem korlátozzák a letelepedés szabadságát, és mindenképpen igazolja azokat a fogyasztók védelme, mivel megakadályozzák, hogy a fogyasztók a túlzottan magas díjakból adódóan túlzott terheket viseljenek. 

A Bíróság álláspontja

A Bíróság ítéletét elsősorban a 2006/123 irányelv vizsgálatára alapozta. Az irányelvnek való megfelelést Németországnak kellett bizonyítania.

A Bíróság megállapította továbbá, hogy Németország nem tudta bizonyítani azt, hogy a HOAI által meghatározott legalacsonyabb díjtételek alkalmasak a tervezési szolgáltatások magas színvonalának biztosítására irányuló célkitűzés megvalósítására és a fogyasztóvédelem biztosítására.

A Bíróság szerint a HOAI által meghatározott különböző szolgáltatási kategóriák tekintetében az árra vonatkozó iránymutatásnak a fogyasztók rendelkezésére bocsátása is elegendő lehet a cél megfelelő módon való eléréséhez. Ebből következik, hogy a legmagasabb díjtételek (jogszabályban történő) rögzítése a célkitűzésekkel nem arányos korlátozás.

A Bíróság ítélete alapján tehát Németország nem teljesítette az irányelvekből fakadó kötelezettségeit, emiatt a Bíróság a tagállamot elmarasztalta.

A döntés eredeti - előzetes - szövege az EU bíróságának oldalán.