márc.
20

Újabb kormányzati intézkedések az ellátás segítésére, a védekezéshez szükséges beszerzések könnyítésére

 

Az intézkedések megkönnyítik az üzleten kívüli – alapvetően a napi fogyasztási cikkekre vonatkozó – kereskedelem végzését. Egyszerűbbé válik a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos állami kötelezettségvállalás, beszerzés és finanszírozás.

 

 

A Kormány 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) az alábbi intézkedéseket tartalmazza:

1. Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai:

a. veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján;
b. a tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja;
c. a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható;
d. a nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető;
e. a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható;
f. a veszélyhelyzet idején bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható. 2

2. Gyorsabban és egyszerűbb eljárással hozhatók meg a veszélyhelyzettel összefüggő állami kötelezettségvállalásokra vonatkozó döntések. Az alábbi ismertetés csak tájékoztató jellegű, nem teljeskörű, inkább a könnyítések jellemző irányát és tartalmát jelzi.

A Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja vagy az általa kijelölt személy által indokoltnak ítélt és írásban meghatározott költségek finanszírozása tekintetében, a veszélyelhárítás érdekében szükséges nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat érintően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a. kötelezettséget vállalni előzetes pénzügyi ellenjegyzés nélkül is lehet, arra utólag is sor kerülhet, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül;
b. kötelezettségvállalásra – ha a veszélyhelyzetre tekintettel szükséges – a kötelezettségvállaló írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – utasítása alapján is sor kerülhet;
c. a megállapodás, szerződés megkötésére szóban vagy távollévők között tett jognyilatkozattal is sor kerülhet, amelyet utólagosan legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül szükséges írásba foglalni;
d. az államháztartás számviteléről jogszabályban meghatározott adatszolgáltatásokkal, bejelentésekkel összefüggő bírságok – így különösen a veszélyhelyzet alatt, a veszélyhelyzettel összefüggésben tett kötelezettségvállalások, pénzügyi kifizetések kapcsán – nem szabhatók ki.

A Kormány rendelete feloldott több a közbeszerzési korlátozást a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekre vonatkozóan.