márc.
15

ÚJ KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS MEGFÉKEZÉSÉRE

A 2020. március 14-én megjelent intézkedéscsomag legfontosabb eleme, hogy 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Az intézkedések ezen felül érintik a ki-és beutazást, az egészségügyi ellátás személyi állományának és eszközrendszerének megerősítését. Az utóbbi intézkedések költségvetési hátterét kétmilliárd forintos átcsoportosítás biztosítja. Az intézkedések a kihirdetés napján hatályba léptek. Hamarosan további jogszabályok jelennek meg a kormányhatározatok végrehajtására.

orban-viktor

1. Jogszabályban megjelent intézkedések

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete szerint a Kormány rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el. A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. (Bölcsődék és óvodák esetében tehát a szünet nem kötelező, annak elrendeléséről a polgármester dönthet.) 

Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik

Az utazással kapcsolatos egyes korlátozások az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság területére vagy onnan Magyarországra történő utazásokra vonatkoztak. Az érintett országok sora kiegészült Izrael Álammal.

Az a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelete szerint a veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.”  

A rendelet korlátozza a fogorvosi ellátást: veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható. 

A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

A veszélyhelyzet időtartama alatt az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig. 

Ha a szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet időtartama alatt lejárt, a háziorvos az egészségügyi dokumentációban rögzíti, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a javaslat a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig meghosszabbításra kerül. 

A veszélyhelyzet időtartama alatt a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereinek elektronikus vényen történő rendelése és a betegek számára történő tanácsadás távkonzultáció során is történhet.

Az egészségügyben dolgozók kötelező továbbképzése a jövő év végéig távoktatásban is teljesíthető. Az egészégügyi szakdolgozók továbbképzése keretében 2021. december 31-ig távoktatás formájában tartható meg a kötelező szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam abban az esetben is, ha továbbképzés szervezési jog nem tartalmazza a távoktatási formát. Ugyanezen időpontig az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők kötelező szintentartó továbbképzése távoktatás keretében is megvalósítható. 

A szabályozás fontos eleme, hogy meghatározza, mit kell érteni a távoktatás alatt. (A fogalom nem általánosan érvényes, csupán erre a rendeletre – azaz az egészségügyben dolgozókra - vonatkozik.) E rendelet alkalmazásában távoktatás az a sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatával az oktató és a továbbképzésen résztvevő interaktív kapcsolatára és önálló munkára épülő, tudásszint felmérő teszttel záruló képzési forma, ahol a tudásszint felmérése a szolgáltató birtokában lévő adatbázisból egyénenként véletlenszerűen kiválasztott kérdéssor alapján történik. A szintfelmérést meghatározott időtartam alatt, megszakítás nélkül kell teljesíteni. 

Az összefoglaló készítésének időpontjában még nem jelent meg az iskolák működésének rendjére vonatkozó jogszabály. Ennek előkészítése azonban folyamatban van, mivel a Kormány 2020. március 14-i határozatában előírta annak elkészítését az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter számára.

2. Kormányzati akciócsoportok létrehozása

A Kormány 1101/2020. (III. 14.) Korm. több akciócsoport létrehozásáról döntött és meghatározta alapvető feladataikat.

Ennek alapján 

 • az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára vezetésével megalakul a Koronavírus Oktatási Akciócsoport, amelynek feladata a digitális távoktatáshoz szükséges szakmai és infrastrukturális feltételek biztosítása;
 • a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka vezetésével megalakul a Mobil Járványkórház Létrehozásáért Felelős Akciócsoport, amelyek feladata a mobil járványkórház felállítása érdekében szükséges azonnali intézkedések végrehajtása;
 • a honvédelmi miniszter vezetésével megalakul a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport, amelynek feladata a) az ország működéséhez létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok azonosítása, b) a felügyelet esetleges átvételéhez szükséges előkészületek megtétele;
 • a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára vezetésével megalakul a Nemzetközi Koordinációért Felelős Akciócsoport, amelynek feladata a) valamennyi koronavírus által érintett állam védekezési és intézkedési gyakorlatának vizsgálata, b) nemzetközi tudásbázis létrehozása;
 • a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára vezetésével megalakul a Kommunikációs Akciócsoport.;
 • a Miniszterelnökséget vezető miniszter vezetésével megalakul a Rendkívüli Jogrendi Szabályozásért Felelős Akciócsoport, amelynek feladata a koronavírus világjárvány és negatív hatása elleni hatékony fellépés érdekében szükséges veszélyhelyzeti jogi szabályozás megalkotása;
 • a pénzügyminiszter vezetésével megalakul a Koronavírus Pénzügyi Akciócsoport, amelynek feladata a védekezés és a koronavírus világjárvány miatt szükséges új államháztartási rend kialakítása;
 • a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter vezetésével megalakul a Gazdasági Újraindítási Akciócsoport, amelynek feladata a koronavírus világjárvány magyar gazdaságra gyakorolt hatásainak ellensúlyozása;
 • az emberi erőforrások minisztere által kijelölt személy vezetésével megalakul a Koronavírus Kutató Akciócsoport, amelynek feladata a betegség ellen felhasználható gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztése;
 • az országos rendőrfőkapitány vezetésével megalakul a Határellenőrzési Akciócsoport, amelynek feladata Magyarország határátkelőhelyeinek koronavírus világjárvány-helyzetnek megfelelő működtetése. 

3. Az iskolák átállítása tantermen kívüli, digitális munkarendre

A Kormány a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatában felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (azaz az iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:

a. 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

b. a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében 

 • a tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,
 • a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére; 
 • az előző alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására; 
 • 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;
 • a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. március 16. napjától a köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladataként rögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményében 
 • az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy 
 • ha az  intézményben, tagintézményben a  vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a  vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé a feladat teljesítését, a  köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia;

c. az emberi erőforrások miniszterének kell gondoskodni arról, hogy a  versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény

 • a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,
 • a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa. 

4. A nyugdíjas egészségügyi dolgozók alkalmazása

A Kormány 1103/2020. (III. 14.) Korm. határozatával felfüggesztettet a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egészségügyi dolgozókra való alkalmazását veszélyhelyzet időtartamára, azaz külön engedély nélkül lehetővé tette a nyugdíjas egészségügyi dolgozók alkalmazását.

5. Költségvetési átcsoportosítás a védekezésre

A Kormány 1104/2020. (III. 14.) Korm. határozata a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében 2 000 000 000 forint egyszeri, azonnali átcsoportosítást rendelt el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ javára.