júl.
26

Összefoglaló az MMK Elnökségének 2021. július 21-i üléséről

  • Szeptemberre elkészül az Elnökség rövid- és hosszútávú munkaterve
  • Ismét napirendre került a mérnöki szolgáltatások szerződéses rendszerének felülvizsgálata
  • Debrecenben lesz a V4 országok mérnökszervezeteinek őszi találkozója

Megtartotta első hivatalos ülését a Magyar Mérnöki Kamara új Elnöksége, miután a testület július 7-én informális konzultáción áttekintette az új testület előtt álló legfontosabb aktuális feladatokat, illetve meghatározta a következő időszak célkitűzéseit, prioritásait.
Wagner Ernő elnök tájékoztatást adott az új elnökség első napjaiban megtett legfontosabb lépéseiről. Beszámolt a mérnökség számára kiemelten fontos ügyekért felelős Füleky Zsolt miniszterelnökségi helyettes államtitkárral folytatott találkozóról, a z igazságügyi szakértői és az építész kamara elnökeivel folytatott megbeszélésekről, a Műegyetem új rektora, Prof. Dr. Czigány Tibor látogatásról a kamarában. Elmondta, hogy a július 12-én megnyitott, majd negyedórán belüli lezárt pályázattal kapcsolatban levelet írt György László államtitkárnak. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy a kormány néhány nappal később a pályázati keretet megduplázta, a benyújtási idő kezdetén lezárt minden pályázatot befogad és az elbírálás igazodik a pályázatok pontszámához. Így a kamara valamennyi javaslata beépülhet a pályázati folyamatba.


Hosszútávú stratégiát és középtávú munkatervet dolgoz ki az Elnökség


Reich Gyula alelnök beszámolt arról, hogy a készülő elnökségi munkatervhez mintegy 40 különböző javaslatot kapott a testület tagjaitól. Ezek alapján azt javasolta, hogy a kamara alakítson ki egy komplex tervezési rendszert, amelynek alapja egy három ciklusra szóló stratégia, és abba illeszkedjen az egy ciklusra szóló cselekvési terv. A munkaterv előkészítésért felelős Reich Gyula a feladatokat hat tematikus részre javasolja osztani, amelyek így lefedik a kamara teljes tevékenységét. A négyéves cselekvési tervnek a novemberre tervezett küldöttgyűlésre kell elkészülnie, míg a stratégia és az éves cselekvési terv a 2022. májusi küldöttgyűlés napirendjére kerülhet. A munkaterv készítését egy öttagú szerkesztőbizottság koordinálná.


XXI. századi szemlélettel kell felülvizsgálni a mérnöki szolgáltatások szerződéses rendszerét


Zalavári István, a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara elnöke, egyúttal a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének is aktív tagja beszámolt a TMSZ-nél történt kamarai elnöki látogatásról és annak céljáról, a mérnöki szolgáltatások szerződéses rendszerének áttekintéséről, korszerűsítéséról, megújításáról. A Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségében is aktív szerepet vállaló elnök elmondta, hogy a mérnököknek már nem lehet célja a német HOAI másolása, ugyanakkor szükség van egy korszerű, a jelenlegi építésgazdasági folyamatokat is jól kezelő dokumentumra. A szeptemberi elnökségi ülésére elkészül a szerződéses rendszerek megújításának munkaterve, amelyet addigra a többi érdekelt szervezettel (Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Magyar Építész Kamara, Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége) is egyeztetnek.


Visegrádi négyek mérnökkamaráinak találkozója Debrecenben


Az MMK Elnökség – értékelve a kérésére benyújtott pályázatokat - úgy döntött, hogy a négy visegrádi ország kamaráinak, mérnökszervezeteinek találkozóját a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara helyi szervezésében rendezik meg. Az elnökség két jelentkező közül választva döntött a Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara pályázata mellet. A találkozó fő témája a Tisza magyarországi felső vízgyűjtőjén folytatott fenntartható vízgazdálkodás lesz. Értékelve más területi kamaráknak a pályázattal összefüggésben kifejtett erőfeszítéseit döntés született arról, hogy az idén őszi választmány ülés Esztergomban, míg a jövő tavaszi Pécsett kerül megrendezésre.

Területi kamarák, szakmai tagozatok és a Választmány működésének áttekintése
       
Az MMK elnöke az Elnökségnek elmondta, találkozásukkor arról biztosította Füleky Zsoltot, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, hogy a kamara képes kezelni a sokszínűséget. Ezzel együtt szerencsés lenne előmozdítani, hogy a területi kamarai és tagozati együttműködések közeledjenek egymáshoz. Ezt szolgálná, hogy a Választmányon az elnök és az Elnökség csak tanácskozási joggal vegyen részt nyilván ez a kérdés majd az új Alapszabály megalkotásával rendeződhet. Ennek szellemében az Alelnöki Tanács kezdeményezte, hogy a 300 tag alatti, a kamarai törvényben nem nevesített tagozatok integrálódjanak egy másik, nagyobb tagozatba. A javaslatot az MMK Elnöksége nagy többséggel,14 igen szavazattal támogatta.


Egyéb fontos témák


-    Az Elnökség, valamint az Etikai-fegyelmi bizottság elnöke Pohl Ákos egyetértett az Alelnöki Tanács elnökének javaslatával, hogy előbb van szükség új etikai kódexre, azután új Etikai-fegyelmi Szabályzatra és csak azután célszerű a „Mérnöki Etikáért” kitüntetést megalapítani. Az új etikai-fegyelmi szabályzat 2022 májusában kerülhet a Küldöttgyűlés elé.
-    Az MMK Elnöksége – a Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozat javaslatára – Dr. Madarassy Lászlót egyhangúlag kinevezte a Beszámoló Vizsga Szekértői Testület tagjának.
-    Dr. Virág Rudolf főtitkár beszámolt a fűtés-és klímaberendezések felügyeletével kapcsolatos kamarai feladatok ütemezéséről és az aktuális teendőkről. A kamarára háruló feladatokról részletes, határidőzött munkatervet kért az Elnökség.
-    Parragh Dénes alelnök javasolta, a kamara járjon el annak érdekében, hogy álljon fel a 297/2009. kormányrendeletben előírt bizottság a környezetvédelmi szakértők témájában. Reich Gyula a rendelet egészének felülvizsgálatát tartotta indokoltnak.

(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőjét a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)