febr.
26

A mérnöktársadalom összehangolt, szakmailag megalapozott tervvel készül a klímaváltozás hatásainak csökkentésére

Ökológia és Gazdaság Fórum néven új interdiszciplináris munkacsoport alakul a Magyar Mérnöki Kamarában, amelynek célja, hogy a Föld ökológiai állapotának romlása és a klímaváltozás miatti kihívásokra mérnökileg megalapozott és szakmailag koordinált válaszokat és javaslatokat adjon.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) számára stratégiai fontosságú, hogy a Föld ökológiai állapotának romlása miatti kihívásokra a mérnökök higgadtságával és visszafogottságával szülessenek javaslatok, megoldások, olyanok, amelyek a problémák hosszútávú megoldását keresik. Az MMK Energetikai Tagozata ezért javasolja egy fórum létrehozását, amely valamennyi érintett mérnöki ág bevonásával keresi és dolgozza ki a klímaválságra adandó válaszokat.

„A mérnöktársadalom érzékeli a mára jól látható klímaváltozás jeleit, ugyanakkor egyes mérnöki műhelyek a társadalmi reakciók némelyikét „túlfűtöttnek” tartják. ” – mondják a kezdeményezők, dr. Korényi Zoltán és Láng Sándor. A cél az, hogy részéletesen meg tudják vitatni, hogy ebben a környezeti helyzetben milyen feladatok várnak a mérnökökre, és hogy ki tudják dolgozni a szakmailag hiteles mérnöki álláspontot. Most a munka előkészítése folyik, és az első félév végére szakmai programok, konzultációk és viták segítségével összeáll egy ajánláscsomag, amely a mérnökség klímaváltozással kapcsolatos legfontosabb irányelveit, téziseit fogalmazza meg, és kidolgoz egy szakmai kódexet.

A klímaváltozással kapcsolatos munka a tervek szerint 3 párhuzamos területen indul el:

  • Elkészül egy klímaváltozással kapcsolatos alapismereteket tartalmazó kiadvány, amely egyszerre segíti az MMK mérnöktagjainak munkáját és a közvélemény érzelem-mentes, tényszerű tájékoztatását. A brosúra tartalmazza majd a szükséges természettudományos háttérismeretek összefoglalását, ismerteti a globális és helyi ökológiai folyamatokat, az ENSZ Éghajlatváltozási Testületének (IPCC) jelentéseit, és a vonatkozó Európai Uniós szabályozásokat.
  • Egy készülő tanulmány meghatározza Magyarország gazdasági és ökológiai érdekeit a lokális szempontok figyelembevételével. Az elemzés végső célja, hogy az elkövetkező 30 év óriási feladatai és nagy volumenű beruházásai valamint az ezekre költendő hatalmas összegek egységes szemlélettel és egyben hosszú távon is hasznosan valósuljanak meg.
  • A harmadik elemzés eredménye meghatározza a Magyar Mérnöki Kamara tagjai előtt álló, a klímaváltozással kapcsolatos feladatokat, a képzés, az innováció, az üzleti folyamatok és a szabványosítás területén.

A Kamara elnöke Nagy Gyula egyetért a javaslattal „A mérnökök mai munkái évtizedekre meghatározzák a környezet és a természet viszonyát, ezért a munkába legyenek bevonva a jövő mérnökgenerációk javát adó mostani műszaki egyetemi hallgatók is.” Hozzátette: célszerű továbbá a folyamatos egyeztetés a Magyar Tudományos Akadémia a téma iránt elkötelezett tudósaival, a szakmai társ-szervezetekkel, és egyesületekkel is.

A javaslatot előterjesztő Energetikai tagozat elnöke, Orbán Tibor azt a célt tűzte ki, hogy egy tíz tagú, valamennyi érintett mérnöki ágat képviselő munkacsoport haladéktalanul álljon fel, és terjessze munkatervét a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége elé.