febr.
11

Díjátadó ünnepség

A Környezetvédelmi Tagozat díjátadó ünnepségére február 6-án került sor a Magyar Mérnöki Kamara Székházában.

Nagy Gyula, az MMK elnöke és Parragh Dénes a Környezetvédelmi Tagozat elnöke megnyitó szavai után Bencsik János országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának alelnöke köszöntötte a megjelenteket.
Az üdvözlő szavak után került sor a díjak átadására. A kitüntetettek laudációját dr. Fekete Jenő György, a Kuratórium elnöke ismertette.
A „Környezet Védelméért” kitüntetést az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége 2003-ban alapította.
A díjakat azok a kamarai tagok kapták meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak.

környezetvédelmi tagozat díj
környezetvédelmi tagozat díj
környezetvédelmi tagozat díj

A „Környezet Védelméért” kitüntetést az MMK Környezetvédelmi Tagozatának Elnöksége 2003-ban alapította. A Frigyer Barbara iparművésznő által készített kisplasztikát azok a kamarai tagok kaphatják meg, akik a környezetvédelem egy, vagy több szakterületén hosszú időn keresztül kiváló és eredményes teljesítményt nyújtottak, vagy valamely területen kimagasló eredményt értek el. Az elnökség döntése alapján 2018-ban három kollégánk kapta meg a kitüntetést:

környezetvédelmi tagozat díj

Dr. Bálint Sándor okl. gépészmérnök, mérnöktanár, gazdasági mérnök az ipari szennyvíztisztítás egyik „vezéralakja”. A tervezés, a kivitelezés és az üzemeltetés együttes tapasztalata biztosította a nagy hatékonyságú rendszerek működtetését. Ilyenek voltak a DUNAFERR kohógázzagy és revés olajos szennyvíztisztító 30 millió m3/év teljesítménnyel Magyarország legnagyobb szennyvíztisztítója. A szennyvíziszap egy része a kohóba újrahasznosításra kerül, ezzel 200 t/év olajszennyezéssel csökkent a Duna károsanyag terhelése. Tejgyárak szennyvíztisztítása, autógyárak szennyvíztisztítása és hulladékkezelése emelendő ki a sok elvégzett munkából. Ő irányította a Dec. 4. Drótművek Sajó árterületén lévő veszélyes hulladéklerakójának felszámolását, valamint az Aszódi Veszélyes Hulladéklerakó hulladék-előkezelő gépészeti berendezésének tervezését és kivitelezését. Innovációs Nagydíjat kapott a DUNAFERR szennyvíztisztítójáért. Részt vesz a fiatal szakemberek képzésében, szakmai nevelésében. A Magyar Mérnöki Kamara tagja, a Környezetvédelmi Tagozat anyagi támogatója.

környezetvédelmi tagozat díj

Dr. Csenke Zoltánné vegyész diplomáját Szegeden a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerezte. Munkahelyein: a Csongrád-megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomáson és az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mérőközpontjában mindig a környezetvédelemmel foglalkozott. 2012-től környezetvédelmi szakértői tevékenységet végez, továbbá vezető minősítő a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál. A Magyar Mérnöki Kamara elnökségi tagja, a Kamara Továbbképző Testületének elnöke, a Környezetvédelmi Tagozat elnökségének tagja és a Csongrád-megyei Környezetvédelmi Szakcsoport vezetője. 1994-től végez a környezetvédelem érdekében oktatói tevékenységet, a Szegedi Tudományegyetem környezettudós és környezetmérnök hallgatóinak nyári gyakorlati képzését irányítja. A Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán vendégoktató. Munkáját minden területen céltudatosan, lelkiismeretesen és kiválóan végzi. 

környezetvédelmi tagozat díj

Lévai Béla mélyépítő mérnök, környezetgazdálkodási/környezetvédelmi szakmérnök. A mérnöki gyakorlatot a környezetvédelem szakterületén 1990 óta főfoglalkozású egyéni vállalkozásként folytatja. Környezeti hatástanulmányok, környezetvédelmi felülvizsgálatok, előzetes vizsgálati dokumentációk készítésével tevékenysége szinte az egész országot lefedi. Engedélyhez kötött tevékenységek, létesítmények, beruházások tervezési igényű munkarészeinek, tervfejezeteinek készítése során több száz kisebb nagyobb értékű és léptékű dokumentációt készített. Településrendezési tervek komplex környezetvédelmi alátámasztó munkarészeinek készítését, végzi sorozatban. E területen közel 400 településnek, köztük több megyei jogú városnak törekedett olyan környezetvédelmi munkarészeket összeállítani, amelyek nagyban segítették az adott település távlati fejlesztési lehetőségeinek feltárását, a megvalósítás környezeti igényének és hátterének a megfogalmazását. Jelenleg Debrecen egyik eddigi legnagyobb beruházási projektjének, a BMW létesítmény megvalósításához szükséges gazdasági övezet kialakításának környezetvédelmi tanulmányát készíti. A Hajdú- Bihar-megyei Mérnöki Kamara alapító tagja, a Környezetvédelmi Szakcsoport elnöke.

 

A „Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért” oklevelet 2004-ben alapította a tagozat elnöksége. A kitüntetést a környezetvédelmi műszaki felsőoktatásban, szakmérnök képzésben országos szinten mutatott kimagasló teljesítményért lehet megkapni. A felsőoktatásban résztvevő intézmények vezetői által beküldött javaslatok alapján az MMK Környezetvédelmi Tagozat Elnöksége három oktatónak ítélte oda a kitüntetést:

környezetvédelmi tagozat díj

Dr. Jolánkai Géza a Debreceni Egyetem professzor emeritusa, mintegy 46 évet töltött el környezetvédelmi oktatással és kutatással. A körülötte kialakult kutatócsoport tagjai máig is folytatják mentoruk munkáját. A környezetvédelem oktatását a VITUKI Nemzetközi Hidrológiai Továbbképző Tanfolyamon kezdte „A hidrológia környezetvédelmi szempontjai” tárggyal. Ezzel gyakorlatilag párhuzamosan az ELTE TTK-n hidrológus ágazati képzés keretében vízminőségvédelmet oktatott. Tíz éven keresztül a Brüsszeli Egyetem vendégprofesszoraként oktatta a környezetvédelmet. 2004 és 2013 között a Debreceni Egyetem főállású professzora, majd utána meghívott oktató- és kutatóként dolgozott a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Szakmai munkáját számos nemzetközileg is elismert kutatás jelzi, melyek közül az éghajlatváltozás vizekre gyakorolt hatásaival kapcsolatos nemzetközi projekt: „Climate Water” címmel emelhető ki. Nyugdíjasként ma is aktív oktató és több nemzetközi kutatási projekt irányításában vesz részt.

környezetvédelmi tagozat díj

Dr. Kiss Endre főiskolai tanár a környezetvédelem oktatásával 1992-ben kezdett foglalkozni, akkor vezette be a Dunaújvárosi Főiskola mérnök-képzésébe a környezetvédelem és energiagazdálkodás tantárgyat. A következő években az ipari környezeti szakmérnök, valamint a műszaki környezeti szakmérnök posztgraduális képzések tanterveinek kidolgozása, jegyzetek írása, laboratóriumi gyakorlatok megtervezése és bevezetése szintén az ő nevéhez fűződik. A Dunaújvárosi Egyetemnek és jogelődjeinek Dr. Kiss Endre révén 1984 óta van szoros kutatási és képzési kapcsolata japán intézményekkel, többek között a Tokyo Egyetemmel és a Nemzeti Környezetvédelmi és Nyersanyagforrási Kutatóintézettel, ahol több évet töltött el vendégkutatóként. Közreműködésével a Japán Nemzetközi Együttműködési Ügynökség műszerekkel és képzésekkel segítette a főiskola gépészmérnöki szakán a környezetvédelmi szakirány fejlesztését. Az együttműködési program során mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés igen magas színvonalat ért el. Segítette mind az oktatók, mind a hallgatók tanulmányútjait, ahol a résztvevők a legújabb környezetvédelmi és energiatakarékos technológiákat tanulmányozhatták az iparban.

környezetvédelmi tagozat díj

Dr. Leitol Csaba okl. faipari mérnök, mérnökközgazdász a Pécsi Tudományegyetem Környezetmérnöki Tanszékének óraadó oktatója. Az oktatási feladatok mellett az egyetemi kutatásokban is aktív. Az egyetem Szentágothai János Kutatóközpont SMART CITY Technologies Kutatócsoportjának tagja. Aktuális kutatási témái: hulladékok erőforrás hatékony szelektív gyűjtése, mechanikai-biológiai eljárások technológiai fejlesztése, hulladékból származtatott tüzelőanyagok minőségének és kihozatalának optimalizálása. A Környezetmérnöki Tanszék keretében több tantárgy oktatója, közülük kiemelendő a környezeti technológiák, a hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási esettanulmányok. Szerepet vállal a tantervek kialakításában, folyamatos korszerűsítésében, a posztgraduális képzésben, a hallgatók gyakorlati képzésében. Nagy lelkesedéssel és gondossággal törekszik a hallgatók aktuális ismeretanyaggal való ellátására. Segíti a Kar külső oktatási, kutatási kapcsolatainak bővítését, a hallgatók gyakorlati munkahelyeinek kiválasztását, elhelyezkedését. Több éve konzultál tudományos diákköri munkát végző hallgatókat, ill. végez szakdolgozati/diplomadolgozati témavezetést. Részt vesz regionális hulladékgazdálkodási fejlesztési programok kidolgozásában, és ezek gyakorlati tapasztalatait átadja hallgatóinak is.

Az okleveleket Szalai Katalin grafikusművész készítette.

 

A „Környezetmérnöki Diplomadíj” odaítéléséről az egyetemek által beküldött diploma-pályázatok értékelése után az MMK Környezetvédelmi Tagozatán beül működő Bizottság tett javaslatot. A Bizottság döntése alapján 2018-ben négy díjat adtunk ki. Kiemelt díjazásban részesültek:

környezetvédelmi tagozat díj

Ambrus Mária, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának végzős hallgatója. Diplomatervének címe: „Pernye-vörösiszap alapú geopolimer fejlesztése”. Konzulensei Dr. Mucsi Gábor és Szabó Roland voltak.

környezetvédelmi tagozat díj

Furmann Dorina, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának végzős hallgatója. Diplomadolgozatának címe: „A veszélyes hulladékok aerob biolebontásának kísérleti elemzése”. Konzulensei: dr. Bokányi Ljudmilla és Szabó Szilvia voltak.

környezetvédelmi tagozat díj

Győri Barbara, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának végzős hallgatója. Diplomadolgozatának címe: „Energetikai Faültetvények környezeti hatásainak vizsgálata”. Konzulensei Koronikáné dr. Pécsinger Judit és Dr. Polgár András voltak.

környezetvédelmi tagozat díj

Kovács Virág, aki a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán végzett. Angol nyelvű diplomadolgozatának címe: „A rediffuzió által befolyásolt paraméterek vizsgálata és mennyiségi meghatározása”. Konzulensei dr. Madarász Tamás és Székely István voltak.

A díjakat Bencsik János, Nagy Gyula és Parragh Dénes adták át.

Az ünnepség második felében érdekes előadásokat hallottunk két kitüntetett kollégától.
Dr. Jolánkai Géza „50 év a vízi környezetvédelem szolgálatában”, és dr. Bálint Sándor „Érdekességek az ipari szennyvíztisztítás történetéből” címmel tartottak előadást

Dr. Fekete Jenő György, a kuratórium elnöke

 

Kapcsolódó anyagok