nov.
13

GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

  1. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 milliárd Ft.
  1. Önállóan támogatható tevékenységek:

a) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

  1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  3. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához
  4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

b) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

  1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
  3. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

3. A projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

  1. Támogatást igénylők köre: olyan mikro-, kis- és középvállalkozások,

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; 19 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint: korlátolt felelősségű társaság, Részvénytársaság, Egyéb szövetkezet, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, Egyéni cég, Egyéni vállalkozó, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, Nonprofit részvénytársaság, Nonprofit közkereseti társaság, Nonprofit betéti társaság. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség

A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges.

A pályázati kiírás az alábbi linkre kattintva érhető el: GINOP-4.1.4-19