márc.
31

A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény

Az Országgyűlés a járvány megelőzése és következményeinek elhárítása érdekében széleskörű felhatalmazást adott a kormánynak rendeleti szabályozásra és a szükségesintézledések meghozatalára. Módosult a Bünentő Törvénykönyv is: büntethető a járványügyi védekezés akadályozása.

 

Az Országgyűlés általi elfogadást követően 2020 március 30-án a Magyar Közlönyben is megjelent a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény.

A törvény célja a veszélyhelyzet fennállása alatt az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása. Ennek keretében az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy az állampolgárok élet-, egészség-, személyi-, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Fent nevezett intézkedéseket a Kormány kizárólag a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan a járvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja.

A törvény felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet idejére meghosszabbítsa, ugyanakkor az Országgyűlés e felhatalmazást visszavonhatja.

A Kormány a veszélyhelyzet idején minden intézkedéséről rendszeres tájékoztatást ad az Országgyűlés számára.

A veszélyhelyzet ideje alatt az Alkotmánybíróság – akár az ügyrendtől eltérően – is működhet.

A veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások elmaradnak, valamint országos és helyi népszavazás sem kezdeményezhető, a már kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak.

A helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának kimondása esetén a döntés hatálya a veszélyhelyzet megszűnését követő napon áll be.

A törvény alapján a Büntető Törvénykönyv kiegészül a “Járványügyi védekezés akadályozása” elnevezésű bűncselekménnyel, amelynek elkövetője három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A módosítás büntetni rendeli a bűncselekmény előkészületét is. A Btk. módosítása során kiegészülnek a rémhírterjesztésre vonatkozó előírások is.