márc.
25

A Kormány gazdaságvédelmi intézkedései a veszélyhelyzetben

A végrehajtói intézkedések zöme nem végezhető el, a bíróság felfüggesztheti a végrehajtási eljárást a megnehezült élethelyzet alapján. A veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodnak a gyermekek után járó támogatások. Könnyítés történt egyes adófajták és járulékok teljesítésén, kiegészültek a fizetési moratórium részletszabályai is

A Magyar Közlöny 51. és 52. számában a Kormány által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések kerültek kihirdetésre.

Az 57/2020. (III. 23.) Korm. tartalmazza a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló szabályokat.

A rendelet szerint a veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor azzal, hogy a kézbesítésre vonatkozó határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon kezdődik újra. A veszélyhelyzet ideje alatt helyszíni eljárási cselekmény nem foganatosítható. A szabályozás kiterjed az ingatlanok árverésére, azok hirdetményével kapcsolatos intézkedésekre, valamint a gyermek átadására vonatkozó bírósági határozat végrehajtására, amennyiben azt olyan helyen kellene foganatosítani, amely járványügyi intézkedés hatálya alatt áll.

A rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig tiltja a helyszíni eljárást és a hagyományos árverést, valamint a helyszíni eljárási cselekmények foganatosítását. Az eljárásokat ebben az esetben is a veszélyhelyzet megszűnését követően lehet folytatni.

A végrehajtási eljárás során rendbírsággal nem sújtható az a személy, aki a veszélyhelyzet fennállása alatt a járványügyi intézkedések miatt nem tudott eleget tenni a jogszabályban foglalt kötelezettségének. A végrehajtást foganatosító bíróság az adós kérelmére kivételesen akkor is felfüggesztheti a végrehajtást, ha az adós a járványügyi intézkedésekkel összefüggésben került olyan élethelyzetbe, amely méltányolható körülményként kerülhet elbírálásra.

Az adóhatóság előtt folyamatban lévő, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló szabályok alapján az adóhatóság előtt folyamatban lévő intézkedések a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek.

Az 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbításra kerül a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság. Az erről szóló részletszabályokat az 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, amely előírások szerint a GYES, GYET, valamint GYED a veszélyhelyzet idején is folyósításra kerül.

A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet szabályai alapján több kisadózó átmenetileg mentesül a KATA és egyes járulékok megfizetése alól. 

A 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet tartalmazza a fizetési moratórium részletszabályait.

A rendelet alapján a tőketartozás sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem növelhető a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével, a felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.  A veszélyhelyzetet követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.