febr.
04

Ülésezett az MMK Etikai-fegyelmi Bizottsága

Az Etikai-fegyelmi Bizottság 2020. február 4-i ülése értékelte az első és másodfok tapasztalatait, a bizottság cselekvési programjának megvalósítását és kiállt az egyetemi mérnöketikai képzés mellett.

Az EFB fontosnak tartja, hogy az elsőfokú döntések a körülmények még alaposabb feltárásán alapuljanak. Ehhez felhasználható a kamara Főtitkársága által készített módszertani ajánlás. A tagok közül többen hangsúlyozták: a tapasztalatok arra utalnak, hogy a jövőben nagyobb súlyt kell fektetni a szakmagyakorlás kamarai ellenőrzésére.

Kövesi Tibor, a bizottság elnöke jelezte, hogy megkezdték egy mérnöketikai konferencia szervezését „A technikai fejlődés etikai kihívásai” munkacímmel. Ehhez csatlakozva ismét szóba került a mérnöketikai képzés helyzete a felsőoktatásban. Az ügyben folytatott felmérés eredménye megjelent a Mérnök Újságban. A vitában elhangzott az a javaslat, hogy az Építészkamara és a Mérnökkamara elnökei együtt ajánlják a felsőoktatási intézmények figyelmébe ezt a hiánypótló képzést.

A bizottság továbbra is fontosnak tartja, hogy az etikai-fegyelmi szabályozás ne csak a tagokra, hanem a nyilvántartottakra is vonatkozzon. Ennek érdekében egy felhívás kibocsájtását is indokoltnak tartják. Természetesen a jogszabály változás oldhatja meg végleg a kérdést. Az MMK Elnöksége korábban tárgyalta e témát és úgy látta, a legmegfelelőbb megoldás a jogszabály változás lehet. Arra is van lehetőség, hogy aki megfelel a feltételeknek, lépjen be a kamarába és ezzel az etikai-fegyelmi szabályozás is kiterjed rá. Ez a piacon, a megrendelők szemében is előnyt jelenthet.

A Bizottság elnöke és tagjai úgy látták, a kitűzött feladatok közül több is újdonság a kamara életében, ezért 2020-ban elsősorban ezek megvalósítására kell koncentrálni a teljesen új feladatok beemelése helyett.