okt.
17

Új ciklus: jöjjön a főmérnök

A város komplex műszaki egység, ezért működését, fejlődését az segíti leginkább, ha ennek az összetett és bonyolult egységnek hozzáértő szakmai gazdája is van. A mai város – és még inkább a jövő városa – nem nélkülözheti a felkészült és a feladattal arányos szervezeti súllyal rendelkező főmérnököt.

 

A Kormány az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015 (IX.4.) Korm. határozatában előirányozta a főmérnöki rendszer kialakítását. A Magyar Mérnöki Kamara kezdeményezte a döntést és támogatta a Kormány szándékát, majd elkészítette és a benyújtotta a vonatkozó kormányrendelet tervezetét is. A Mérnök Újság több cikkben foglalkozott a városok üzemeltetésének tapasztalataival és ismertette a kamara álláspontját, alapvető javaslatait is.

A kamara a helyi választásokat követően időszerűnek látja, hogy az önkormányzatok figyelmébe ajánlja a főmérnök feladatkörére, szervezeti helyére, felkészültségének biztosítására vonatkozó javaslatait.

A városok üzemeltetése rendkívül sokrétű, összetett és integrált feladat, ellátásának kulcsfontosságú szereplője az a műszaki szakember – megfelelő képzettségű mérnök – aki integrált műszaki rendszerként tekint a városra mind létrehozásában, mind fejlesztésében, mind pedig üzemeltetésében. A városi főmérnök – a főépítész feladatkörén kívül – a város teljes műszaki rendszerének szakmai gazdája lehet. Városainkban - a legkülönbözőbb szervezeti megoldásokkal és tartalmi változatossággal - ma is ellátnak hasonló feladatköröket.

A kamara – kikérve a legfontosabb önkormányzati szövetségek véleményét – szakmai konferenciát kíván szervezni a tapasztalatok felmérése, a jelenlegi megoldások és javaslatok bemutatása érdekében. A kamara az egységes, integrált városi főmérnöki szerep kialakítását szakmai ajánlással is elő kívánja segíteni.

Bízunk abban, hogy kezdeményezésünket a Megyei Jogú Városok Szövetsége és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is időszerűnek tekinti és támogatja.