okt.
04

Az Energetikai Tagozat kihelyezett elnökségi ülése

Kihelyezett elnökségi ülést tartott szeptember 23-24-én Kaposváron az Energetikai Tagozat.

Az első nap belvárosi sétát tettek elnökségi tagjaink – a kaposvári kollégákkal együtt –, megismerhettük a Somogyi megyeszékhely történelmi belvárosát. Az estét egy közös szakmai vacsorával zárták az elnökség tagjai, amelyen részt vett Wagner Ernő, az MMK elnöke is, illetve a Somogy megyei mérnöki kamara pár kollégája is. A vacsora alkalmával kötetlen formában beszélhették meg az energetikai szakma aktuális kérdéseit. 

energetikai tagozat.jpg


Másnap, a tagozat elnökségi ülését követően került sor a Büki-díj, és a Ronkay-díjjak átadására. Ez évben a Büki-díjat tagozatunk elnöke, a hazai távhőellátás főmérnöke Orbán Tibor kapta meg. Ronkay-díjban részesült 2021-ben Győri Csaba pécsi kollégánk, Sipos László, a Paksi Atomerőmű vezető mérnöke és Zarándy Pál tagozatunk elnökségi tagja.  
A díjátadó után bemutatkozott a Somogy Megyei Mérnöki Kamara elnöke, majd rövid szakmai előadásokat hallhattunk a kaposvári energetikai kérdések aktualitásairól. A délutáni programban a résztvevők meglátogatták a kaposvári 100 MW teljesítményű naperőművet. 

A tagozat 2021. évi Büki Gergely-díjasa: Orbán Tibor 
Orbán Tibor gépészmérnök, energetikai szakmérnök, a hazai távhőellátás atyja, mozgatórugója és talán az sem túlzó róla, hogy a teljes hazai távhőszolgáltatás főmérnöke. Azon magyar energetikusok egyike, aki rendszerszinten, komplexen látja át és közelíti meg az energetikai kérdéseket.  
Orbán úr a FŐTÁV műszaki vezérigazgató helyettese, de magát sok esetben a FŐTÁV főmérnökének mutatja be, demonstrálva azt, hogy számára a műszaki, mérnöki kérdések mindig is első helyen állnak, munkáját tudás alapon és nem teljesítmény alapon végzi. 
Szakmai pályafutása, munkabírása és mérnöki attitűdje minden mérnök számára példa értékű, követendő példaként áll előttünk. 
Friss diplomásként az EGI kötelékébe szerződött, ahol – saját elmondása szerint – a kapcsolt energiatermelés minden fortélyát magába szívta. Ezen a munkahelyén kezdődött máig kitartó barátsága Metzing Józseffel, akivel elválaszthatatlan párost alkotva, nem ismernek megoldhatatlan problémát, ha távhőellátási kérdésekről van szó.  
Főmérnöki munkája mellett hosszú évek óta a MATÁSZSZ elnöke. Számos publikáció szerzője, illetve konferencia előadója. 2019 óta az Energetikai Tagozat elnöki tisztségét is betölti.  
Egyetemi docensként a Műegyetem Gépész Karának óraadója, számos diplomamunka konzulense, a fiatal mérnök generáció támogatója.  
Büki Gergely professzorral hosszú éveken keresztül együtt dolgozott, melynek egyik eredménye, a Településenergetika című szakkönyv, melyet Büki Gergellyel és Metzing Józseffel együtt szerzett.  
Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Büki professzor méltán lehet büszke volt tanítványára és egyben utódjára is.  
Mindezeket összefoglalva az Energetikai Tagozat 2021-ben a Büki Díjat Orbán Tibornak adományozza.  

Ronkay Ferenc Energiamérnöki Díjas kollégák 2021-ben: Győri Csaba, Sipos László és Zarándy Pál 
Győri Csaba 1989 óta dolgozik a pécsi távhőszolgáltatásban. Kezdetben a PÉTÁV Kft. energiagazdálkodási, illetve fejlesztési területein tevékenykedett, majd 1998-tól műszaki vezetőként irányította a társaságnál folyó fejlesztési, beruházási és üzemeltetési tevékenységet. Az elmúlt négy évtizedben részt vett a pécsi távhő összes jelentős fejlesztési projektjében, példaként kiragadva ezekből a változó tömegáramú rendszer kiépítését, a fogyasztói rendszerek korszerűsítési módszereinek kidolgozását, vagy éppen a hatékony hibafeltárási és hibaelhárítási rendszer kiépítését.  
Munkája mellett mindvégig aktív társadalmi, tudományos és oktatói tevékenységet végzett, 2018-ban oktatói tevékenységét a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docens cím adományozásával értékelte.  
A távhő és az energetika szakma meghatározó szereplője, 2008 óta a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Műszaki Bizottságának elnöke. Az elmúlt időszakban számos publikációval és előadással járult hozzá a távhő megbecsültségének növeléséhez, kiemelt szerepe van a pécsi távhőszolgáltatás sikeres és eredményes működésében. 
Aktív társadalmi tevékenységét, hiteles személyét és jelentős szakmai munkásságát az elmúlt évtizedekben az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége és az Innovációs és Technológiai Minisztérium számos kitüntetéssel ismerte el. 

Sipos László villamosmérnök és minőségügyi szakmérnök a Bábolnán szerzett tervezői és karbantartói gyakorlat után 1983 óta a Paksi Atomerőmű munkavállalója. Kiemelkedő szervező készségére és újításaira felfigyelve megszervezte majd 1993-ig vezette az atomerőmű hírközlési osztályát. Munkája eredményeképpen több jelentős üzembiztonsági fejlesztés megvalósult Pakson, mely hozzájárult hazánk egyetlen atomerőművének biztonságához.  
1993 óta foglalkozik minőségüggyel, mely az atomerőművi személyzet felkészítésében, vizsgáztatásában, a beszállítói tevékenység felügyeletében és ellenőrzésében elengedhetetlen.  
Sipos László minőségügyi szakmérnökként a mérnöki kamarát képviselve, 2001 óta tagja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar minőségügyi szakmérnök képzés élén álló Irányító testületnek.  
A Paksi Atomerőmű minősített oktatója, mely tevékenysége során a folyamatosan gyarapodó elméleti ismereteit és gyakorlati tapasztalatait át tudja adni a jövő szakembereinek, a feltörekvő mérnök generációnak. 
Kamarai tevékenysége példa értékű. Alapító tagja a Tolna Megyei Mérnöki Kamarának, mely alelnöki pozícióját 5 cikluson keresztül töltötte be. Alapító tagja a Mérnök Újság szerkesztő bizottságának, mely „Könyvajánló” rovatát a mai napig szerkeszti. Alapítója a történeti bizottságnak, szerkeszti az  mmk.hu -n a „Mérnöki évfordulók, emléknapok és programok” rovatot.  
Az MMK Energetikai Tagozatán belül az egyik alapító szervezője volt az Atomenergetikai Szakosztálynak. 

Zarándy Pál a Műegyetem Villamosmérnöki Karán szerzett villamosmérnöki oklevelet, majd tudását közgazdásági oklevéllel egészítette ki, melyhez kitűnő angol és német nyelvtudás társul.  
Talán nem túlzás azt mondani, hogy Zarándy Pálnak az élete a magyar energetika. Pályakezdő mérnökként épületvillamossággal kezdett foglalkozni, azonban pályafutás elején 1968-ban szakmai otthonra lelt: Csatlakozott az Erőterv vállalatához, ahol keveseknek megadatott pályafutást futott be. A ranglétrát végig járva, vezette a fejlesztési osztályt, majd a létesítményi és műszaki fejlesztési Főosztályt. 1991-ben az Erőterv műszaki igazgatójának nevezték ki, majd a vállalat vezérigazgató helyettese lett. 1996-ben az Erőterv vezérigazgatójává választották, mely pozícióját 2002-es nyugdíjba vonulásáig megtartotta. Vezetői tevékenységének bástyája volt a szakmaiság megtartása, megőrizve a vállalat alapítójának Lévai professzor szellemiségét. 
Zarándy Pál szakmai közéleti tevékenységét felsorolni is nehéz. Számos címet és pozíciót vállalt és vállal, a magyar energetika érdekeit és haladását képviselve. A teljesség igénye nélkül, alapítója, majd egy ízben elnöke, illetve évtizedek óta elnökségi tagja az Energetikai Tagozatnak. A Magyar Energetikai Társaság elnöki tisztségét is betöltötte, az MMK Elnökségének több alkalommal a tagja és az MMK energetikai szakértője, szóvivője. Munkásságát számos díjjal jutalmaztak és ismerték el, melyek közül kiemelkedik az MMK Zielinski-díja és a tavalyi évben kapott Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetése.