jan.
10

Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottságról szóló 2/2019. (I. 9.) ITM rendelet

A rendelet 1.§ (2) bekezdése meghatározza a Bizottság feladat- és hatáskörét. Az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság kidolgozza és felülvizsgálja az útügyi műszaki előírásokat tartalmazó szakmai szabályokat, valamint javaslatot tehet az útügyi műszaki szabályozás jogszabályi környezetének kialakítására, módosítására.

A Bizottság tagjai:

a) az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,

b) az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter,

c) az építésgazdaságért felelős miniszter,

d) a környezetvédelemért felelős miniszter,

e) a gyorsforgalmi utak engedélyezéséért felelős közlekedési hatóság,

f) a MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság,

g) a Magyar Mérnöki Kamara és

h) a Közlekedéstudományi Egyesület által delegált személy.

A rendelet a kihirdetését követő 8. napon – 2019. január 17-én- lép hatályba.