dec.
02

Átmenetileg nem emelhető a helyi adó

A Magyar Közlöny 265. számában megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet.

A rendelet alapján a 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adó mértéke. A települési önkormányzatoknak a jelenleg hatályos adórendelet szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítaniuk kell, valamint új adónem bevezetésére nem rendelkeznek jogosultsággal.

A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2020. december 2-án lép hatályba, és 2021. február 8-án hatályát veszti.

Magyar Közlöny 265. szám