okt.
28

Járványügyi intézkedések

Magyar Közlöny 229. és 231. száma tartalmazza a járványügyi időszak maszkviselési szabályait és a házi karantén kötelezettségeit.

A Magyar Közlöny 229. számában megjelent a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelet.
A rendelet szerint 2020. október 23-tól a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenki számára kötelező a maszkviselés a sportrendezvény helyszínén, valamint szabadtéren megtartott gyűlésen.
A szabályok betartásáról az esemény szervezője köteles gondoskodni.

A Magyar Közlöny 231. száma tartalmazza a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvényt.
A jogszabály előírásai alapján, amennyiben a járványügyi készültség alatt kormányrendelet meghatározott országokból történő beutazás esetére hatósági házi karanténkötelezettséget ír elő, a hatósági házi karantén elrendelésével kapcsolatban közigazgatási eljárás lefolytatása nem szükséges, a karanténra kötelezettnek tájékoztatnia kell a határellenőrzést végző rendőri szervet annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog.
Ha a karanténra kötelezett a hatósági házi karantén ideje alatt annak a fertőző betegségnek a tünetét tapasztalja, amelyre tekintettel a járványügyi készültség bevezetésre került, erről telefonon köteles értesíteni a háziorvosát, ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvost.
Ha kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a karanténra kötelezett a hatósági házi karantén alóli mentesülést lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat érdekében a  hatósági házi karantén lejártát megelőzően a  karanténlakást elhagyhassa, és a  karanténra kötelezett az  egészségügyi vizsgálatra rendelkezik egészségügyi intézmény által biztosított időponttal, a  karanténra kötelezett az  egészségügyi vizsgálat időpontját legalább az  egészségügyi vizsgálatot megelőző 24 órával a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál bejelenti.

A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a szabályok megszegőire 5 000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szab ki.
A törvény a kihirdetését követő napon – 2020. október 28-án – lép hatályba.