febr.
14

MMK Elnökségi ülés: egyhangú támogatás a mérnök-informatikusok tagságára

A Magyar Mérnöki Kamara mai elnökségi ülésén az elnökségi tagok egyhangúlag támogatták a Hírközlési és Informatikai Tagozat javaslatát, hogy az Informatikai Tervezők is kamarai tagok lehessenek, és hogy az Informatikai Tervező (IT Architect) szakma minősítő rendszerét a Kamara alakítsa ki.

elnoksegi 2002 2

A Főtitkárág feladata lesz, hogy kialakítsa az informatikai szakmai területet beillesztését a Mérnök Kamara működési rendjébe. A megyei szervezetek a tagfelvétel rendes menetrendjében döntenek majd az egyes tagfelvételi ügyekben. Az elnökségi döntés azért is különösen fontos, mert jelzi az újonnan létrejövő határterületi mérnöki tevékenységek felé történő nyitást, ami a folyamatos műszaki fejlődés velejárója.

Nagy Gyula MMK elnök beszámolt arról az egyeztetésről, amelyet Tarlós István miniszterelnöki megbízott hívott össze február elején. Orbán Viktor miniszterelnök kérésre március végéig a kamarák és a mérnökök helyzetét áttekintő elemzés és javaslatcsomag készül, amely elemzi a mérnökök és a kamarák helyzetét, továbbá a magyarországi mérnökök jelenlétét a közéletben. Az operatív egyeztetést Kassai Ferenc MMK alelnök, a BPMK elnöke közreműködésével történik majd. Az összefoglaló kiemelt területként elemzi majd a közlekedés, a vízügy és a környezetvédelem és klímaváltozás kérdéseit, továbbá megvizsgálja a mérnöki szakma megbecsülésének fontos „közérzeti” kérdéseit, és javaslat-tervezetet készít a mérnökutánpótlással, -képzéssel kapcsolatos kérdések megoldására is.

Az Elnökség különösen fontos kérdésként tárgyalta az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet módosítási javaslatát. A tervezetet a Kamara már többször megküldte a Miniszterelnökségnek, de mivel ez egyelőre érdemi válasz nélkül maradt, így a Kamara -frissített változatban – újra megküldi. A tervezetet a Főtitkárság kiegészítésre-véleményezésre e hónap elején már megküldte a Választmány tagjainak. A Kamara fontosnak tartja, hogy minden tag véleményt nyilváníthasson ebben az alapvető kérdésben, így kér minden tagot, hogy konkrét javaslatait akár a területi kamarákon és a szakmai tagozatokon keresztül, akár közvetlenül a MMK Főtitkárságára (info@mmk.hu) küldjék meg február 28-ig.

A Szakmai Tagozatok által elkölthető pénz – az Elnökség döntésének megfelelően - a korábbihoz képest jelentősen emelkedik: összességében csaknem négyszer nagyobb a tagozatok szakmai-működési céljaira elkölthető központi keret. A tagozatok vezetői a konkrét összegekről már meg is kapták az értesítést és e hónap végéig készítik el éves szakmai és gazdálkodási tervüket.

Az Elnökségi ülésen szó volt a tagozati munkát segítő pályázati keretről (FAP – Feladat Alapú Pályázat) is, amelynek célja, hogy a kamrai tagok számára segédletek, korszerű, innovatív ismeretanyagokat bemutató kamarai kiadványok készülhessenek. A tavalyi pályázat sikerrel zárult; az elkészült segédanyagok február 17-ig felkerülnek az MMK honlapjára. Hamarosan indul az idei pályázat is.

Döntés született a Tiszteletbeli Tagságra jelölt személyekről, akik az elismerést március 9-én a Duna Palotában megrendezendő eseményen vehetik át. Nagy Gyula a Kamara elnöke a tavalyihoz hasonlóan ünnepi rendezvényen adja át a mérnöki életművet elismerő Aranygyűrű Életmű Díjat, az előző év kiemelkedő szakmai tevékenységét elismerő Aranygyűrű Év Mérnöki alkotása Díjat, valamint a Zielinski Szilárd Díjat.

Az Elnökség ismét javasolja a kormány számára, hogy a Komáromnál épülő új Duna hidat az egyik legkiemelkedőbb magyar hídépítő mérnökről, Feketeházy Jánosról nevezzék el.

Kapcsolódó anyagok