okt.
16

Az Elnökség előkészíti a november végi rendkívüli küldöttgyűlést

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2020. október 14-i ülésén a szeptemberi küldöttgyűlés döntéseinek végrehajtásáról és a Választmány október 30-ra tervezett ülésének előkészítéséről tárgyalt. Kiemelt téma volt a mérnöki díjszabás aktualizálása is.

 

A mérnöki díjszabás aktualizálása
A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése szeptemberi ülésén kérte fel az Elnökséget, hogy vizsgálja felül a mérnöki napidíjakra vonatkozó ajánlását. A javasolt mérnöki díjak táblázatának aktualizálásár az elmúlt években nem került sor, és a MÉDI díjtáblázatok javasolt óradíjai számos viszonyítási ponthoz (bérminimum, infláció, átlagbérek stb.) képest elmaradtak. Az alternatív javaslatokat is tartalmazó új tervezetet Déri Lajos, a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat elnökségi tagja ismertette. A javaslat szerint a jövőben célszerű a Magyar Építész Kamarával együttműködve kialakítani az alapdíjakat és az értékkövetés rendszerét is. hogy a sok tekintetben hasonló feladatkat ellátó, a piacon gyakran együtt fellépő építési és mérnöki díjak azonos elvek alapján változzanak. Így azt is el lehet érni, hogy az évek múlásával se térjenek el egymástól jelentősen a mérnöki és építészi díjak.
A vitában felmerült, hogy indokolt lehet-e a német mintát követve bevezetni egy, a korábbitól eltérő rendszert, amely a díjakban a feladatok bonyolultságát pontozásos rendszerben érvényesíti. A tervezetet hamarosan megkapják véleményezésre az elnökségi tagok, a szakmai tagozatok, valamint a területi kamarák. Az Elnökség beérkező véleményeket is figyelembe véve alakítja ki a döntését.

A Választmány 2020. október 30-i ülésének előkészítése
Az elnökség áttekintette a november 27-re tervezett Küldöttgyűlés, illetve az október 30-ra tervezett Választmányi ülés fő napirendi témáit is. Kun Gábor és Szőllőssy Gábor, az Alapszabály Előkészítő Bizottság (AEB) társelnökei beszámoltak arról, hogy az alapszabály módosítását célzó munka a vége felé közeledik; csaknem valamennyi fejezetet áttekintették már, jelenleg a területi kamarák és szakmai tagozatok javaslatainak értékelése, valamint a gazdálkodásra vonatkozó szabályok véglegezése folyik. Nagy Gyula elnök kérte az elnökség tagjait, hogy a tervezetet részletesen véleményezzék annak érdekében, hogy a Választmány ülésére egy olyan változat kerülhessem, amely jó eséllyel kaphatja meg a küldöttek kétharmadának támogatását.
Az elnökség áttekintette a 2021. évi költségvetés tervezetét, amely fő elemeiben megegyezik a szeptember 11-i Küldöttgyűlésre beterjesztett változattal, azzal a különbséggel, hogy a tagozatok szakmai munkájának finanszírozására vonatkozó rész már figyelembe veszi a szeptemberi küldöttgyűlés határozatait.

Ellenőrzések az elmúlt időszakban
Az MMK főtitkára beszámolt arról, hogy az elmúlt időszakban több szakmai ellenőrzésen is sikerrel jutott túl az MMK. A Magyar Nemzeti Levéltár 5 évente ellenőrzést végez, aminek keretében részletesen ellenőrzi az iratkezelés és irattározás szabályainak betartását. Az ellenőrzés hibát nem tárt fel. Emellett az MNL képviselőjével egyeztették az MMK új Iratkezelési Szabályzatát, amelyet a Levéltár jóváhagyott. Az elnökség úgy döntött, hogy az új szabályzatot ülés tartása nélküli döntésre a Küldöttgyűlés elé terjeszti. Elfogadás esetén a szabályzatot 2021. 01. 01-től alkalmazzák az MMK és a területi kamarák.
Virág Rudolf beszélt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzéséről is, amelynek során az energetikai auditorok és szakreferensek képzését tekintették át. Az ellenőrzés  kiemelte a vizsgafelkészítő képzés széles körűségét és megalapozottságát, továbbá külön kitért a körültekintő és szigorú egészségügyi védekezéssel kapcsolatos intézkedésekre.

Az Etikai-fegyelmi Bizottság elnökének javaslata a Mérnöki Etikáért díj alapítására
A Mérnöki Etikáért elnevezésű díj alapítását javasolja az Etikai-fegyelmi Bizottság elnöke, Kövesi Tibor A javaslat célja a mérnöki etika erősítése. A javaslat csaknem egy évvel ezelőtt került napirendre, azóta több kiegészítő javaslat is érkezett. A javaslatot megtárgyalva az Elnökség javasolja, hogy a Küldöttgyűlés ülés tartása nélkül fogadja el a javaslatot és egészítse ki azzal a Kitüntetési Szabályzatot.

Az Építési Tagozat ajánlást dolgozott ki a jogosultsági kérelmek értékelésére
Az Építési Tagozat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem segítségével módszertani ajánlást készített az építőmérnöki végzettségekhez kötött szakmagyakorlási jogosultságokra irányuló kérelmek értékelésére. Az ajánlás a diákoknak is nagy segítség lehet ahhoz, hogy milyen tárgyakat vegyenek fel ahhoz, hogy később akadálytalanul jussanak jogosultsághoz. Az Elnökség támogatja a sok munkával elkészült kezdeményezést, és javasolja, hogy más tagozatok is készítsenek ilyen ajánlásokat. Az Elnökség szükségesnek tartja azonban, hogy az elkészült ajánlást egyeztessék azokkal a tagozatokkal is, amelyeknek vannak hasonló végzettséggel rendelkező tagjai.

Az MMK Anyagmozgató gépek, Építőgépek és Felvonók Tagozatának kezdeményezése az egyes műszaki biztonsági felülvizsgálatok és kötelező továbbképzések határidejének módosítására
A tagozat a COVID járvány hatásai miatt azt javasolta, hogy a kamara kezdeményezze: egyes műszaki-biztonsági felülvizsgálatokat és kötelező továbbképzéseket egy évvel később lehessen megtartani. Az Elnökség részletes vita után úgy döntött, hogy ezekben a kérdésekben nem kezdeményez törvénymódosítást, mert a felülvizsgálatok egy évvel történő elhalasztása valójában azok elmaradását jelentené, így biztonsági okokból nem célszerű a halasztás.

Gépészeti Tagozat: állásfoglalás kérése a szakmai gyakorlat számításával kapcsolatban
A tagozat a tanúsítási gyakorlatot befolyásoló ügyben kérte a Kamara állásfoglalását. A kormány döntése alapján sok olyan mérnök vehette át diplomáját, aki a nyelvvizsga hiánya miatt korábban nem kaphatta meg a dokumentumot. Ugyanakkor a Tagozat eddigi gyakorlata szerint a tanúsítási kérelmek elbírálása során mindig az oklevél megszerzése utáni gyakorlatot vették figyelembe, ahogy ez a 266-os korábbi szabályozása szerint is történt. Az Elnökség most úgy döntött, hogy a tanúsítások elbírálása szempontjából ezentúl a szakmai gyakorlatot a záróvizsga letételétől számítja a Kamara.

(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)