márc.
28

Kijárási korlátozások április 11-ig

A Kormány szombattól – március 28-tól – kijárási korlátozást vezetett be. A korlátozás nem kijárási tilalom. A tilalom a lakhely elhagyását meghatározott -a napi élethez nélkülözhetetlen - esetkörre teszi lehetővé. Ebbe a körbe tartozik elsősorban a munka, az élelmiszerbevásárlás és a gyógyszervásárlás, de több más tevékenység is. A tilalom megszegői szabálysértést követnek el. A 65. évüket betöltöttek fokozott védelemben részesülnek.

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról szóló rendeletével kijárási korlátozást vezetett be.

A Kormány rendelete szerint mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ezt a szabályt a tömegközlekedés során is alkalmazni kell.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivétel az alól az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakás - lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás - elhagyására csak alapos indokkal kerülhet sor. Az alapos indokokat a kormányrendelet meghatározza.

Alapos indok:

a. a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
b. napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
c. az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
d. az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az 5. § szerint,
e. a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
f. a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben történő vásárlás,
g. a napi fogyasztási cikket értékesítő drogériában történő vásárlás,
h. az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
i. a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
j. a piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás,
k. a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben, gyógyszertárban történő vásárlás,
l. az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
m. a dohányboltban történő vásárlás,
n. a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
o. a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
p. a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
q. a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
r. a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
s. az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
t. a szülői jogok és kötelezettségek,
u .a hitéleti tevékenység.

magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás lehetséges, e közben lehetőleg be kel tartani a legfontosabb korlátozást: a szükséges mértékűre kell korlátozni a szociális érintkezést és lehetőleg tartani kel az 1,5 méter távolságot.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. A rendelet kifejezetten utal arra, hogy a szabály elsősorban az idős személy és családja egészségét szolgálja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével – azaz mint vásárló - kizárólag 65. életévüket betöltött személy tartózkodhat. E szabályok betartása és betartatása a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának bevonásával. A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el, aki a korlátozó intézkedést megszegi, az ilye3n esetben kiszabható a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.