jan.
16

GÁZSZERELŐI NYILVÁNTARTÁS MÓDOSÍTÁSA

 A gázszerelői nyilvántartásba történő bejelentés feltételeiről többek között a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (továbbiakban: nyilvántartási rendelet) tartalmazza a legfontosabb információkat.

A bejelentés megkönnyítése és felgyorsítása érdekében kérjük szánjon pár percet az alábbiakra és a leírtakra figyelemmel állítsa össze a gázszerelői nyilvántartásba történő bejelentéséhez szükséges dokumentumokat.

Amennyiben már szerepel a gázszerelői nyilvántartásban és

 • az érvényes igazolványa hamarosan lejár a hosszabbítást, vagy
 • az adataiban változás következett be az adatváltozást, vagy
 • az igazolványát elvesztette, vagy megsemmisült a pótlást, vagy
 • a gázszerelői tevékenységét szeretné lezárni a megszüntetést

az alábbi lépéseket követve kezdeményezheti a Magyar Mérnöki Kamaránál.

 

HOSSZABBÍTÁS

letölthető tájékoztató

1. A hosszabbítással kapcsolatos bejelentése megtételéhez első lépésben kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő.

2. Készítse elő az alábbi okmányokat és dokumentumokat a kitöltéshez:

a. a meglévő gázszerelői igazolványát;

b. személyazonosításra szolgáló igazolványt (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és lakcím igazolvány);

c. a 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentumot;

d. a díjfizető adatait, ha eltér a bejelentőtől;

e. az adóigazolványt vagy adószámról szóló dokumentumot;

f. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványkép.

3. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt adatokkal, a fenti okmányokkal egyező adattartalommal. Lehetőség szerint géppel töltse ki, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti a bejelentő nyomtatványt.

4. A bejelentéskor többek között nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, faxszám) a Honlapunkon való közzétételéhez hozzájárul-e. Ezt a megfelelő rovatba tett X-el jelezheti. Ha véletlenül nem tölti ki, akkor úgy értelmezzük, hogy nem járult hozzá adatai közzétételéhez.

5. A bejelentő nyomtatványon előzetesen jelezheti részünkre, hogy személyesen, meghatalmazott közreműködésével, vagy postai úton tervezi a bejelentést és a dokumentumok benyújtását.

6. Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: hosszabbítás, név, gázszerelői igazolvány száma.

7. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

a. Ha bármi hiányosságot észlelünk, vagy nem egyértelmű valamelyik beküldött dokumentum, jelezzük Önnek mit kell pótolnia;

b. Ha minden rendben van, akkor a válasz levelünket követően egy díjbekérő számlát küldünk, amelyre átutalhatja a bejelentés díját.

8. Ha megkapta a díjbekérő számlánkat, kérjük fizesse be a 7 500 Ft eljárási díjat a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámra. A korábban összegyűjtött dokumentumok mellé, tegye oda a befizetést igazoló bizonylatot.

A további ügyintézés során az alábbi lehetőségek közül választhat:

9. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot.

Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben az alábbi meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen előbbi esetekben az ügyfélfogadást az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

10. A hosszabbításra vonatkozó szándékát bejelentheti postai úton is, ebben az esetben küldje el részünkre:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. a meglévő gázszerelői igazolványát;

d. a 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló 1 évnél nem régebbi

eredeti okmányt, melyet ügyintézést követően az igazolvánnyal együtt visszapostázunk, vagy

az okmány hiteles másolatát, a másolatra írja rá: Az eredetivel megegyező, majd írja alá.

e. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványképet

f. a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:

Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

11. Bejelentését megteheti e-papíron keresztül ( https://epapir.gov.hu ) is. Ebben az esetben az e-papír felületre történt bejelentkezést követően válassza ki címzettként a Magyar Mérnöki Kamarát, majd válassza ki az ügyintézéshez a témacsoportban Kamarai ügyintézés opciót, és az ügytípusnál az Egyéb igazgatási kamarai ügyeket. Majd csatoljon minden bescannelt dokumentumot (bejelentés nyomtatvány, továbbképzés teljesítését igazoló dokumentum, díjfizetést igazoló bizonylat) és az igazolványképet (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú) .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű fájlként.

12. Az ügyintézés lezárásaként elkészítjük Önnek a gázszerelői igazolványát, amelyről e-mailben kiértesítjük, és döntésétől függően átvehető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésre postázzuk.

 

ADATVÁLTOZÁS

letölthető tájékoztató

1. A korábban bejelentett adataiban bekövetkezett változás bejelentéséhez első lépésben kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő.

2. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt megváltozott adatokkal. Adja meg a nyomtatványon:

a. a meglévő gázszerelői igazolványa számát;

b. a személyazonosításra szolgáló adatait;

c. a megváltozott lakcím, illetve elérhetőségi adatait;

d. amennyiben az adatváltozás a meglévő gázszerelői igazolvány adattartalmát, vagy a közzétett adatokat érinti, adja meg a díjfizető adatait;

Lehetőség szerint géppel töltse ki a nyomtatványt, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti azt.

3. Az adatváltozás bejelentéskor is nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, faxszám) a Honlapunkon való közzétételéhez hozzájárul-e. Ezt a megfelelő rovatba tett X-el jelezheti. Ha véletlenül nem tölti ki, akkor úgy értelmezzük, hogy nem járult hozzá adatai közzétételéhez.

4. A bejelentő nyomtatványon előzetesen jelezheti részünkre, hogy személyesen, meghatalmazott közreműködésével, postai úton, vagy e-papíron tervezi a bejelentést és a dokumentumok benyújtását.

5. Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a gazszerelok@mmk.hu címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: adatváltozás, név, gázszerelői igazolvány száma.

6. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

a. Ha bármi hiányosságot észlelünk, vagy nem egyértelmű valamelyik beküldött dokumentum, jelezzük Önnek mit kell pótolnia;

b. Ha minden rendben van, és az igazolvány adattartalmát, vagy a közzétett adatokat érinti a változás, akkor a válasz levelünkben egy díjbekérő számlát küldünk, amelyre átutalhatja a bejelentés díját.

c. Ha minden rendben van, és az igazolvány vagy a közzétett adatokat nem érinti a változás akkor a válasz levelünkben tájékoztatjuk az adatváltozás átvezetéséről, és további tennivalója nincs;

7. Ha díjbekérő számlát kapott, kérjük fizesse be a 7 500 Ft eljárási díjat a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámra. A korábban összegyűjtött dokumentumok mellé, tegye oda a befizetést igazoló bizonylatot.

A további ügyintézés során az alábbi lehetőségek közül választhat:

8. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot.

Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben az alábbi meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen előbbi esetekben az ügyfélfogadást az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

9. Az adatváltozás nyilvántartásban történő átvezetésére vonatkozó szándékát bejelentheti postai úton is, ebben az esetben

 • amennyiben a gázszerelői igazolvány adatait is érinti a változás küldje el részünkre:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. a meglévő gázszerelői igazolványát;

d. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványképet;

e. a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

Az ügyintézés lezárásaként elkészítjük Önnek a gázszerelői igazolványát, amelyről e-mailben kiértesítjük. Az új igazolvány döntésétől függően átvehető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésre postázzuk.

 • amennyiben a gázszerelői igazolvány adatait nem érinti a változás küldje el részünkre:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

Az ügyintézés lezárásaként átvezetjük a megváltozott adatokat a nyilvántartásban, és erről e-mailben kiértesítjük.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:

Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

10. Bejelentését megteheti e-papíron keresztül ( https://epapir.gov.hu ) is. Ebben az esetben az e-papír felületre történt bejelentkezést követően válassza ki címzettként a Magyar Mérnöki Kamarát, majd válassza ki az ügyintézéshez a témacsoportban Kamarai ügyintézés opciót, és az ügytípusnál az Egyéb igazgatási kamarai ügyeket. Majd csatoljon minden bescannelt dokumentumot (bejelentés nyomtatvány, díjfizetést igazoló bizonylat) és az igazolványt érintő változás esetén az igazolványképet (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú) .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű fájlként.

 

PÓTLÁS (érvényességi időn belüli pótlás)

1. A gázszerelői igazolványa pótlásához első lépésben kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő.

2. Készítse elő az alábbi okmányokat és dokumentumokat a kitöltéshez:

a. személyazonosításra szolgáló igazolványt (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és lakcím igazolvány);

b. a díjfizető adatait, ha eltér a bejelentőtől;

c. az adóigazolványt vagy adószámról szóló dokumentumot;

d. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványkép.

3. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt adatokkal, a fenti okmányokkal egyező adattartalommal. Lehetőség szerint géppel töltse ki, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti a bejelentő nyomtatványt.

4. A pótláskor is nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím, faxszám) a Honlapunkon való közzétételéhez hozzájárul-e. Ezt a megfelelő rovatba tett X-el jelezheti. Ha véletlenül nem tölti ki, akkor úgy értelmezzük, hogy nem járult hozzá adatai közzétételéhez.

5. A bejelentő nyomtatványon előzetesen jelezheti részünkre, hogy személyesen, meghatalmazott közreműködésével, postai úton, vagy e-papíron tervezi a bejelentést és a dokumentumok benyújtását.

6. Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a gazszerelok@mmk.hu címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: pótlás, név, gázszerelői igazolvány száma (ha tudja).

7. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

a. Ha bármi hiányosságot észlelünk, vagy nem egyértelmű valamelyik beküldött dokumentum, jelezzük Önnek mit kell pótolnia;

b. Ha minden rendben van, akkor a válasz levelünkkel egyidejűleg egy díjbekérő számlát küldünk, amelyre átutalhatja a bejelentés díját.

8. Ha megkapta a díjbekérő számlánkat, kérjük fizesse be a 7 500 Ft eljárási díjat a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámra. A korábban összegyűjtött dokumentumok mellé, tegye oda a befizetést igazoló bizonylatot.

A további ügyintézés során az alábbi lehetőségek közül választhat:

9. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot.

Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben az alábbi meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen előbbi esetekben az ügyfélfogadást az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

10. A pótlásra vonatkozó szándékát bejelentheti postai úton is, ebben az esetben küldje el részünkre:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványképet

d. a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:

Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

11. Bejelentését megteheti e-papíron keresztül ( https://epapir.gov.hu ) is. Ebben az esetben az e-papír felületre történt bejelentkezést követően válassza ki címzettként a Magyar Mérnöki Kamarát, majd válassza ki az ügyintézéshez a témacsoportban Kamarai ügyintézés opciót, és az ügytípusnál az Egyéb igazgatási kamarai ügyeket. Majd csatoljon minden bescannelt dokumentumot (bejelentés nyomtatvány, díjfizetést igazoló bizonylat) és az igazolványképet (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú) .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű fájlként.

12. Az ügyintézés lezárásaként elkészítjük Önnek a gázszerelői igazolványát, amelyről e-mailben kiértesítjük, és döntésétől függően átvehető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésre postázzuk.

 

MEGSZÜNTETÉS

1. A gázszerelői tevékenység megszüntetése esetén kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő.

 2.Készítse elő az alábbi okmányokat és dokumentumokat a kitöltéshez:

a. a meglévő gázszerelői igazolványát;

b. személyazonosításra szolgáló igazolványt (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és lakcím igazolvány);

3. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt adatokkal, a fenti okmányokkal egyező adattartalommal. Lehetőség szerint géppel töltse ki, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti a bejelentő nyomtatványt.

4. Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a gazszerelok@mmk.hu címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: pótlás, név, gázszerelői igazolvány száma (ha tudja).

5. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

A további ügyintézés során az alábbi lehetőségek közül választhat:

6. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot.

7. Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben az alábbi meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen előbbi esetekben az ügyfélfogadást az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

8. A megszüntetésre vonatkozó szándékát bejelentheti postai úton is, ebben az esetben küldje el részünkre:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. a meglévő gázszerelői igazolványát.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:

Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

9. Az ügyintézés lezárásaként tájékoztatjuk a megszüntetés nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

10. Bejelentését megteheti e-papíron keresztül ( https://epapir.gov.hu ) is. Ebben az esetben az e-papír felületre történt bejelentkezést követően válassza ki címzettként a Magyar Mérnöki Kamarát, majd válassza ki az ügyintézéshez a témacsoportban Kamarai ügyintézés opciót, és az ügytípusnál az Egyéb igazgatási kamarai ügyeket. Majd csatoljon minden bescannelt dokumentumot.

Ha a fenti eljárások kapcsán további kérdése lenne, az alábbi részletes információk áttekintését javasoljuk előzetesen, vagy fordulhat hozzánk e-mailben a gazszerelok@mmk.hu címen. A levél tárgyában adja meg: érdeklődés, név.

 

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Ki jogosult a gázszerelők névjegyzékébe bejelentkezni?
A gázszerelők nyilvántartása arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, a nyilvántartási rendelet 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

Hogyan történhet a bejelentés?
A bejelentés az útmutatóban leírtak szerint:

 • személyesen, vagy meghatalmazott útján a Magyar Mérnöki Kamara budapesti székhelyén,
 • postai úton történhet, vagy
 • e-papíron keresztül.

Lehet-e e-mailben a bejelentés megtenni?
Nem.
Elektronikus úton csak e-papíron keresztül intézheti a bejelentéseit. Az e-mailen megküldött előzetes áttekintés azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nem személyesen (postán, e-papíron) szeretné ügyét intézni, akkor biztosan befogadjuk a bejelentését.

Van-e kötelező továbbképzési kötelezettségük a gázszerelőknek?
Igen.
A gázszerelő az alábbi modulokból álló, személyes jelenléthez kötött, minimum 10 óra időtartamú továbbképzést, legalább ötévenként köteles teljesíteni:

 • a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és
 • az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyagból.

Lehet-e mentesülni a kötelező továbbképzés alól?
Abban az esetben mentesül a gázszerelő a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, ha a nyilvántartási rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező tevékenységet végzi.

 

Végezhető tevékenység

Végzettség

Szakképesítés

Gyakorlati idő

8.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy

– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

10.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy

– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

A továbbképzés teljesítésével automatikusan meghosszabbodik az igazolvány lejárata?
Nem.
A továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolás nincs hatással az igazolványban bejegyzett lejárati határidőre, azaz nem válik az igazolvány érvényessé a hosszabbításra vonatkozó bejelentés nélkül. Tehát ilyen esetekben is be kell jelenteni a lejárat előtt a hosszabbítási szándékot.

Hogyan igazolható a továbbképzés teljesítése?
A továbbképzést a képzőintézmény által kiadott tanúsítvánnyal, oklevéllel, igazolással lehet igazolni, amely egy évig használható fel a nyilvántartásba történő bejelentésekhez.

Milyen formában kell bemutatni a továbbképzésről szóló igazolást?
A minimum 10 órás személyes jelenléthez kötött továbbképzés teljesítéséről szóló dokumentumot eredetiben is be kell mutatni személyes ügyintézés esetén, vagy hiteles másolat benyújtása szükséges, amennyiben postai úton kíván ügyet intézni.

Szükség lehet-e továbbképzés teljesítésére a nyilvántartásba történő első bejelentkezéshez?
Igen, van olyan eset.
Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.

Van-e az igazolványkép kapcsán valamilyen előírás?
Igen.
A gázszerelői igazolványba kerülő igazolványkép egy évnél nem lehet régebbi, azaz a korábbi igazolványban szereplő képpel nem lehet azonos.

Minden évben meg kell fizetni a 7 500 Ft-os díjat?
Nem.
A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet értelmében a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja a 7500 Ft, melyet csak a felsorolt esetekben kell megfizetni.

Hogyan fizethetem be az eljárás díját?
Amennyiben követi az ajánlott eljárási folyamatot, a bejelentés megadott szakaszában díjbekérő számlát fog kapni, melyre teljesítheti a díj megfizetését.
A díjat befizetheti átutalással is, a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámunkra. Ebben az esetben kérjük az utalás közlemény rovatában tűntesse fel: GSZNY-név-születési év adatokat.

Minden eljárás esetén meg kell fizetni a 7 500 Ft-os díjat?
Nem.
A megszüntetés esetén nincs az eljárásnak díja.
Abban az esetben, ha a bejelentett adatváltozás nem jár az igazolvány cseréjével, illetve nem érinti a nyilvántartás közzétett adatait, akkor nem kell az eljárás díját megfizetni.

Mikor van ügyfélfogadás?
Személyes ügyfélfogadást az alábbiak szerint biztosítunk előzetes egyeztetés alapján:
Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00