jan.
16

GÁZSZERELŐI NYILVÁNTARTÁS ÚJ BEJELENTÉS

 A gázszerelői nyilvántartásba történő bejelentés feltételeiről többek között a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (továbbiakban: nyilvántartási rendelet) tartalmazza a legfontosabb információkat.

A bejelentés megkönnyítése és felgyorsítása érdekében kérjük szánjon pár percet az alábbiakra és a leírtakra figyelemmel állítsa össze a gázszerelői nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumokat.

 

ÚJ BEJELENTÉS

letölthető tájékoztató

Amennyiben még nem szerepel a gázszerelői nyilvántartásban az alábbi lépéseket követve egy új bejelentést kell kezdeményeznie a Magyar Mérnöki Kamaránál.

1. A bejelentés megtételéhez első lépésben kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő a nyilvántartásba vételhez.

2. Készítse elő az alábbi okmányokat és dokumentumokat a kitöltéshez:

a. személyazonosításra szolgáló igazolvány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és lakcím igazolvány);

b. adóigazolvány vagy adószámról szóló dokumentum;

c. a díjfizető adatai, ha eltér a bejelentőtől;

d. a képesítésről szóló bizonyítványok (ha 5 évnél régebben fejezte be a képzést, akkor az f. pont szerinti továbbképzést is teljesítenie kell);

e. a szakirányú szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum (ha a rendeletben jelöltek szerint szükséges);

f. a 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló 1 évnél nem régebbi dokumentum (ha szükséges, lásd d. pont);

g. az igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványkép.

3. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt adatokkal, a fenti okmányokkal egyező adattartalommal. Lehetőség szerint géppel töltse ki, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti a bejelentő nyomtatványt. Az egyes pontok értelmezéséhez az alábbi kitöltési útmutató is segítséget nyújt.

4. A bejelentéskor többek között nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak (telefonszám, e-mail cím, faxszám) a Honlapunkon való közzétételéhez hozzájárul-e. Ezt a megfelelő rovatba tett X-el jelezheti. Ha véletlenül nem tölti ki, akkor úgy értelmezzük, hogy nem járult hozzá adatai közzétételéhez.

5. A bejelentő nyomtatványon előzetesen jelezheti részünkre, hogy személyesen, meghatalmazott közreműködésével, postai úton, vagy e-papíron tervezi a bejelentést és a dokumentumok benyújtását.

6.Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a gazszerelok@mmk.hu címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: új bejelentés, név, születési évszám.

7. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

a. Ha bármi hiányosságot észlelünk, vagy nem egyértelmű valamelyik beküldött dokumentum, jelezzük Önnek mit kell pótolnia;

b. Ha minden rendben van, akkor a válasz levelünket követően egy díjbekérő számlát küldünk, amelyre átutalhatja a bejelentés díját.

8. Ha megkapta a díjbekérő számlánkat, kérjük fizesse be a 7 500 Ft eljárási díjat a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámra. A korábban összegyűjtött dokumentumok mellé, tegye oda a befizetést igazoló bizonylatot.

A további ügyintézés során az alábbi lehetőségek közül választhat:

9. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot.

Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben az alábbi meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen előbbi esetekben az ügyfélfogadást az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

10. Nyilvántartásba vételi szándékát bejelentheti postai úton is. Ebben az esetben küldje meg:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. a szakképesítését igazoló

eredeti bizonyítványt, melyet ügyintézést követően az igazolvánnyal együtt visszapostázunk, vagy

a bizonyítvány hiteles másolatát, ennek feltétele, hogy a másolatra saját kezűleg írja fel: Az eredetivel megegyező és dátummal ellátva írja alá, valamint a bejelentő nyomtatványon az erre vonatkozó nyilatkozat melletti négyzetben is jelölje meg.

d. amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,

e. amennyiben a szakképesítését 5 évnél régebben szerezte, a 10 óra személyes jelenléti továbbképzés teljesítését igazoló 1 évnél nem régebbi

eredeti okmányt, melyet ügyintézést követően az igazolvánnyal együtt visszapostázunk, vagy

az okmány hiteles másolatát, a másolatra írja rá: Az eredetivel megegyező, majd írja alá.

f. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványképet

g .a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:

Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

11. Bejelentését megteheti e-papíron keresztül ( https://epapir.gov.hu ) is. Ebben az esetben az e-papír felületre történt bejelentkezést követően válassza ki címzettként a Magyar Mérnöki Kamarát, majd válassza ki az ügyintézéshez a témacsoportban Kamarai ügyintézés opciót, és az ügytípusnál az Egyéb igazgatási kamarai ügyeket. Majd csatoljon minden bescannelt dokumentumot (bejelentés nyomtatvány, bizonyítvány, díjfizetést igazoló bizonylat) és az igazolványképet (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú) .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű fájlként.

12. Az ügyintézés lezárásaként elkészítjük Önnek a gázszerelői igazolványát, amelyről e-mailben kiértesítjük, és döntésétől függően átvehető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésre postázzuk.

 

ÚJ TEVÉKENYSÉG BEJEGYEZTETÉSE

letölthető tájékoztató

Amennyiben már szerepel a gázszerelői nyilvántartásban, de idő közben új végzettséget szerzett, mellyel új tevékenység végzésének bejegyzését kérheti az alábbi lépéseket követve egy új bejelentést kell kezdeményeznie a Magyar Mérnöki Kamaránál.

1. A bejelentés megtételéhez első lépésben kérjük töltse le az alábbi dokumentumot. A bejelentő nyomtatvány a nyilvántartási rendelet 2. mellékletében foglalt adatok megadását írja elő a nyilvántartásba vételhez.

2. Készítse elő az alábbi okmányokat és dokumentumokat a kitöltéshez:

a. személyazonosításra szolgáló igazolvány (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély, és lakcím igazolvány);

b. adóigazolvány vagy adószámról szóló dokumentum;

c. a díjfizető adatai, ha eltér a bejelentőtől;

d. az új képesítésről szóló bizonyítvány;

e. a szakirányú szakmai gyakorlat igazolásáról szóló dokumentum (ha a rendeletben jelöltek szerint szükséges);

f. az igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványkép.

3. Töltse ki a nyomtatványt értelemszerűen, a megfelelő rovatokba írt adatokkal, a fenti okmányokkal egyező adattartalommal. Lehetőség szerint géppel töltse ki, de ha ez nem megoldható kinyomtatás után kézzel is kitöltheti a bejelentő nyomtatványt. Az egyes pontok értelmezéséhez az alábbi kitöltési útmutató is segítséget nyújt.

4. A bejelentéskor többek között nyilatkoznia kell arról, hogy a nyilvántartásban szereplő elérhetőségi adatainak (telefonszám, e-mail cím, faxszám) a Honlapunkon való közzétételéhez hozzájárul-e. Ezt a megfelelő rovatba tett X-el jelezheti. Ha véletlenül nem tölti ki, akkor úgy értelmezzük, hogy nem járult hozzá adatai közzétételéhez.

5. A bejelentő nyomtatványon előzetesen jelezheti részünkre, hogy személyesen, meghatalmazott közreműködésével, postai úton, vagy e-papíron tervezi a bejelentést és a dokumentumok benyújtását.

6. Ha a bejelentő nyomtatvány elkészült és aláírta kérjük, minden dokumentumot, amely alapján azt kitöltötte scanneljen be, vagy fényképezzen le és küldje el részünkre előzetes áttekintésre elektronikusan, a gazszerelok@mmk.hu címre. A levél tárgyába az alábbiakat írja: új tevékenység bejelentés, név, gázszerelői igazolvány száma.

7. A megküldött dokumentumokat áttekintjük, és néhány munkanapon belül visszajelzünk Önnek az eredményről.

a. Ha bármi hiányosságot észlelünk, vagy nem egyértelmű valamelyik beküldött dokumentum, jelezzük Önnek mit kell pótolnia;

b. Ha minden rendben van, akkor a válasz levelünket követően egy díjbekérő számlát küldünk, amelyre átutalhatja a bejelentés díját.

8. Ha megkapta a díjbekérő számlánkat, kérjük fizesse be a 7 500 Ft eljárási díjat a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámra. A korábban összegyűjtött dokumentumok mellé, tegye oda a befizetést igazoló bizonylatot.

A további ügyintézés során az alábbi lehetőségek közül választhat:

9. Amennyiben személyesen kíván eljárni, úgy azt megteheti budapesti irodánkban, kérjük hozza magával az összes fentiek szerint előkészített dokumentumot.

Lehetősége van meghatalmazott közreműködésével is megtenni bejelentését, ebben az esetben az alábbi meghatalmazást kérjük kitölteni és két tanú aláírásával ellátva a meghatalmazott által az ügyintézés során leadni.

Ezen előbbi esetekben az ügyfélfogadást az alábbi címen és időszakban biztosítjuk:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

10. Nyilvántartásba vételi szándékát bejelentheti postai úton is. Ebben az esetben tekintettel arra, hogy új tevékenység bejegyzését kéri, küldje meg:

a. a kitöltött és aláírt bejelentő nyomtatványt;

b. a személyazonosító igazolványa és a lakcím kártyája másolatát, melyre feltünteti, hogy Hozzájárulok a másolat készítéséhez, majd aláírja.

c. a meglévő gázszerelői igazolványát;

d. a szakképesítését igazoló

eredeti bizonyítványt, melyet ügyintézést követően az igazolvánnyal együtt visszapostázunk, vagy

a bizonyítvány hiteles másolatát, ennek feltétele, hogy a másolatra saját kezűleg írja fel: Az eredetivel megegyező és dátummal ellátva írja alá, valamint a bejelentő nyomtatványon az erre vonatkozó nyilatkozat melletti négyzetben is jelölje meg.

e. amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,

f. az új igazolvány kiállításához szükséges 2 db 1 évnél nem régebbi 3,5 x 4,5 cm méretű igazolványképet

g. a díj befizetéséről szóló banki bizonylatot.

A küldeményt javasoljuk tértivevényes levélben feladni az alábbi címre:

Magyar Mérnöki Kamara
Gázszerelők nyilvántartása
1117 Budapest, Szerémi út 4.

11. Bejelentését megteheti e-papíron keresztül ( https://epapir.gov.hu ) is. Ebben az esetben az e-papír felületre történt bejelentkezést követően válassza ki címzettként a Magyar Mérnöki Kamarát, majd válassza ki az ügyintézéshez a témacsoportban Kamarai ügyintézés opciót, és az ügytípusnál az Egyéb igazgatási kamarai ügyeket. Majd csatoljon minden bescannelt dokumentumot (bejelentés nyomtatvány, bizonyítvány, díjfizetést igazoló bizonylat) és az igazolványképet (maximum 5 MB méretű, képméret 300 dpi felbontású 3.5x4.5 cm, (1.38x1.77 hüvelyk) 413x531 képpontú) .jpg vagy .jpeg kiterjesztésű fájlként.

12. Az ügyintézés lezárásaként elkészítjük Önnek a gázszerelői igazolványát, amelyről e-mailben kiértesítjük, és döntésétől függően átvehető személyesen ügyfélszolgálatunkon, vagy kérésre postázzuk. 

Ha az eljárás kapcsán kérdése lenne, az alábbi részletes információk áttekintését javasoljuk előzetesen, vagy fordulhat hozzánk e-mailben a gazszerelok@mmk.hu címen. A levél tárgyában adja meg: érdeklődés, név.

 

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK

Ki jogosult a gázszerelők névjegyzékébe bejelentkezni?
A gázszerelők nyilvántartása arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, a nyilvántartási rendelet 1. melléklet szerinti tevékenységet folytat.

Hogyan történhet a bejelentés?
A bejelentés az útmutatóban leírtak szerint:

személyesen, vagy meghatalmazott útján a Magyar Mérnöki Kamara budapesti székhelyén,
postai úton történhet, vagy
e-papíron keresztül.

Lehet-e e-mailben a bejelentés megtenni?
Nem.
Elektronikus úton csak e-papíron keresztül intézheti a bejelentéseit. Az e-mailen megküldött előzetes áttekintés azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nem személyesen (postán, e-papíron) szeretné ügyét intézni, akkor biztosan befogadjuk a bejelentését.

Ki végezheti a gázszerelői tevékenységet?
A gázszerelői tevékenységet az a személy végezheti, aki rendelkezik

a nyilvántartási rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítéssel, vagy más azzal egyenértékű, a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben meghatározott képesítéssel, és
• az 1. mellékletben meghatározott gyakorlati idővel.

Kell-e gyakorlati időt igazolni?
Igen.
A gázszerelői tevékenységet az a személy végezheti, aki rendelkezik a nyilvántartási rendelet 1. mellékletében meghatározott képesítések esetében az alább meghatározott gyakorlati idővel:

1.

Végezhető tevékenység

Végzettség

Szakképesítés

Gyakorlati idő

3.

Csatlakozó- és fogyasztói vezetékek létesítése, felhagyása, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása

– épületgépész mérnök,

– gázipari mérnök,

– gépészmérnök,

– gázipari szakmérnök,

– épületgépész üzemmérnök vagy

– gázszolgáltatói szaküzemmérnök,

központifűtés- és gázhálózat-
rendszerszerelő szakképesítés

3 év

5.

Gázfogyasztó készülékek és gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok létesítése, felhagyása üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása,

– épületgépész mérnök,

– gázipari mérnök,

– gépészmérnök,

– gázipari szakmérnök,

– épületgépész üzemmérnök,

– gázszolgáltatói szaküzemmérnök

gáz- és hőtermelő-
berendezés szerelő szakképesítés

3 év

9.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)

– épületgépész mérnök,

– gázipari mérnök,

– gépészmérnök,

– gázipari szakmérnök,

– épületgépész üzemmérnök,

– gázipari szaküzemmérnök,

– épületgépész technikus,

– gázipari technikus

gázipari műszaki-
biztonsági felülvizsgáló szakképesítés

3 év

Van-e kötelező továbbképzési kötelezettségük a gázszerelőknek?
Igen.
A gázszerelő az alábbi modulokból álló, személyes jelenléthez kötött, minimum 10 óra időtartamú továbbképzést, legalább ötévenként köteles teljesíteni:

• a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások, és
• az üzemvitel, a karbantartás, a műszaki biztonsági ellenőrzés képzési programnak megfelelő, naprakész tananyagból.

Lehet-e mentesülni a kötelező továbbképzés alól?
Abban az esetben mentesül a gázszerelő a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól, ha a nyilvántartási rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat 8. és 10. sorában meghatározott szakértő, illetve tervező tevékenységet végzi.

 

Végezhető tevékenység

Végzettség

Szakképesítés

Gyakorlati idő

8.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése legfeljebb 70 kW)

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy

– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

10.

Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata (a felhasználói berendezés tartozékát képező gázfelhasználó technológia együttes hőterhelése nagyobb, mint 70 kW)

a Magyar Mérnöki Kamara közhiteles nyilvántartásában szereplő

– G-építmények gépészeti tervezése szakterület – tervező vagy

– SZÉS 3 Szakági építésügyi műszaki szakértői szakterület építmények gépészeti szakértői részszakterület – szakértő

A továbbképzés teljesítésével automatikusan meghosszabbodik az igazolvány lejárata?
Nem.
A továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolás nincs hatással az igazolványban bejegyzett lejárati határidőre, azaz nem válik az igazolvány érvényessé a hosszabbításra vonatkozó bejelentés nélkül. Tehát ilyen esetben is be kell jelenteni a lejárat előtt a hosszabbítási szándékot.

Milyen formában kell bemutatni a képesítésről, illetve a továbbképzésről szóló dokumentumokat?
Első igazolvány kérése esetén minden dokumentumot eredetiben is be kell mutatni személyes ügyintézés esetén, vagy hiteles másolat benyújtása szükséges a képesítésekről, illetve a továbbképzésről szóló bizonyítványokról, amennyiben postai úton kíván ügyet intézni.

Van-e az igazolványkép kapcsán valamilyen előírás?
Igen.
A gázszerelői igazolványba kerülő igazolványkép egy évnél nem lehet régebbi, azaz a korábbi igazolványban szereplő képpel nem lehet azonos.

Hogyan igazolható a továbbképzés teljesítése?
A továbbképzést a képzőintézmény által kiadott tanúsítvánnyal, oklevéllel, igazolással lehet igazolni, amely egy évig használható fel a nyilvántartásba történő bejelentésekhez.

Szükség lehet-e továbbképzés teljesítésére a nyilvántartásba történő első bejelentkezéshez?
Igen, van olyan eset.
Amennyiben a bejelentés a végzettség, illetve képesítés megszerzésétől számított öt év után történik, a bejelentéshez a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat is be kell mutatni, vagy másolatban mellékelni kell.

Minden évben meg kell fizetni a 7 500 Ft-os díjat?
Nem.
A műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet értelmében a nyilvántartásba történő bejegyzésnek, a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások bejegyzésének, az igazolvány pótlásának, cseréjének és hosszabbításának a díja a 7500 Ft, melyet csak a felsorolt esetekben kell megfizetni.

Hogyan fizethetem be az eljárás díját?
Amennyiben követi az ajánlott eljárási folyamatot, a bejelentés megadott szakaszában díjbekérő számlát fog kapni, melyre teljesítheti a díj megfizetését.
A díjat befizetheti átutalással is, a Budapest Bank 10102086-68905702-00000007 számú számlaszámunkra. Ebben az esetben kérjük az utalás közlemény rovatában tűntesse fel: GSZNY-név-születési év adatokat.

Mikor van ügyfélfogadás?
Személyes ügyfélfogadást az alábbiak szerint biztosítunk előzetes egyeztetés alapján:

Magyar Mérnöki Kamara
1117 Budapest, Szerémi út 4.
Ügyfélfogadás: Hétfő, szerda: 13:00 – 16:00; Kedd, csütörtök: 9:00 – 12:00

Mi kell tennem, ha a bejelentett adataimban változás állt be?
Amennyiben a gázszerelői nyilvántartásban szereplő adatai megváltoztak, azt 10 munkanapon belül az adatváltozásról, módosításról, hosszabbításról szóló menüpontban leírt eljárás szerint kell jeleznie részünkre.