dec.
05

MMK állásfoglalás

A földmérők kötelező továbbképzésének eltörlésére vonatkozó törvényjavaslatról
A Kormány által 2018. november 20-án benyújtott, „Egyes agrárszabályozási törvények módosításáról” szóló T/3630. számú törvényjavaslat kiegészítésével kapcsolatban az alábbi állásfoglalást jelentette meg a mai napon a Magyar Mérnöki Kamara.

geodeta állásfoglalás

A Kormány által 2018. november 20-án benyújtott, „Egyes agrárszabályozási törvények módosításáról” szóló T/3630. számú törvényjavaslat 76.§ (1) bekezdése kiegészíti „A földmérési és Térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28.§-át egy (7c) bekezdéssel.
A javasolt módosítás szerint: „A 70. életévét betöltött ingatlanrendezési földmérőknek a jogosultságuk meghosszabbításához nem szükséges a (7a) bekezdés a) pontjában meghatározott húsz továbbképzési pont igazolása.”

A törvényjavaslat indokolása szerint:más szakmák esetében is a 70. életévet betöltött szakmagyakorlók mentesülnek az ilyen vagy hasonló kötelezettségek alól. Előfordulnak olyan járások, ahol egyetlen nyugdíjas magánföldmérő van, aki jogosult földmérési minőségbiztosításra. Amennyiben az előírt kötelezettséget nem teljesíti, jogosultságát elveszíti, ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységet nem végezhet, az adott járás pedig földmérő nélkül marad, szolgáltatást nincs, aki végezze.”
A törvényjavaslat szabályozási körébe tartozó földmérők nem tartoznak a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartási rendszerébe, azonban tevékenységük szakmai alapjai azonosnak tekinthetők a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott, kamarai tag geodétákéval. Sem ők, sem a kamara közel húszezer tervező és szakértő tagja közül a korára tekintettel nem mentesül senki a szakmagyakorlás folytatásának feltételét képező kötelező továbbképzés alól. Annak sincs semmi akadálya, hogy bármely járás területén dolgozó földmérők más járás területén is tevékenységet folytassanak.
A Magyar Mérnöki Kamara úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezett módosítás több szempontból ellentétes általában a mérnöki – tervezői, szakértői – tevékenységet végzők érdekeivel és azzal az általános társadalmi elvárással, hogy ők képesek legyenek tevékenységüket a legkorszerűbb szakmai ismeretek birtokában végezni.
A módosítás iránya ellentétes a kormányzat deklarált szándékaival és egyéb követelményekkel is:

A kormányzat – messzemenően támogatható módon - éppen most szorgalmazza törvénybe iktatott gazdasági-pénzügyi kedvezményekkel a nyugdíjasok foglalkoztatását, ami nyilván az adott szakterületen teljes körű szakmai felelősség vállalását is jelenti, hiszen biztonságot és minőséget befolyásoló szaktudás és ezen alapuló teljesítmény olyan követelmények, amelyeknek minden tevékenységet végzőnek meg kell felelni, korától függetlenül.

  • a mérnöki tevékenység – nyilván a földmérői tevékenység is - éppenséggel olyan szakterületen dolgozik, amelyen szünet nélküli, erős ütemű fejlődés folyik az igénybe vehető eszközök és a tevékenységük eredményeként megjelenő produktumok tekintetében egyaránt. Munkájuknak tehát elemi velejárója kell legyen a folyamatos ismeretszerzés és az ezt intézményesen megalapozó rendszeres továbbképzés;
  • a jogosultsággal rendelkező mérnökök átlagéletkora egyre magasabb, a magasabb életkorba tartozók közül pedig egyre többen képesek teljes értékű szakmagyakorlási tevékenységet végezni. Így a piac, a mindenkori megrendelők szükséglete is egyértelműen az, hogy minél inkább kinyúljon a „folyamatos, életen át tanulás” időszaka.

Mindezekre tekintettel a Magyar Mérnöki Kamara indokoltnak és szükségesnek tartja, ezért kezdeményezi az „Egyes agrárszabályozási törvények módosításáról” szóló T/3630. számú törvényjavaslat „A földmérési és Térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28.§-ának (7c) bekezdéssel történő kiegészítésére irányuló 76.§ (1) bekezdésének visszavonását.

A Magyar Mérnöki Kamara ezen állásfoglalását eljuttatja a törvényjavaslat előadójának, Nagy István agrárminiszternek és az Országgyűlésben e törvényjavaslatot tárgyaló bizottságok elnökeinek.