aug.
04

Ipari tárgyú kormányrendeletek módosítása

A Magyar Közlöny 142. számában megjelent két, ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával összefüggő kormányrendelet.

 

Az egyes ipari és kereskedelmi szakmák gyakorlásához szükséges felelősségbiztosítás mértékéről, e szakmák deregulációjával összefüggésben a garantált bérminimummal kapcsolatos rendelkezésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 447/2021. (VII. 26.) Korm. rendelet 1.  mellékletben felsorolt tevékenységek esetében (Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése [TEÁOR’08 42.22]; Szerszámgyártás [TEÁOR’08 25.73]; Vegyianyag gyártása [TEÁOR’08 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.41, 20.42, 20.51, 20.52, 20.53, 20.59, 20.60]; Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása [TEÁOR’08 33.11]; Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása [TEÁOR’08 33.11]) az  adott tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnek jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az  adott tevékenység tekintetében éves összes káreseményre legalább 5  000  000  forint összegű  éves, továbbá egyedi káreseményre legalább 1 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

A rendelet módosítja a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendeletet. A módosítás alapján a felvonó- és mozgólépcső ellenőr képesítéssel rendelkezők továbbképzése esetében a teljes képzési idő legalább 8 óra, amit egyben (egy időben) szükséges oktatni.

A felvonó- és mozgólépcső ellenőr jogszabály alapján szervezett képzésére vonatkozó eljárási szabályok szerint az e jogszabály alapján szervezett képzés keretében megszerezhető műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés a felvonó- és mozgólépcső ellenőr. A képzés a Budapest Főváros Kormányhivatala által – 3 éves időtartamra - kiadott engedélye alapján szervezhető.

A rendelet módosítása érinti a gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló jogszabály alapján szervezett képzésre, valamint a gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzésére vonatkozó eljárási szabályokat is, amely szerint a 

a)gázipari területen műszaki-biztonsági szempontból foglalkoztatottak időszakos továbbképzése képzési programjának jóváhagyása iránti kérelmet a) az ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő munkakör, a  kazánkezelő (max. 12 t/h) munkakör, a  kazángépész (12  t/h felett) munkakör, az  erőművi kazángépész munkakör, a  gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő munkakör, a  gázszerelő munkakör, valamint a  csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági ellenőre munkakör esetében a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala,

b)b) a földgázelosztó, vezetékes PB-gáz szolgáltató és célvezeték üzemeltetői munkakör, a földgázszállítói munkakörök, valamint a PB-gáz forgalmazással kapcsolatos munkakörök esetében a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bírálja el.

Kiemelendő, hogy a szintén e rendeletmódosítással hatályba lépő 24/W. § (3) bekezdés a) pontjának előírásait a Magyar Mérnöki Kamara, mint kérelmező esetében nem kell alkalmazni. (A Kamarának, mint kérelmezőnek nem szükséges igazolni, hogy a képzést megelőző legalább egy évben gépészet ágazatba tartozó szakképesítésre felkészítő felnőttképzési tevékenységet végzett.)

A képzés szervezője a képzési program jóváhagyása iránti kérelmét az e rendeletben meghatározott adattartalommal a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott és a hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon készíti el és csatolja a kérelméhez az elkészített részletes képzési programot.

A nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet, valamint a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása tartalmazza az adott témakörben képzést szervezőkre vonatkozó feltételrendszert.

Ugyancsak módosul a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet – az egyes tevékenységekhez szükséges végzettséget és gyakorlati időt meghatározó - 2. melléklete.

A rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklete meghatározza az egyes ipari és kereskedelmi szabályozott szakmák gyakorlásához szükséges képesítéseket.

A rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny 142. szám