jún.
30

Gázszerelői nyilvántartás - elnöki közlemény

A Magyar Mérnöki Kamara elnökének közleménye a gázszerelői nyilvántartással összefüggően fizetendő eljárási díjról
 

A földgázellátásról szóló 2008. év XL. törvény 88. §-ának 2019. december 17-én megjelent módosítása értelmében a csatlakozóvezeték- és a felhasználóiberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenység folytatására irányuló szándékot 2020. január 1-jét követően a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a Magyar Mérnöki Kamarához kell bejelenteni.

A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2020. június 30-áig tartalmazta, hogy a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja 7 500,- Ft.
Tekintettel a fenti NGM rendelet június 30-án hatályba lépett módosítására a jogalkotó a Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tette 2020. július 1-jétől kezdődően a díj megállapításának lehetőségét.

Fentiekre figyelemmel tájékoztatjuk az érintetteket, hogy 2020. július 1-től a gázszerelői nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja 7 500,- Ft.

Budapest, 2020. június 30.