aug.
07

BIM használat felmérés

A Magyar Mérnöki Kamara kezdeményezésében BIM mesteriskola indul 2019 utolsó negyedévében. A képzés a BIM szemléletmód egyre fontosabb szerepére hívja fel a figyelmet, elméleti ismeretek mellett áttekintő, gyakorlati ismeretek megosztását tűzte ki célul.

BIM MI kép

Az építőipar hatékonyságának növelése minden szereplő számára elsődleges kérdés.
A piac szereplői számára elengedhetlen a korszerű technológiák készség szintű ismerete. Ezt felismerve a Magyar Mérnöki Kamara - a korábbi Beruházáslebonyolítói Mesteriskola tapasztalatait is felhasználva indítja el első sorban a tervezés, kivitelezés-előkészítés területén dolgozó szakemberek számára a BIM Mesteriskolát.
A Mesteriskola indításához több szakmai szervezet is csatlakozik, így az előkészítés során a Magyar Építész Kamara, az ÉMI, az ÉVOSZ, a Lechner Tudásközpont szakemberei is megosztják tapasztalataikat és javaslataikat, melyek beépítésre kerülnek a végleges programba.
A Mesteriskola elindítása előtt a kidolgozott tematika véglegesítése során a mérnökök tapasztalatait be kívánjuk építeni a képzésbe, így a BIM használatról felmérést indított el a Kamara.
A felmérés áttekintést adhat a különböző rendszerek használatáról, azok elterjedéséről, használatuk részleteiről és mélységéről, a tervezési folyamatokban betöltött szerepéről.
Célkitűzés, hogy az egyre nagyobb ilyen irányú igényeket egy magas szintű, részletes ismeretekkel rendelkező szakembergárda tudja kielégíteni úgy a tervezés korai fázisaiban, mint akár a kivitelezés különböző szakaszaiban.

A felmérés elérhető a következő linken:  http://mernokvagyok.hu/bim-mesteriskola/bim-felmeres/

A kitöltéssel a szakma a BIM szemléletmóddal kapcsolatos ismeretkről kaphat körképet - a felmérés lezárását követően a kapott eredményeket meg fogja osztani a Kamara.