ápr.
15

Április 16-ától igényelhető a rövidített munkaidőhöz kapcsolódó támogatás

A Kormány a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelettel bevezette a csökkentett munkaidőben dolgozók támogatását.

A rendelet április 16-án lép hatályba, a támogatás e naptól igényelhető.
A rendelet rögzíti, mit kell érteni csökkentett munkaidő alatt és szabályozza a kapcsolódó fogalmakat is.

  • A támogatást a munkáltató és a munkavállaló együttesen igényelheti a fővárosi és megyei kormányhivataltól a munkavállaló részére. A kormányrendelet részletesen szabályozza a támogatás feltételeit.
  • A támogatás a kérelem benyújtásától kezdődő időszakra, hónapokban állapítható meg, legfeljebb három hónapra.
  • A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
  • A támogatás köztehermentes és havonta utólag kerül folyósításra.
  • A feltételek közé tartozik, hogy a munkaadó a támogatás igénybevételekor vállalja a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig, továbbá azt is, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor
  • A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújthatja be.

A kérelem beadása előtt fontos a feltételek részletes áttekintése a kormányrendeletben. A rendelet megjelenését követően több gazdasági szaklap példákkal illusztrálta a kérelem feltételeit és az elérhető támogatások mértékét. Célszerű lehet ezek áttanulmányozása is.