máj.
31

Az elnökség e-ülésen tárgyalta és hagyta jóvá a beszámolókat

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége – a veszélyhelyzetben érvényes jogszabályok alapján a küldöttgyűlés jogkörében eljárva – 2020. május 27-i ülésén egyhangúlag jóváhagyta a kamara 2019-es tevékenységéről szóló beszámolókat. A küldöttgyűlés várhatóan az ősz elején, a költségvetés tervezetével együtt tárgyalja meg a dokumentumokat.

webes elnoksegi.jpg

Az elnökségi ülés megnyitása után Nagy Gyula MMK-elnök az írásbeli előterjesztéseket részletes szóbeli kiegészítéssel ajánlotta az elnökségnek elfogadásra. Hangsúlyozta, a korábbi évek beszámolóinál jóval részletesebb, áttekinthetőbb, és grafikájában is látványosabb, több mint 100 oldalas összeállítás mutatja be az MMK 2019-es gazdálkodását és tevékenységét. Az új szerkezetű beszámoló könnyen áttekinthetővé teszi az MMK szakmai és pénzügyi működését, ugyanakkor sokkal részletesebben mutatja be, hogy a kamara miképp használta fel a saját vállalkozásokból származó, illetve a megyei kamaráktól érkező bevételeket. Nagy Gyula a bevételi és kiadási adatokat ismertetve elmondta, hogy az MMK 2018-ban és 2019-ben is pozitív eredményű gazdálkodást folytatott. A bevételek és a kiadások is kis mértékben, de arányosan magasabbak voltak a tervezettnél. A bevételek növekedése elsősorban a sikeres saját tevékenységből adódott. Az MMK elnöke felhívta a figyelmet a felelős, az elmúlt években gyűjtött tartalékokat megőrző gazdálkodásra, és arra, hogy a tartalékok felélését még a mostani, nehezebb körülmények között is el kell kerülni.

A kamara szakmai működéséhez fontos fejlődési lehetőséget ad az, hogy a tagozatok szakmai tevékenységének támogatása idén jelentősen megnőtt. Az MMK kiegyensúlyozott gazdálkodásának szempontjából ugyancsak új és fontos elem a mesteriskolák sikeres lebonyolítása. Az MMK már tervezi a harmadik beruházáslebonyolító mesteriskolát, valamint BIM és a nukleáris szakértői képzések elindítását.

A kamarai szakmai tevékenységgel kapcsolatban az elnöki beszámoló külön kiemelte a képzések, és ezen belül az online képzés fontosságát. Két megyei kamarában már sikerrel elindultak az elektronikus képzések, van, ahol a bevezetés előtt állnak, van, ahol még keresik a lehetőségeket és a legjobb megoldásokat. Ezzel kapcsolatban a Kamarai Továbbképzési Testület véleményét tolmácsolva felhívta a figyelmet arra, hogy elsősorban az élőben megtartott képzések lehetnek hatékonyak. Az elmúlt hónapokban az elterjedt konferenciaprogramok napról-napra fejlődtek, így például az MMK által használt Teams program használata jól bevált az oktatásban is. Az online képzés tapasztalatai általában jók, célszerű ezt a formát részben a járvány után is megtartani. Ehhez az MMK minden segítséget megad a területi kamarák számára. Az oktatási témákat lezárva végül hangsúlyozta, hogy a következő időszakban fontos feladat lesz a vizsgáztatás rendszerét is a megváltozott körülményekhez igazítani.

Nagy Gyula elmondta, hogy a kamara a korábbinál több és részletesebb információkat oszt meg közvetlenül a tagokkal és a testületekkel, rendszeresebben, kiszámíthatóbban juttatja el híreit az érintettekhez.

Tavasszal a járvány miatt számos szakmai esemény elmaradt, vagy későbbre került át. Több hazai szakmai rendezvényt is későbbre kellett halasztani, várható ugyanakkor, hogy ősszel számos szervezet egyszerre pótolja majd elmaradt eseményeit, ezért nyilvántartást kell vezetni ezekről, az esetleges ütközések elkerülésére. Az MMK főtitkársága segít az események koordinációjában.

Az elnökség meghallgatta, és ugyancsak egyhangúlag hagyta jóvá a felügyelőbizottság, az MMK Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolóját.

(Tájékoztatónk nem feltétlenül tükrözi a napirendi pontok sorrendjét, és nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)