ápr.
22

C19: több kedvezményt biztosít a Gazdaságvédelmi Akcióterv

A Kormány április 21-én megjelent rendeletei további adózási könnyítéseket vezettek be és erősítették a munkaügyi kedvezményeket. Ezen túlmenően bevezetésre kerül a vállalkozások által igénybe vehető hitelkeret és kapcsolódó garancia program.

A 2020 április 21-i Magyar Közlönyben megjelentek a Gazdasági Akciótervvel kapcsolatos részletszabályok.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet tartalmazza az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítéseket, amelyek alapján többek között a rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, - bevallási és -fizetési kötelezettségének 2020. szeptember 30-ig tehet eleget.

Ugyancsak ezek a szabályok vonatkoznak a helyi iparűzési adó bevallási-benyújtási kötelezettségét és az  ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettséget, a helyi adókkal kapcsolatos adófizetési kötelezettséget, valamint az innovációs járulékkal kapcsolatos kötelezettségekre is.
A rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékes beszámolók benyújtási határideje szintén 2020. szeptember 30.
A rendelet tartalmazza a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó szabályok módosítását is.

Az adóigazgatási szabályok között a rendelet rendelkezik a természetes és nem természetes személy általi adótartozás kérelemre való mérsékléséről.
Az egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szabályok között a rendelet kimondja, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg.

A kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet szabályozza többek között a csökkentett munkaidő, a létszámtartási kötelezettség és az alapbér fogalmát, valamint kiegészítő szabályokat tartalmaz a támogatás nyújtására, valamint a támogatás megszűnésére vonatkozóan.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozat szerint a Kormány az MFB Vis Maior Garanciaprogramjának elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami készfizető kezességvállalást, a Garantiqa Krízis Garanciaprogram elindításához 90%-os mértékű visszavonhatatlan állami viszontgaranciát biztosít, valamint támogatja a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség 2020. december 31-én fennálló állományának 1000 milliárd forint összegre történő emelését.

A rendelet 1. melléklete tartalmazza az MFB Vis Maior Garancia feltételeit.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat alapján a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása érdekében meghirdetésre kerül az MFB Krízis Hitelprogram, valamint az MFB Versenyképességi Hitelprogram.
A rendelet 1. mellékletében megtalálhatóak az MFB Krízis Hitelprogram, a 2. mellékletben pedig az MFB Versenyképességi Hitelprogram feltételei. 

A hivatkozott rendeleteket tartalmazó Magyar Közlöny megtalálható az alábbi linkre kattintva:
Magyar Közlöny 2020. évi 82. szám