máj.
26

Megjelent az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet.

A rendelet alapján a szakképzést folytató iskolák kivételével – amelyek az iskola vezetőjének döntése szerinti munkarendben működhetnek- az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek, azonban egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás a tanulók felzárkóztatása céljából szervezhető.

Az általános és középfokú iskolák 2020. június 2. és 2020. június 26. között megszervezik a tanulók felügyeletét, a gyermekétkeztetést szintén 2020. június 26-áig a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítésével összefüggő támogatási szabályainak módosításáról szóló 2/2020. (V. 22.) PM rendelet új – az átmeneti támogatásokról szóló – 20/A. §-sal egészíti ki a módosított jogszabályt.

E szerint a támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható, támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, valamint meghatározott állami támogatással halmozható.

A Közlöny 120. számában megjelent a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2020. (V. 25.) Korm. rendelet.

A rendelet alapján a Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-t terhelő fizetési kötelezettség mértéke 90%. A készfizető kezesség állománya 2020.  december 31-én nem haladhatja meg az 1 500 000 millió forintot, amelyen belül 500 000 millió forint kizárólag a Garantiqa Krízis Garanciaprogram megvalósítására használható fel.

A hivatkozott rendeleteket tartalmazó Magyar Közlöny megtalálható az alábbi linkre kattintva:

Magyar Közlöny 118. szám
Magyar Közlöny 120. szám