júl.
09

Új építésügyi tárgyú jogszabályok jelentek meg

A Magyar Közlöny 130. számában megjelent több, az építésügyet érintő jogszabály. A megjelent kormányrendeletek tartalmazzák az építőanyagok értékesítésére, kivitelére és szállítására vonatkozó új előírásokat is.


daruk

 

A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete meghatározza, mely - az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyag és termék – értékesítéséhez és kiviteléhez szükséges miniszteri engedély.
A rendelet tartalmazza továbbá a miniszteri engedély megadásához szükséges kérelem tartalmi elemeit, valamint az engedélyezési eljárás részletszabályait.
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről szóló 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet alapján a szállítással összefüggő bejelentési kötelezettség fennáll a rendelet 1. mellékletében meghatározott termékekre vonatkozóan is.
A rendeletek a kihirdetésüket követő napon, 2021. július 9-én lépnek hatályba.

Az egyes építésgazdasági intézkedésekről szóló 1453/2021. (VII. 8.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért azzal, hogy a kritikus ágazati, építési alapanyag és építőanyag-ellátási helyzetre tekintettel a nemzetbiztonsági vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt, illetve kritikus infrastruktúrát érintő beruházásoknál az építmények, épületek tűzvédelmi létesítési követelményei alól az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint eljáró hatóság az eltérési engedélyezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján sommás eljárás keretében folytassa le, annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítási ideje érdemben ne változzon.
 

Egyetért továbbá azzal, hogy a termék életút követése céljával az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet alapján az érintett közberuházások esetén alkalmazandó mintavételi és megfelelőségigazolási tervben szükséges minden kockázatos termék feltüntetése és a terv végrehajtásának ellenőrzése, valamint azzal, hogy az állam tulajdonában álló gazdasági társaságok útján gondoskodjon az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű fa, faanyag, faáru építőipari célú utánpótlásáról.

Magyar Közlöny 130.szám