Portál

/ Információk / Hírek, közlemények
szept.
17

MMK Felügyelő Bizottság 2021-2022. évi munkaterve

A jogszerű működés ellenőrzésén túl az FB minden vizsgálata, ellenőrzése arra is irányul, hogy a kamara tevékenységének racionalizálására, korszerűsítésére, hatékonyabbá tételére és gazdálkodásának költség hatékonyságára vonatkozó lehetséges javaslatokat is tárjon fel.

A felügyelőbizottság ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara – beleértve az elnökség, a bizottságok, a főtitkárság (ügyviteli szervezet) és a szakmai tagozatok jogszerű működését, gazdálkodását, a pénzügyi-számviteli rendre vonatkozó jogszabályok, szabályzatok érvényesülését, valamint a küldöttgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.

A jogszerű működés ellenőrzésén túl az FB minden vizsgálata, ellenőrzése ugyanakkor arra is kell irányuljon, hogy a kamara tevékenységének racionalizálására, korszerűsítésére, ésszerűsítésére, hatékonyabbá tételére és gazdálkodásának költség hatékonyságára vonatkozó lehetséges javaslatokat is tárjon fel. A javaslatokat az FB az MMK elnöke, illetve elnöksége felé terjeszti elő.

Ellenőrzési tevékenység tárgya: 

1. Az MMK gazdálkodásának vizsgálata

Témafelelős: dr. Bálint Ákos

 • a kamarai költségvetés teljesítésének vizsgálata;
 • a szakmai tagozatok finanszírozásának és pénzfelhasználásának ellenőrzése;

 

2. Az MMK működésével kapcsolatos vizsgálatok

Témafelelős: ifj. Bózvári József

 • a küldöttgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése;
 • a kamarai szabályzatok érvényességének áttekintése;
 • felügyeleti szervi ellenőrzésekkel összefüggő vizsgálatok;

 

3. Építési tvr. hatálya alá nem tartozó szakmai tagozatok működésével összefüggő vizsgálatok

Témafelelős: Gilyén Elemér

 • a tanúsítások szabályozása és gyakorlata;
 • a tagozati ügyrendek leltárszerű áttekintése;

 

4. Képzések, továbbképzések vizsgálata

Témafelelős: Szánthó Zoltán

 • kötelező szakmai továbbképzések szabályozása és végrehajtása
 • jogi továbbképzés rendszerének vizsgálata

 

5. Építési tvr. hatálya alá tartozó szakmai tagozatok működésével összefüggő vizsgálatok

      Témafelelős: Komjáthy László Endre

 • a tanúsítások szabályozása és gyakorlata;
 • a tagozati ügyrendek leltárszerű áttekintése;

 

6. MMK tevékenységét segítő javaslatok rendszerezése, megfogalmazása különösen az alábbi területeken

Témafelelős: Komjáthy László Endre

 • MMK gazdálkodása
 • MMK működése
 • Tagozatok működése
 • Képzés, továbbképzés

Beszámolójelentések formája (írásbeli vagy szóbeli): a beszámolójelentések írásos formában készítendők.

Határidők:

ad 1.- ad 5. vizsgálatok munkaanyagának határideje: 2022. március 3.

ad 6. az FB vizsgálati, ellenőrzési tevékenysége során megfogalmazódó javaslatok összerendezése a témafelelősök munkaközi anyagai alapján folyamatos

A vizsgálatok, ellenőrzések során a feladat ellátásához a témafelelősök előzetes jóváhagyás alapján az ügyrendi szabályzat 2.5. pontja szerint külső szakértőt is bevonhatnak.

Testületi ülések:

2021. november 3-4. (csütörtök) FB ülés, munkaközi egyeztetés
2021. november 26. (péntek) MMK Küldöttgyűlés
2022. január 6. (csütörtök) FB ülés, munkaközi egyeztetés
2022. március 3. (csütörtök) FB ülés, munkaanyagok leadása
2022. április 28-ig (csütörtök) FB éves beszámoló kiküldése
2022. április 29-30. (péntek, szombat) MMK Választmányi ülés
2022. május 20. (péntek) MMK Küldöttgyűlés