aug.
14

Az Elnökség meghatározta a Választmány elé kerülő 2021-es költségvetési tervezet fő elemeit

A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége 2020. augusztus 5-i ülésén részletes vita után úgy döntött: két változatban terjeszti a Választmány elé az MMK 2021-es költségvetését. A költségvetési vita után Nagy Gyula elnök aktuális ügyekről tájékoztatta az elnökséget.

Az elnökség megtárgyalta a 2020 évi költségvetés időarányos teljesülését. Nagy Gyula elnök elmondta, hogy a területi kamaráktól érkező tagdíj bevételek – nyilvánvalóan összefüggésben a vírusjárvány hatásaival – kismértékben a terv és az előző évek hasonló időszakának számai alatt maradtak. A kiadások időarányosan teljesültek az első félévben, de több tételnél növekedés várható, ez negatív hatással lehet a gazdálkodás eredményére... Az Elnökség tagjai megvitatták az első félévről szóló tájékoztatás eredményeit. A 2020-as első félévi gazdálkodásról tájékoztató kerül a Választmány és a Küldöttgyűlés elé.

Az Alelnöki Tanács javaslatot terjesztett elő az elnökségnek a 2021 évi költségvetésre. Nagy Gyula elnök elmondta, hogy a következő éviköltségvetés egy, a korábbinál még áttekinthetőbb (a 2019. évi egri Választmányi ülésen már jelzett) formátumban készül el. A tervezet figyelembe veszi, hogy a kamara előtt álló feladatok teljesítésére, valamint a területi és az országos kamara működőképességének fenntartása érdekében elengedhetetlen a bevételek növelése. Madaras Botond alelnök a költségvetési tervezetet kiegyensúlyozottnak nevezte, azzal, hogy a kiadási és bevételi oldal egyformán realista szemlélettel készült. Az országos kamara vállalkozási bevételei évek óta emelkednek, ennek folytatódására azonban a jelenlegi járványhelyzettel terhelt időszakban nincs garancia. A biztonságos, kiegyensúlyozott működéshez a tagdíjak emelése nem kerülhető el. A tagdíjak reálértéke évek óta jelentősen elmarad az infláció mértékétől, még inkább az átlagbérek, illetve a minimálbér emelkedésének mértékétől. Több elnökségi tag is hangsúlyozta, hogy - mint jövőre leköszönő Elnökség – felelősséggel tartoznak az országos, így a területi kamarák 2021-es és 2022-es stabil működésért is. Az Elnökség végül szavazott a különböző finanszírozási javaslatok sarokpontjairól, ezek alapján a költségvetési javaslatot több változatban terjeszti az MMK választmánya elé. A Választmány augusztus 24-én kialakítja véleményét, ennek figyelembevételével az Elnökség augusztus 26-án határoz a Küldöttgyűlés elé terjesztendő javaslatokról.

Az Elnökség több aktuális ügyről is döntött, illetve tájékoztatást hallgatott meg:

  • Az Elnökség egyhangúlag kinevezte a Közlekedési Tagozat jelöltjét, Suteu Edithet, a vizsgabizottság szakértői testület tagjai közé.
  • A szakmai nyilvántartási díjak megállapításának keretében az Elnökség döntött a gázszerelők igazolványának kiállításához kapcsolódó díjak differenciáltabb megállapításáról, a differenciálással támogatni kívánva az erősödő jó gyakorlatot, a kérelmek elektronikus úton történő benyújtását.
  • Az elnök beszámolt arról, hogy a feladat alapú pályázatokért felelős testület áttekintette a pályázatok készítésének helyzetét. Az összesen csaknem 15 millió Ft támogatást 2020-ban 15 tagozat használja fel 17 pályázattal. A jóváhagyott pályázatok szeptember végére készülnek el.
  • Nagy Gyula elmondta, hogy a szakmagyakorlás szabályait meghatározó 266-os kormányrendelet módosítását a területi kamarák és a szakmai tagozatok véleménye alapján aktualizálták, és a Magyar Építész Kamarával egyeztetett javaslatokkal kiegészítve – a két kamara elnökének közös levelével - a Miniszterelnökség számára benyújtották. A tervezet előterjesztése elengedhetetlen és sürgős, ahogy ezt a Miniszterelnökségen a közelmúltban tartott egyeztetésen is hangsúlyozták.
  • Ebben az évben a Magyar Mérnöki Kamara szervezi a Visegrádi Négyek (V4) mérnöki kamarái és országos szövetségei hagyományos mérnöktalálkozóját. Erre idén október 8. és 11. között kerül sor Pécsett. A cseh, lengyel, szlovák és magyar mérnökszervezetek mintegy 40 képviselője megvitatja a C19 járvány hatásait az építésgazdaságra, a bolognai oktatási rendszer aktuális kérdéseit, valamint a kamarák és a kormányok, önkormányzatok együttműködését. A szakmai látogatás keretében nemcsak a paksi atomerőművet látogatják meg, hanem a Paks 2 erőmű előkészítéséről is tájékoztatót kapnak.

 

(Tájékoztatónk nem feltétlenül tükrözi a napirendi pontok sorrendjét, és nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)