máj.
07

MMK Elnökségi ülés: Elindultak az online képzések és felkészülés a 2019-es beszámolóra

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének május 6-i üléséről

Az MMK Elnöksége május 27-i ülésének előkészítése – 2019. évi beszámoló
A Magyar Mérnöki Kamara májusban esedékes Küldöttgyűlése – hasonlóan más köztestületekhez - a veszélyhelyzet miatt a küldöttek személyes részvételével a tervezett időpontban nem tartható meg. A jogszabály az Elnökséget hatalmazza fel, hogy május végéig az előző év tevékenységének beszámolóját, és a gazdálkodásról szóló beszámolót fogadja el. A Küldöttgyűlést a veszélyhelyzet vége után 90 napon belül kell megtartani, az Elnökség döntését ekkor lesz lehetősége a küldötteknek megvitatni és jóváhagyni.  Az Elnökség megtárgyalta a két dokumentumot, és a beérkezett észrevételekkel való kiegészítésekkel azokat a május 27-ére tervezett rendkívüli Elnökségi ülés elé terjeszti.
Az Elnökség a tapasztalatok alapján úgy látja, hogy az elektronikus tanácskozás lehetőségét a veszélyhelyzetet követő időszakban is célszerű lehet bizonyos fórumok esetében fenntartani.

A Felügyelő Bizottság jelentése
A 2019-es év beszámolójához kapcsolódva a Felügyelő Bizottság (FB) az MMK gazdálkodásával kapcsolatban megállapította, hogy az MMK 2019-ben megfontoltan és takarékosan gazdálkodott, amellyel kapcsolatban az FB elismerését fejezte ki.
Az FB elemezte a kamarai tanúsítási rendszert is, és azt javasolja, hogy a Kamara tekintse át a tanúsítások folyamatát, egy egységes, arányos, a valós igényeket jobban kiszolgáló rendszer működése érdekében.
A tagozati ügyrendekkel kapcsolatban az FB elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy a két tagozatnak a mai napig nincs ügyrendje.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság jelentése
A tisztességes mérnöki magatartás fontosságát hangsúlyozta az Etikai és Fegyelmi Bizottság (E-FB) jelentése, és örvendetesnek nevezte, hogy csökken az etikai eljárások száma. Az E-FB ismét felhívta a figyelmet, hogy a mérnök-etikai képzést erősíteni kell a Kamarán belül, de célszerű ebben továbbra is együttműködni a Magyar Építész Kamarával is.

A Hírközlési és Informatikai Tagozat tanúsítási rendszerének módosítása
A Tagozat javaslatot dolgozott ki az Informatikai Tervező (IT) és Informatikai Projektellenőr (IN-PE) tanúsítási rendszer bevezetésére. A javaslat szerinti tanúsításokkal rendelkezők számára, a tanúsítások lehetővé teszik informatikai tervek készítését és ellenőrzését, valamint informatikai beruházások szakmai vezetését és ellenőrzését. A hiánypótló tanúsítási eljárási rendszer alkalmazását az Elnökség – a szakterülethez szükséges végzettségekre vonatkozó módosítással - egyhangúlag elfogadta.

 A tagozati kezdeményezés a mérnöki napidíjak felülvizsgálatára
Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat javaslata tartalmazza, hogy az ajánlott mérnöki napidíjak mértékét a Kamara elnöksége vizsgálja felül. Az elnökség tagjai felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon sok tényező befolyásolja, hogy a gyakorlatban ajánlott díjak milyen mértékben érvényesíthetők. Ez nagy részben függ a szakterülettől, a megbízás hosszától és a piaci szereplők igényeitől. Több elnökségi tag is javasolta, hogy a mérnöki napidíjakat a Kamara elnöksége évente vizsgálja felül, és erről egyeztessen a Magyar Építész Kamarával is. Az Elnökség végül úgy döntött, hogy a tagozatok véleményét kikérve, legkésőbb a júniusi elnökségi ülésre minden érintett véleményét tükröző javaslat kerüljön előterjesztésre.

Tájékoztató a FAP Testület pályázatok befogadásáról 
Az MMK 2020. évi Feladat Alapú Pályázatára (FAP) beérkezett anyagokat kifejezetten ígéretesnek értékelte a FAP testület vezetője Csohány Kálmán, aki elmondta, hogy a veszélyhelyzet miatt módosított határidőre 17 pályázat érkezett be 15 tagozattól. 13 pályázat összesen több, mint 11 millió forintnyi támogatása már zöld utat kapott az Alelnöki Tanácstól, további 4 pályázatról - a hiánypótlás után - néhány napon belül tárgyal a FAP testülete.

KTT állásfoglalás a kötelező szakmai továbbképzések távoktatásának lehetőségéről
A Kamarai Továbbképzési Testület (KTT) állásfoglalásában ajánlásokat fogalmazott meg a területi kamarák és szakmai tagozatok távoktatással kapcsolatos gyakorlati teendőire. Az elnökség tagjai részletesen megvitatták, hogy a kamarai oktatás változatos igényeihez milyen technikai és szervezési megoldások a legalkalmasabbak. Az online oktatások lehetővé tennék, hogy az egyes területek, régiók együttműködve folytassák az oktatásokat, továbbképzéseket. Ennek módjáról még további egyeztetéseket kell tartani. Az elnökség tájékoztatást kapott a BPMK eddig megtartott online képzéseiről, amelyről a résztvevőktől kedvező vélemények hangzottak el.

Tájékoztató az Alapszabály Előkészítő Bizottság (AEB) munkájáról
Kun Gábor és Szöllőssy Gábor az AEB társelnökei tájékoztatták az Elnökséget, hogy a munka az utóbbi időben jelentősen felgyorsult, az alapszabály szövegének négyötödének áttekintésén, szövegalkotásán, módosításán már túljutottak. A Bizottság munkája heti rendszerességgel folyik. Nagy Gyula elnök arra kérte a Bizottságot, hogy munkájukkal lehetőleg úgy végezzenek, hogy az Alapszabály tervezetet a Szakmai Tagozatokkal és a Megyei Kamarákkal - a nyári szabadságokat is figyelembe véve – időben lehessen egyeztetni, mert a tervezet csak így kerülhet az őszre kitűzhető Küldöttgyűlés elé.