dec.
12

Kis mértékben módosult a 266-os kormányrendelet

A Magyar Közlöny 2019 december 5-i 196. számában megjelent az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 290/2019. (XII. 5.) Korm. rendelet.
A módosítás kizárólag a szabályozott szakmák EU-s nyilvántartásával való összhang megerősítését célozza.

A módosítás érinti a Korm.-rendelet 3.§-át, mely alapján:

„3. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmák a következők:

a) településtervezés,

b) építészeti-műszaki tervezés,

 c) településrendezési szakértés,

d) építésügyi műszaki szakértés,

e) építési műszaki ellenőrzés,

f) felelős műszaki vezetés,

 g) energetikai tanúsítás.”

Fent hivatkozott szakmák a névjegyzéket vezető szerv engedélyével – a g) pont esetében a névjegyzéket vezető szerv felé való bejelentéssel – gyakorolhatók. A szakmákhoz tartozó részszakterületek listája a rendelet 1. mellékletében található meg.

A módosított 5.§-a kijelöli a jogosultságot megállapító és a névjegyzéket vezető szervet, valamint megállapítja annak illetékességét.

A 25.§ új (2) bekezdése alapján a kérelmező a kérelmet írásban – papír alapon vagy elektronikus adathordozón, az Ákr.-ben meghatározottakon túl – bármely területi kamaránál benyújthatja.

A rendelet a kihirdetését követő hónap első napján – 2020. január 1-jén – lép hatályba.