márc.
11

Jubileumi díjátadó – 95, 80, 30

95 éve, 1924. március 8-án alakult meg az országos hatáskörű Budapesti Mérnöki Kamara, 80 éve, 1939 tavaszán kezdődött meg a kamara Szalay utca 4. szám alatti székházának építése, és 30 éve, 1989. március 9-én alakult meg az egyesületi jogállású Mérnöki Kamara. Az évfordulók alkalmából a Magyar Mérnöki Kamara március 8-án jubileumi ünnepséget rendezett a fővárosi Duna Palota színháztermében.

Jubileumi díjátadó 1

A rendezvényen jelen volt Füleky Zsolt építészeti és építésügyi helyettes államtitkár (Miniszterelnökség), Nagy Ádám főosztályvezető (ITM) és Koji László, az ÉVOSZ elnöke. A Duna Szimfonikus Kamarazenekar megnyitója – Edward Elgar Salut d’Amour, Antonio Vivaldi Tavasz I. tétele – után Nagy Gyula, az MMK elnöke mondott rövid köszöntőt. Mint fogalmazott, feltűnő a párhuzam a kamarák megalakulásakor meglévő társadalmi, politikai és gazdasági környezetben, hiszen mindkét esetben jelentős változások közepette került sor a szervezetek megalapítására. Kilencvenöt évvel ezelőtt, a kiegyezést követő években megvalósult gazdasági növekedés után egy gazdaságilag és politikailag nehéz helyzetben lévő országban kellett meghatározó szerepet vállalniuk a mérnököknek.

Jubileumi díjátadó 2
Jubileumi díjátadó 3
Jubileumi díjátadó 4

A mérnökök és építészek szakmai és érdekvédelmi szervezetének megalakítására irányuló törekvés a kiegyezés előtti időszakban kezdődött, de csak 1923-ban fogadta el a nemzetgyűlés a mérnöki rendtartásról szóló törvényt. Az 1923. évi XVII. törvény szabályozta a mérnöki tevékenységeket, amely kimondta: „önálló mérnöki tevékenységet csak az folytathat, akit a kamara tagjai sorába felvett”. A törvénycikk 4. paragrafusa alapján a mérnöki kamara „a mérnökök erkölcsi és anyagi érdekének a közérdekkel összhangban való oltalma és előmozdítása céljából […] Budapesten szerveztetik”. A Budapesti Mérnöki Kamara 1924. március 8–12. között tartott alakuló ülésén Zielinski Szilárdot választották elnöknek.

 

A jubileumi ünnepség kitüntett mérnökei:

AZ ÉV MÉRNÖKE KAMARAI ARANYGYŰRŰ DÍJ

Jubileumi díjátadó 5
Jubileumi díjátadó 6

Az MMK elnöksége a mérnöki teljesítmény és a mérnöki alkotások elismerése érdekében alapította az „Év Mérnöke Kamarai Aranygyűrű” díjat. A díjat az elnökség felkérése alapján a Magyar Mérnöki Kamara elnökéből és a korábbi díjazottakból álló kuratórium 2019-ben életművéért az „Év Mérnöke Kamarai Aranygyűrű” kitüntetésben részesíti dr. M. Csizmadia Béla okleveles gépészmérnök, egyetemi tanárt, illetve a Semmelweis Egyetem Oktatási és Kutatási Központjának komplex tervezéséért Cservenyák Gábor okleveles gépészmérnök energetikai szakmérnököt.

 

ZIELINSKI SZILÁRD-DÍJ

A Zielinski Szilárd, az 1924-ben megalakult Budapesti Mérnöki Kamara alapító elnöke tiszteletére és emlékezetére elnevezett díj jelképezni hivatott névadójának életművével hitelesített felfogását a mérnöki mesterség és tudomány egységében élő, mindenkor az embert szolgáló, ennek érdekében művelőitől szilárd erkölcsi tartást is igénylő kiemelkedő mérnöki tevékenységről, hivatástudatról. A Magyar Mérnöki Kamarában végzett kimagasló tevékenységük alapján a kamara elnökéből és alelnökeiből álló kuratórium ebben az évben Zielinski Szilárd-díjat adományoz:

Jubileumi díjátadó 7

Dr. Kajtár László okleveles gépészmérnök, klímatechnikai szakmérnök egyetemi docensnek. Dr. Kajtár László az MMK alapító tagja, 2011 óta a BPMK alelnöke, az épületek energetikai tanúsítását ellenőrző testület elnöke. Hosszú ideje vesz részt az Épületgépészeti Tagozat elnökségének munkájában. Az MTA Építéstudományi Állandó Bizottságának tagja. Diplomáját 1979-ben a BME Gépészmérnöki Karán, épületgépészeti szakirányon szerezte. Műszaki doktor, a műszaki tudományok kandidátusa, éveken keresztül az Épületgépészeti Tanszék vezetője. Kimagasló oktatási munkája eredményeképpen irányítása alatt számtalan hallgató szerzett doktori címet.

Jubileumi díjátadó 8

Lőrinczi Ferenc okleveles mezőgazdasági gépészmérnöknek. Lőrinczi Ferenc az MMK alapító tagja, közreműködött az Egészségügyi-műszaki Tagozat szervezésében, és a tagozat elnökeként kimagasló munkával biztosította annak folyamatos működését. Diplomáját 1970-ben az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán szerezte. Mérnöki munkája során mindig az egészségügyben, kórházak felújításán, üzemeltetésén dolgozott. Az Országos Traumatológiai Intézet rekonstrukcióján végzett tevékenységéért 1984-ben állami kitüntetésben részesült, nyugdíjazása után több uniós projekt megvalósításában működött közre.

Jubileumi díjátadó 9

Rácz József vezetékes távközléstechnikai mérnöknek. Rácz József 2005 óta az MMK Hírközlési és Informatikai Tagozat elnökségi tagja, majd 2014 óta már második ciklusban a tagozat elnöke. Jelentős szerepe volt új szakcsoportok alapításában, kezdeményező szerepe volt az informatikus mérnökök kamarai tagságának elősegítésében és szakosztályának megalapításában, az informatikai projektellenőri képzés, valamint mesteriskolák szervezésében. Diplomáját 1986-ban a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán szerezte. A Magyar Telekom és elődszervezeteinél beruházási területen dolgozott, analóg és digitális rendszerek, beszéd-, adat- és internetelérési hálózatok beruházásait irányította, fontos szerepe volt az ADSL rendszer országos bevezetésében.

Jubileumi díjátadó 10

Szántó László okleveles építőmérnöknek. Szántó László 2015 óta az MMK Tartószerkezeti Tagozatának elnöke, tevékenyen részt vett a tervezési szolgáltatási rendszer, valamint a beruházási folyamatok szakmai koncepciójának kidolgozásában. Az építőmérnöki tevékenységek társadalmi elismerése növelése érdekében kezdeményezte az „Építőmérnök 200” rendezvénysorozatot, mely nemzetközi figyelmet és országos sikert aratott. A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének tagjaként 2017 óta aktív szerepet vállal a mérnöki munkát érintő jogszabályok szakmai szempontokat is érvényesítő előkészítésében. Diplomáját 1995-ben a BME Építőmérnöki Karán szerezte. Jelentős létesítmények, a Dagály Úszóaréna Tierney Clark-díjas szerkezetének, stadionoknak a tartószerkezeti tervezője.

 

BÜKI GERGELY-DÍJ

Az MMK Energetikai Tagozata dr. Büki Gergely professzor emlékének megőrzésére díjat alapított. A díjat az Energetikai Tagozat elnökének kezdeményezésére, tekintettel dr. Büki Gergelynek a tagozaton túlnyúló tekintélyére és az MMK érdekében végzett tevékenységére, az MMK éves közgyűlésén az MMK elnöke adja át. A kuratórium döntése alapján a magyar energetikában végzett átfogó és kiemelkedő színvonalú mérnöki eredményének elismerésére a Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozata dr. Varjú György okl. villamosmérnök, egyetemi tanárt Büki Gergely-díjban részesíti.

Jubileumi díjátadó 11

Dr. Varjú György 1961-ben a BME-n szerzett villamosmérnöki oklevelet, 1991-től a műszaki tudományok doktora. A Villamos Művek Tanszék oktatója, majd 2003-ig tanszékvezető. Kiemelkedő szerepe volt a villamosenergia-átvitelhez kapcsolódó tárgyak kidolgozásában, korszerűsítésében és oktatásában. A villamos hálózatok, és a távközlő összeköttetések elektromágneses összeférhetőségével kapcsolatos kutatások nemzetközileg elismert személyisége. Alapítása óta tagja a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, az Energetikai és az Elektrotechnikai Tagozatnak. Meghatározó szerepe van a tagozati munka során a szakmai szempontok érvényesítésében.

 

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA TISZTELETBELI TAGJAI

Az MMK elnöksége a területi kamarák és a tagozatok javaslatai alapján a Magyar Mérnöki Kamara Tiszteletbeli Tagja címet adományoz:

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke részére a magyar gyógyszeripar fejlesztésében és ennek biztosítására a vegyészmérnökképzésben korszerű gyógyszerkutatási diploma- és PhD-feladatok kiadásáért és megvalósításuk támogatásáért. A díjazott egy későbbi időpontban veszi át az elismeréséért járó díjat.

Jubileumi díjátadó 12

Dr. Györök György egyetemi tanár, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar dékánja részére a műszaki felsőoktatásban végzett kimagasló oktatói tevékenységéért, a székesfehérvári felsőoktatási intézmények egyetemi karrá szervezéséért, és a duális képzés bevezetéséért.

Jubileumi díjátadó 13

Dr. Hartung Ferenc egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar dékánja részére az egyetemen a villamosmérnöki és informatikai képzésben végzett tevékenységéért, valamint az egyetemnek a duális képzés során az ipari partnerekkel és a szakmai szervezetekkel való együttműködése fejlesztéséért.

Dr. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja részére a kormányhivatal és a Csongrád Megyei Mérnöki Kamara együttműködése során a megyei fejlesztési javaslatok kidolgozásában a szakmai szempontok figyelembevételéért, a megye mérnöki emlékeinek megóvásában kifejtett tevékenységéért. A díjazott egy későbbi időpontban veszi át az elismeréséért járó díjat.

Jubileumi díjátadó 14

Katona Gábor, a Hír-Ker Kft. ügyvezető igazgatója részére a széles sávú internethálózatok létrehozásában kifejtett szervező és irányító tevékenységéért, új kábelépítési technológiák hazai bevezetéséért.

Jubileumi díjátadó 15

Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi tanár, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja részére a mérnöki foglalkozást és a műszaki tudományokat minden szinten kísérletekkel és „csodákkal” bemutató előadásaiért, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara és az egyetem folyamatos együttműködéséért.

Jubileumi díjátadó 16

Dr. Rákossy Botond József okleveles földmérő mérnök részére az erdélyi magyarság érdekében kifejtett aktív közéleti és szakmai tevékenységéért, a magyarországi földmérőkkel való állandó kapcsolat fenntartásáért és ápolásáért.

Jubileumi díjátadó 17

Szendefy György okleveles gépészmérnök részére fáradhatatlan tevékenységéért, mellyel biztosította a mai napig működő kaposvári cukorgyár kimagasló energiafelhasználási és vízháztartási mutatóit, valamint a Somogyi Műszaki Szemle szerkesztőjeként a mérnöki tevékenységről megjelentetett igényes tájékoztató cikkeiért.