szept.
18

Az Elnökség részletesen megtárgyalta és véleményezte az MMK alapszabály-módosításának tervezetét

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2020. szeptember 16-i rendkívüli ülésén részletesen áttekintette az alapszabály módosításának tervezetét és ajánlásokat alakított ki a szabályozás legfontosabb elemeivel kapcsolatban.

 

Az elnökség az ülés elején áttekintette a szeptember 11-i Küldöttgyűlés tapasztalatait. Több tag is sajnálattal állapította meg, hogy a Küldöttgyűlésen – minden bizonnyal a koronavírus járvány alakulásának következtében is - alacsony volt a részvétel. Az Elnökség tagjai fontosnak tartják, hogy az MMK alapszabályának módosítását tárgyaló novemberi küldöttgyűlés magas részvétel mellett hozzon döntést az Alapszabályról, mivel ez növeli a szabályzat legitimitását.

A következő héten az Elnökség ülés tartása nélküli szavazáson dönt a Számviteli Szabályzat módosításáról és javasolni fogja a Küldöttgyűlésnek, hogy hasonló módon döntsön az egységes Irattári Szabályzatról. A jogszabályi előírásokra figyelemmel, 2021. január 1-ével elindulhat az egységes elektronikus iktatási rendszer az országos és területi kamarákban. Az Elnökség tájékoztatást kapott arról, hogy az MMK Főtitkársága az ÁSZ jelentésre adott intézkedési tervek elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtott a területi kamaráknak. A kamara tagjait érintő információ, hogy a jogi képzés fejlesztése során a távoktatás választható moduljai közé került hat megújított és egy új tananyag. A Küldöttgyűlés határozatának megfelelően az Elnökség folytatja a mérnöki díjszabás felülvizsgálatát. Az új javaslat előkészítése biztosítani fogja, hogy – a területi kamarák és szakmai tagozatok véleményét is figyelembe véve – még novemberben dönthessen az Elnökség az ajánlott díjak módosításáról.

Az Elnökség ezek után az Alapszabály módosításának tervezetével kapcsolatos álláspontját alakította ki. A tervezetet az Alapszabály Előkészítő Bizottság (AEB) készítette el, közel egy éves munkával. A napokban fejeződött be a területi kamarák és szakmai tagozatok véleményeinek összegyűjtése, amelyhez a kamara több tagja saját véleményével csatlakozott. Az Elnökség – több órás, részletekbe menő tárgyalás során a szabályozás fontosabb elemeire nézve kialakította állásfoglalását, amelyet eljuttat a bizottságnak.

(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)