márc.
19

A koronavírus elleni küzdelemmel kapcsolatos két újabb kormányrendelet jelent meg

A Magyar Közlöny 44. számában a megjelent két, a koronavírus elleni küzdelemmel kapcsolatos kormányrendelet.

A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 131/2021. (III. 18.) Korm. rendelet előírásai alapján a gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezi az EGT-megállapodásban részes államban vagy EGT-megállapodásban nem részes, de a klinikai vizsgálatok, illetve a  gyógyszergyártás tekintetében a  Magyarországon hatályos szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó államban, a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, a  betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását.


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2021. (III. 18.) Korm. rendelet szerint a Magyar Államkincstár a lakosság koronavírus-fertőzés kockázatának leginkább kitett személyek átoltottságának növelése és az  érintettek elérése érdekében, az  önkéntesen igénybe vehető és ingyenesen biztosított koronavírus elleni védőoltások kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása céljából tájékoztatást küld a  MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásokban, juttatásokban részesülő személyek részére. A MÁK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli a jogosultak nevét, lakcímét, születési idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.

A hivatkozott rendeletek a kihirdetésüket követő napon, azaz 2021. március 19-én léptek hatályba.

Magyar Közlöny 44. szám