márc.
12

Az MMK intézkedései a veszélyhelyzetben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatója alapján a veszélyhelyzeti intézkedések keretében a Kormány a 100 főnél nagyobb beltéri, valamint az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltja.

Valamennyi területi mérnöki kamarát arra kérjük, hogy a fenti rendelkezéseknek megfelelően ilyen programot ne szervezzen, a meghirdetett és száz főnél több résztvevőre számító programokat pedig mondja le.

A területi mérnöki kamarák által szervezett szakmai továbbképzésekkel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a kamarák a képzéseket átmenetileg függesszék fel. A már meghirdetett és a következő napokban megrendezésre kerülő (100 főnél kisebb) programok esetében a szervező kamarák mérlegeljék, hogy ezeket még megtartják-e.

Az országos kamara által szervezett beszámoló vizsgákat 2020. március 16-tól kezdődően átmenetileg, a veszélyhelyzet megszüntetéséig felfüggesztjük, a meghirdetett vizsgákat lemondjuk. A jelentkezők számára a vizsgadíjat visszatérítjük vagy egy következő alkalom díjába beszámítjuk.

A beszámoló vizsgán kívül szervezendő egyéb vizsgák már meghirdetett alkalmairól (épületenergetikai tanúsítói jogosultsági vizsga, villámvédelmi vizsga, geodéziai minősítő vizsga) minden esetben egyedileg döntünk, tekintettel arra, hogy ezek a vizsgák a szakmagyakorlás megkezdésének feltételei, így a vizsga nélkül a kérelmezők a szakmagyakorlási jogosultságot sem tudják megszerezni.

Korábbi jelzésünknek megfelelően kérjük a területi kamarák titkárait, hogy azon szakmagyakorlók esetén, akiknek az ötéves továbbképzési időszak, vagy az egyéves beszámoló vizsga időszak a veszélyhelyzet időszaka alatt jár le, és a képzési- vagy vizsgakötelezettségüket a rendkívüli intézkedések miatt nem tudják teljesíteni, a kötelezettségük teljesítésére 2020. december 31-ig adjanak lehetőséget a pótlásra, a jogszabály szerinti szankciók alkalmazása (a jogosultságok felfüggesztése) nélkül. Mindez összhangban áll a kormány azon intézkedésével is, hogy a veszélyhelyzeti időszakban a lejáró személyes okmányokat sem kell megújítani, azok érvényessége automatikusan meghosszabbodik.

A fentieken túl kérjük a területi kamarák segítségét, hogy minden kamarai tagot és mérnök kollégát tájékoztassanak a telefonos, vagy elektronikus ügyintézési lehetőségekről, hogy a napi ügyintézés során is a minimálisra tudjuk szorítani a személyes jelenlétet igénylő ügyeket.

Végül, de nem utolsó sorban jelezzük, hogy a veszélyhelyzeti időszak elhúzódása esetén nehézségbe ütközhet (vagy egyenesen lehetetlenné válhat) a következő hónapokban esedékes területi taggyűlések és az országos küldöttgyűlés határidőben történő megtartása. Amennyiben ez a helyzet fennáll, tájékoztatást fogunk kérni a megfelelő hatáskörrel rendelkező szervezetektől, hogy az egyes törvényi, számviteli kötelezettségeket hogyan lehet a rendkívüli helyzetben teljesíteni.

Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, hogy keressenek minket bizalommal!


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A veszélyhelyzet kihirdetése és a hozzá kapcsolódó intézkedések

A Kormány tegnapi ülését követő sajtótájékoztatóról már sokan értesültek a veszélyhelyzet kihirdetéséről. A Magyar Közlöny 2020. március 11-én megjelent 39. és 40. száma pedig a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az intézkedésekről szóló kormányrendeleteket tartalmazza.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

A kormányrendelet jelzi, hogy veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja. A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.

A rendelet 2020. március 11-én 15 órakor hatályba lépett.

Az intézkedéseket az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet tartalmazza.

(A rendelet magyar és nem magyar állampolgárokra is tartalmaz rendelkezéseket. Az alábbiakban csak a magyar állampolgárokra vonatkozó általános rendelkezésekre térünk ki.)

Eszerint ideiglenesen visszaáll a határellenőrzés Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán.

Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről nemzetközi személyszállítást végző a) vasúti jármű, b) autóbusz, valamint c) – a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve – polgári légijármű Magyarország területére nem léphet be.

Az ugyanezekből az országokból érkező magyar állampolgárok
a. a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek,
b. akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, a kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,
c. akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (hatósági házi karantén).

A kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi. A hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását rendőrség ellenőrzi. A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

E rendelet hatálybalépésétől
a. a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek,
b. a felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos,
c. az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az Oktatási Hivatal nem rendelhet el,
d. zárt helyen 100 főnél több személy, nem zárt helyen pedig 500 főnél több személy részvételével rendezvény tartása tilos, azzal, hogy e korlátozás érvényesítése a rendező, valamint a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége,
e. a Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül,
f. a külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló iskolai kirándulást le kell mondani.

A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon – azaz 2020. március 12-én - lép hatályba.

Kapcsolódó anyagok