jún.
05

Új kihívásokkal kell szembenéznünk – az elnökségi beszámoló összefoglalója

Az MMK elnöksége az eddigieknél lényegesen részletesebb beszámolót terjeszt a küldöttgyűlés elé. Ezzel folytatni kívánjuk a 2019. őszi egri választmányi ülés példáját is, ahol áttekintettük a kamara tevékenységét és gazdálkodását a kezdetektől napjainkig. Összefüggéseiben is bemutattuk, mit teljesített az országos kamara a tagdíjak mintegy egyharmadából és az általa teremtett közel ugyanekkora forrásból. A tagdíjak mintegy kétharmadából gazdálkodó területi kamarák is bizonyára követik majd a példát, és beszámolnak tagjaiknak az alapításuk óta eltelt időszak gazdálkodásáról.

A beszámoló azok felsorolásával kezdődik, akikre büszkék vagyunk, akiket a kamara kitüntetésben részesített. Az elnökség egyúttal gratulál mindazoknak, akik magas állami vagy szakmai kitüntetést kaptak. A kitüntetettek nemcsak saját teljesítményük megérdemelt elismerésében részesültek, hanem a magyar mérnökség megbecsülését is erősítették.

A mérnöki szakmát érintő szabályozás terén elért eredményeket a beszámoló jelzi. Ezek több szakterület munkáját segítik. Lényeges változásra van azonban szükség annak érdekében, hogy a mérnököket érintő szabályozás előkészítésében – időben, érdemben és kivétel nélkül minden esetben – kikérjék a kamara véleményét. Nem vigasz, hogy más szakmai köztestületeknek is hasonló célra kell törekedniük.
A beszámoló számba veszi a legfontosabb feladatainkat. Ezek megvalósítását több dokumentumban és személyes egyeztetésen is kezdeményeztük a kormányzatnál. Bízunk abban, hogy a kamarával külön kapcsolat tartó miniszterelnöki biztos kinevezésével e feladatok megvalósításának is nagyobb esélye lesz.

Kamaránk – ahogy a törvény is rögzíti – szakmai kamara. Ezért komoly eredmény, hogy ebben az évben érdemi előrelépés történt a szakmai tagozatok finanszírozásában. Ezt az országos kamara eredményes gazdálkodása, a tagdíjakhoz hasonló mértékű egyéb bevétele alapozta meg. Feladatként előttünk van még a tagozatok megerősített finanszírozásának hosszú távú biztosítása, ami közös felelősségünk.
Kamaránkban már gyakorlattá vált, hogy – egyes tagozatok szervező munkájával – széles körű szakmai ismereteket közvetítő és közösséget erősítő, eredményes konferenciákat szervezünk. Ezekről a beszámolóban számot adunk. Ki kell emelni azonban azt az eseményt, amely örömteli és mindenki számára látható módon bizonyította be a magyar mérnök szakmai és személyes lelkiismeretének erejét. Összesen 24 órára sem volt szükség ahhoz, hogy – kormányzati kezdeményezésre és a Tartószerkezeti Tagozat szervezésében – közel félszáz mérnök jelentkezzen az albániai földrengés következményeinek gyors felmérésére, az albán kollégák megsegítésére.

Eredményesen védtük tagjaink érdekeit közbeszerzési ügyekben. A közbeszerzési törvény – meghatározott feltételek között – lehetővé teszi, hogy az országos kamara is felléphessen ajánlattevő tagjai érdekében. Az elmúlt időszakban erre többször sor került, valamennyi esetben eredménnyel. Hasonlóan eredménnyel jártunk el a bíróságon a szakmai követelmények érvényesítése érdekében épületenergetikai tanúsítási ügyben. Az utóbbi időben egyre többen veszik igénybe jogsegélyszolgálatunkat is, sőt egyre több lakossági megkeresés érkezik a kamarához.
Mint minden honfitársunknak, a mérnököknek is külön kihívást jelentett a koronavírus-járvány megjelenése és következményeinek kezelése. Honlapunkon folyamatos tájékoztatást adtunk a mérnököket érintő kormányzati szabályozásról. Folyamatosan tájékoztattuk a kormányzatot tagjaink jelzéseiről és igényeiről. A kamara olyan intézkedéseket hozott a jogosultságokkal, a kötelező továbbképzésekkel, a vizsgákkal kapcsolatban, amelyek eredményeként a tagokat semmilyen hátrány nem érheti a bevezetett korlátozások következtében. Továbbképzéseik az év további részében is teljesíthetők.

A kamara működéséhez szükséges technikai feltételek a járvány körülményei között is rendelkezésre álltak, a testületi üléseket, szakmai megbeszéléseket megtartottuk. Egyértelmű az igény, hogy a testületek működése során az elektronikus módszerek most begyakorolt használatára legyen szabályozott lehetőség a vírusveszély után is. Feladatunk, hogy létrehozzuk ezeket a szabályokat.
A veszélyhelyzet idején kihirdetett kijárási korlátozás hatása jelentősen felerősítette az elektronikus eszközök, az internet használatát. Már láthatjuk, hogy ez a kamara működését a „vírus nélküli” jövőben is alakítja, különösen a szakmai továbbképzések esetében. Az ez irányú kezdeményezéseket orientálta és segítette ajánlásával a Kamara Továbbképző Testülete. A továbbképzés terén egyre nagyobb igény mutatkozik a piaci körülmények között jól hasznosítható tudást adó mesteriskolák iránt, amelyek sikerességét bizonyítják a beruházáslebonyolítás és az informatikai tervezés, ellenőrzés témakörében szervezett mesteriskolák. Ezek egyúttal azt is igazolják, hogy az eredményes és vonzó továbbképzések egyik fontos feltétele a külső, piaci tapasztalatokkal rendelkező oktatók bevonása. A szakmai vizsgák számát tovább növeltük, amivel még a járvány miatti szünet mellett is biztosítható, hogy mindenki teljesíthesse a szükséges vizsgát. A kötelező továbbképzések és vizsgák mellett továbbra is kiegyensúlyozottan folyik az energetikai auditorok és szakreferensek képzése, vizsgáztatása.

A mintegy fél évtizedes tapasztalat alapján kijelenthető: alapvetően bevált a kamarai tanúsítás rendszere, amelynek segítségével sok tagtársunk tudja igazolni a piacon, hogy rendelkezik a szakterületének megfelelő felkészültséggel és gyakorlattal. A tanúsítások száma bővült, a megszerzésükhöz és megtartásukhoz kapcsolódó követelmények szigorodtak. Minden alappal rendelkezünk ahhoz, hogy a tanúsítási rendszert továbbfejlesszük tagjaink támogatására. A kamara más – mérnökkártyához kapcsolódó – kedvezményes szolgáltatásai is bővültek, részleteikről és igénybevételükről a kamara honlapja ad tájékoztatást.

A Mérnök Újság kiadásának átvételét követően jelentősen átalakult, kibővült a kamarai kommunikáció. A megújult formátumú szakmai lap mellett javult a honlap tartalma és aktualitása, rendszeressé vált a hírlevél, elérhető a mérnökvagyok.hu, használjuk a közösségi médiát, az utóbbi időben érezhetően bővült a kamara megjelenése az országos sajtóban is. Nagyon fontos tájékozódási lehetőség, ha tagjaink a jövőben is szívesen válaszolnak a véleményüket kutató kérdésekre. Hosszú távon ez nagymértékben javíthatja a kamarai tagság önismeretét, érdekeinek megértését, megfogalmazását, érvényesítését.

Bővült kamaránk képviselete is: az MMK több tagozata megjelent az újonnan szerveződő készségfejlesztési tanácsokban, amelyek a szakképzés kulcsfontosságú szervei. Felújítottuk kapcsolatunkat a szakmai kamarák szövetségében, ezzel lehetőség nyílt tapasztalataink egyeztetésére, a másutt kialakult megoldások megismerésére.

A beszámoló által átfogott időszak mutatja, hogy kamaránknak az alapítása után negyed évszázaddal új kihívásokkal kell szembenéznie. Ezek egy digitális kor kihívásai: a kamara csak akkor tud válaszolni rájuk, ha a kor követelményeinek való megfelelés szándéka irányítja. A harmadik évezred kezdetének kihívásaira csak a harmadik évezred módszereivel válaszolhatunk, ez mindenekelőtt a kamara képességét jelenti gyors és széles körű szakmaisággal magalapozott döntések meghozatalára és végrehajtására. Ami e képesség kialakítását segíti, az segíti a kamarát és a mérnököket, akiknek érdekeit képviseli a gyorsan változó világban. Közös felelősségünk, hogy ezzel tisztában legyünk és ennek megfelelő döntéseket hozzunk.

A Magyar Mérnöki Kamara tagjainak érdekében ehhez kérjük a küldöttek segítségét.

A teljes beszámoló PDF formában letölthető.