szept.
17

MMK Elnökségi ülés - szeptember

Bővülhet a tagozatok támogatása, ismét pályázhatnak a legkisebb kamarák

elnökségi 19 szept

Az MMK Elnöksége 2019. szeptember 11-én tartott ülésén megtárgyalta a kamara Szabványügyi Tanácsadó Testületének a 2019. évi, részben már teljesített munkatervét. A Magyar Szabványügyi Testület jelenleg dolgozza ki a szabványhoz jutás általánosan és jelentősen kedvezményes online hozzáférését, amely még az ősz folyamán elérhető lehet. Kovács Oszkár, a testület elnöke jelezte, hogy hazánk brüsszeli képviseleténél kezdeményezte a kkv-k bevonását az európai szabványalkotás folyamatába, hiszen elsősorban ott befolyásolható a tartalom, a kkv-k pedig jelenleg semmilyen befolyással nem rendelkeznek erre.

További fontos kérdés a szabványok lefordítása, amelyek közül a jogszabály által kötelezővé tett szabványok lefordítása kiemelkedőn fontos. Lényeges, hogy a szabványokkal kapcsolatos ismeretek elterjesztése sokkal intenzívebb legyen és ebben az MSZT is közreműködne.

Az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, elvégzett feladatokról és a 2019. II. félévi feladatokról a kamara elnöke adott tájékoztatást. Ezek közül kiemelte a kamara és az Agrárminisztérium, valamint két másik mérnökszervezet által kötött együttműködési megállapodást, valamint két kamarai tagunk – Almási József és Szepes András - magas állami kitüntetését. A Kamara véleményezte az Energetikai Innovációs Tanács jogalkotási tervét és részt vett a Nemzeti Mintaterv Katalógusra vonatkozó pályázat elbírálásában. Látogatást tett a kamarában az ITM új államtitkára, Dr. Boros Anita, aki elmondta, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a szakmai érdekképviseletekkel fennálló kapcsolatoknak. A megbeszélésen áttekintették a legaktuálisabb témákat, így a pályázati támogatás lehetőségét, továbbá a kamara bevonását a szakmagyakorlás szabályozásával és az építésgazdasági stratégiával kapcsolatos kormányhatározatok feladatainak megoldásába.

Megalakult a Területi Elnökök Fóruma. A megalakulásról tájékoztató olvasható a Mérnök Újságban. A TEF által megfogalmazott információhiányok megszüntetése érdekében a Főtitkárság elkészítette a Kamarai Tudástárat, ahol minden lényeges és hasznos információ elérhetővé válik. A kamara elnöke részt vett a Környezetvédelmi Tagozat kihelyezett elnökségi ülésén. Megkezdte működését az Alapszabály Előkészítő Bizottság, első ülésén megtárgyalta ügyrendjét, amelynek elfogadása – az ütemtervvel együtt – a következő ülésen várható.

Nagy Gyula a következő időszakból kiemelte a rövidesen megrendezésre kerülő MAÚT konferenciát és az azt követő, várhatóan 550-600 fős Épületgépész Tervezői Konferenciát. Még szeptemberben a szakmai kamarák elnökeinek ülésére, majd októberben a lengyelországi Lodz-ban a V4-ek mérnökszervezeteinek találkozójára kerül sor, Az ősz kiemelkedő eseménye lesz a hazánkban megrendezésre kerülő Víz Világtalálkozó. Ehhez kapcsolódóan Reich Gyula jelezte, hogy követő rendezvényként a Duna Palotában sor kerül a „Homokzsáktól a drónokig” című rendezvény, amelynek fővédnöke Áder János köztársasági elnök lesz. Novemberben Közbeszerzési Konferenciára kerül sor a kamara közreműködésével.

A Választmány november 22-23-án ülésezik. November 29-én a tavalyihoz hasonlóan etikai konferencia és épületgépész országos rendezvény kerül megrendezésre. A szakterületi jogosultságok és a felsőfokú képzések összhangjának biztosításához a kamara az érintett tagozatok közreműködésével egyeztetéseket kezdeményez a felsőoktatási intézményekkel, elsőként a miskolci egyetemmel. A kamara felhívást intézett a megyei önkormányzatokhoz, hogy erősítsék a területi tervezés terén az együttműködést a megyei kamarákkal. Megyei önkormányzati megkeresésre együttműködési megállapodás mintát is küldött. Felhívta a figyelmet a Gábor Dénes díj jelölésre. Tájékoztatást adott a MOL-al kötött kedvezménymegállapodásról, amely egyelőre cégekre, ill. cégautókra alkalmazható, és utó-elszámolással működik, de a kamara kezdeményezte a rendszer egyénekre kiterjesztését is. Feilné Győry Zsuzsa regionális kontaktórás képzést indítványozott, ezt a kamara elnöke támogatta.

A kamara elnöke tájékoztatást adott az Alapszabály Előkészítő Bizottság megalakulásáról és első üléséről.  Bizottság társelnökei Szőllőssy Gábor és Kun Gábor, titkára Molnár Tamás. Az első ülés megtárgyalta az ügyrend tervezetét, amelyet az az ütemtervvel együtt a következő ülésen fogadnak el. A területi kamarák és szakmai tagozatok tájékoztatást fognak kapni a Bizottság munkájáról.  

Dubniczky Miklós, a Mérnök Újság főszerkesztője prezentációban mutatta be a Mérnök Újság 25. éves jubileumi megjelenésével kapcsolatos arculati újításokat és az újság kiadásával kapcsolatos információkat, különös tekintettel a kiadással kapcsolatos gazdasági kérdésekre és a tervezett fejlesztésekre.

A továbbiakban szó volt a tervezett mobilapplikációról, arról, hogy több jó minőségű cikkre van szükség, melynek befogadására a szerkesztőség felkészült. Egyértelmű vélemény volt, hogy javult az új külsővel a Mérnök Újság minősége. A digitális változat is megjelenik, ezt követően – a már látható választási lehetőségek alapján – indokolt megkérdezni a tagokat arról, hogy melyik változatot igénylik a maguk számára. Felmerült, hogy szükség van a Kamara kommunikációs elemeinek egységes stratégiába helyezésére, ezzel érhető el, hogy egymást erősítsék. Ez a vázolt fejlődés része lehet.

A kamara elnöke tájékoztatást adott az Elnökség tagjaiból felállt bizottság által tett, a tagozatok finanszírozására vonatkozó javaslatról és indítványozta, hogy a tagozatok működési kerete a területi kamarák által befizetett tagdíj és nyilvántartási díj 15%-a legyen. Javasolta, hogy a költség-előirányzati tervek teljesülését az Elnökség felügyelje egy 3 fős testület véleményének figyelembevételével. Jelezte, hogy az Elnökség saját előirányzatából a tagozatok már ez évben is magasabb összegből gazdálkodhatnak. A részletes előterjesztést a felkért testület

elnökségi 19 szept

Döntött az Elnökség a kis létszámú kamarák számára a szolidaritási alapból történő pályázat kiírásáról. Ennek alapján a három érintett – Tolna, Heves és Nógrád - megyei kamara október 31-ig nyújthatja be pályázatát.

Döntött az Elnökség a 2020. évi kitüntetési felhívás és a jelölési folyamat elfogadása, valamint a 2020. évi kamarai ünnepség előkészítése ügyében is. Ennek megfelelően a területi mérnöki kamarák és a szakmai tagozatok a 2020. évi kamarai kitüntetésekre való 2020. január 15-ig tehetik meg javaslatukat.

Az Elnökség áttekintette az Oklevél Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testülettel tevékenységének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, és utalt júniusi döntésére, amely szerint felül kell vizsgálni a szakmai tagozatok által a Testületet, amelynek aktívan közreműködő tagokra van szüksége. Fontos, hogy a testület minden tagja maradéktalanul betartsa az eljárási szabályokat, a testület pedig olyan összetételű legyen, amely lehetővé teszi az arányosabb munkamegosztást. Az Elnökség tagjai szükségesnek tartják a kiegyenlítettebb hatósági gyakorlatot, amely ma nagyon eltérő. Szükség van a 266-os módosítására is egyes problémák megoldásához. A tervezet már 2017. novemberében benyújtásra került a Miniszterelnökségre, így annak aktualizálása is indokolt.

A kamarai szükségletekre válaszul ősszel indul a BIM mesteriskola, amelyben közreműködik a MÉK, az ÉVOSZ, a Lechner Tudásközpont és az ÉMI Kft is. Kovács István javasolta, hogy az indokolt mesteriskola mellett az ott részt nem vevőkhöz is el kell érni az ismereteknek. Ehhez a továbbképzési programba is be kellene illeszteni a BIM-mel kapcsolatos alapismereteket.