jún.
03

Megjelent az új építésgazdasági stratégia - összefoglaló

A Magyar Közlöny 100. számában megjelent az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégia és intézkedési terv.

 

 A dokumentum szerint a Kormány egyetért azzal, hogy minél korábban megvalósulhasson az építőipari szektor technológiai váltása, amelynek érdekében együttműködik az építésgazdaság szereplőivel. A Kormány egyetért az állami beruházások minőségbiztosításának, valamint erőforrás-, költség-és időhatékonyságának javításával, amelynek érdekében több, később kijelölendő beruházásnál ellenőrizteti a Mintavételi és Megfelelőségigazolási Terv teljesülését.

A Kormány több miniszternek feladatul adta, hogy – a kormány által meghatározott kivitelezési érték feletti állami beruházások körében – vizsgálják meg az előzetes költségbecslés realitásvizsgálatát és a beruházás kockázati besorolását biztosító szakvélemény közbeszerzési eljárások megkezdése előtti bevezetésének lehetőségét.

A Kormány – visszautalva az 1567/2015 (IX.4.) Korm. határozatra – elhatározta, hogy 2023-tól kerüljön bevezetésre (meghatározott érték feletti beruházásoknál) az Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis.

a Kormány megvizsgáltatja, hogy szükséges-e az építőipari tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői, valamint kivitelezői általános szakmai felelősségbiztosítás bevezetése az építőipari ágazatban.

A Kormány különösen fontosnak tekinti az építőipari nyers-és alapanyagtermelés ellátásbiztonságát, ezért intézkedéseket készíttet elő a szükséges bánya nyitásokhoz.

A Kormány az ÉMI Nonprofit Kft-ra bízta a hazánkban forgalomba kerülő cement és mész termékek független minőségellenőrzését és gyártástanúsítását, továbbá – az otthonteremtés segítése céljából – költségvetési forrásokkal támogatja a szentendrei látogatóközpont, a Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont továbbfejlesztését. Ugyancsak költségvetési forrásokkal támogatja a Kormány az ÉMI Nonprofit Kft. építőanyag és építőipari termék vizsgálati tevékenységét, valamint a fentebb említett Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis ÉMI Nonprofit Kft. általi kialakítását.

A Kormány egyetért az „ÉPÍTŐ ágazati technológiai korszerűsítést, kapacitásbővítést és kompetenciafejlesztést célzó támogatási program” folytatásával, ennek keretében előirányozza, hogy a központi költségvetés 2022-ben és 2023-ban 12 – 12 milliárd forint forrást biztosítson az ágazati szereplők értéklánc mentén történő integrációját támogató, a duális képzési programokban való részvételt és az ágazat digitalizációját célzó fejlesztésekre.