aug.
07

TÁJÉKOZTATÓ a gázszerelők nyilvántartásával összefüggő eljárási díj 2020. szeptember 1-től érvényes mértékéről

A földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni.

A fentiekkel összefüggően korábban a fővárosi és megyei kormányhivatalok által vezetett „gázszerelői hatósági nyilvántartást” 2020. január 1-jét követően a Magyar Mérnöki Kamara vezeti.

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2020. június 30-ig tartalmazta, hogy a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja – 2011. óta változatlanul – 7 500,- Ft volt.

Tekintettel a fenti NGM rendelet június 30-án hatályba lépett módosítására a jogalkotó a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tette 2020. július 1-jétől kezdődően a díj megállapítását.

Fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 29/2020. (VIII. 5.) MMK Elnökségi határozatában foglaltak alapján 2020. szeptember 1-től a gázszerelői nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja a választott ügyintézési módtól függően az alábbiak szerint változik:

A választott ügyintézési mód

Díj mértéke

Elektronikus ügyintézés (ügyfélkapu hozzáféréssel epapir.gov.hu felületen keresztül benyújtva, előre utalással) választása esetén

10 000,- Ft

Postai ügyintézés (előre utalással) választás esetén

12 000,- Ft

Személyes ügyintézés (ügyfélfogadáson történő azonnali igazolvány kiállítás, bankkártyás pénztári befizetéssel) választása esetén

15 000,- Ft

A 2020. augusztus 31-ig személyesen vagy elektronikusan benyújtott, illetve postára adott bejelentések esetében még a korábbi eljárási díj alkalmazandó.