dec.
11

Összefoglaló az MMK Elnökségének 2020 december 9-i üléséről

Az Elnökség elfogadta a Kamara jövő évi költségvetését és a januártól életbe lépő új, mérnöki díjszabást valamint elindult a 2021. évi tisztujítás előkészítése is.

 Az Elnökség elfogadta az országos kamara 2021. évi költségvetését

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a veszélyhelyzet során ráruházott feladatkörében eljárva, egyhangú szavazással jóváhagyta az MMK 2021. évi költségvetését 548 110 ezer forint bevételi és 547 210 ezer forint kiadási előirányzattal.
Az előzményekhez tartozik, hogy 2020. szeptember 11-én az MMK Küldöttgyűlése már tárgyalta a tervezetet, meghatározta annak sarokpontjait, azonban akkor a költségvetésről való szavazás elhalasztása mellett döntött. A november 27-re tervezett Küldöttgyűlésen ismét napirenden szerepelt volna a jövő évi költségvetés, de az időközben kihirdetett járványügyi intézkedések és veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok miatt annak összehívására már nem volt lehetőség. Az Elnökség a  2021 évi költségvetést a veszélyhelyzet megszüntetését követő 90 napon belül fogja  jóváhagyásra a Küldöttgyűlés elé terjeszteni.


Januártól új mérnöki napidíjak

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlésének 2020. szeptember 11-én hozott határozata alapján, az MMK Elnöksége az októberi és novemberi ülésén tárgyalt a mérnöki napidíjak módosításáról. A december 9-én, egyhangú támogatással elfogadott, 2021. január elsején hatályba lépő új díjszabás nemcsak értékkövető lesz, hanem a korábbiaknál még egyértelműbben leírja, hogy mit tartalmaz. Az elnökség ezentúl évente felülvizsgálja és a garantált bérminimum változásához kapcsolja a díjak mértékét.
Az új mérnöki napidíjak elérhetők a Magyar Mérnöki Kamara honlapján, a főlapon található Tagjainknak/Mérnöki Díjszabás menüben. 


Elindult a 2021. évi tisztújítás előkészítése

Nagy Gyula elnök tájékoztatta az Elnökséget, hogy megkezdődött a 2021. májusi Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése azzal, hogy a területi kamarák és a szakmai tagozatok december 4-én megkapták a Választási Jelölőbizottság jelöltállítási felhívását. A jelöltállításra két hónap áll rendelkezésre.  A területi kamarák és a szakmai tagozatok a Választási Jelölőbizottságnak 2021. február 5-ig nyújthatják be a jelölésre vonatkozó területi kamarai, illetve szakmai tagozati határozatot, valamint a jelöltek elfogadó nyilatkozatát és a rövid bemutatkozását.
Nagy Gyula megköszönte az Elnökség eddigi munkáját, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az elkövetkező fél évben még számos feladat vár a testületre ahhoz, hogy az új elnökségnek felelősséggel adhassák át az MMK vezetését.
A jelölési folyamattal kapcsolatos információk elérhetők az MMK honlapján .


Online képzés és vizsgáztatás

Virág Rudolf, az MMK főtitkára tájékoztatta az elnökséget, hogy a veszélyhelyzeti szabályozás alapján a mérnöki jogosultságok nem járnak le a veszélyhelyzet végét követő 60 nap letelte előtt. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy hasonló helyzet a jövőben is előfordul, várhatóan a rendelkezésre álló időben sok vizsgalehetőségre lesz szükség. Mindkét ok indokolja, hogy a kamara előkészítse az online vizsgáztatás bevezetését. Az online vizsgarendszer elindításához a szakmai tagozatoknak lényegesen ki kell bővíteni a vizsgakérdések körét. Ez a munka már elkezdődött, több tagozat el is készült a feladattal. Az MMK kiépíti az online továbbképzések technikai feltételeit is, amelyet elsőként az energetikai auditotorok továbbképzésben márki is próbált.


FAP testület: legyen több idő a pályázati anyagok elkészítésére

Csohány Kálmán, a Feladat Alapú Pályázat testület elnöke egy hatpontos javaslatot terjesztett előbb az Alelnöki Tanács, majd az Elnökség elé. A javaslatok célja, hogy a FAP pályázati rendszer kiírása segítse lő a korábbinál még magasabb színvonalú mérnöki segédanyagok készítését. A javasolt új szabályok a pályaművek elkészítésére hosszabb kidolgozási időt adnának, aktívabb részvételre motiválnák a szakmai tagozatokat és új számítási módszerrel osztanák fel a felhasználható összegeket. Az Elnökség a maga részéről támogatta a kezdeményezést azzal, hogy a javaslatot a kamara szakmai tagozatai is véleményezzék.


Az MMK szolidaritási alapjának felhasználása

Az Elnökség megtárgyalta a legkisebb területi kamarák által igényelhető szolidaritási alapra beérkezett igényeket. A meghatározott összeg keretein belül - a Heves és a Nógrád megyei kamara 700.000-700.000 Ft-ot, a Tolna megyei kamara 600.000 Ft-ot kapott a pályázatokban megjelölt tevékenységük támogatására.


Erősödő egyetemi együttműködések

Az ülés végén Nagy Gyula tájékoztatást adott arról, hogy az MMK együttműködési megállapodást írt alá az Óbudai Egyetemmel. Ennek célja, hogy a két szervezet közösen dolgozzon a képzési és továbbképzési rend kialakításán és működtetésében, segítve ezzel a magas szintű, gyakorlati szemléletű mérnöki tudás kialakítását és fenntartását. Az Elnök hozzátette, hogy több más fontos hazai mérnökképző egyetemmel is folyamatban van hasonló megállapodások előkészítése.

(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)