nov.
23

Nagy érdeklődés és kamarai jelenlét az első közbeszerzési napon

2019. november 21-én és 22-én Egerben került sor az első Közbeszerzési Nap megrendezésére. A háromszáz fő feletti részvétel mellett sor került – többek között – a kamara közbeszerzéssel kapcsolatos tapasztalatainak bemutatására is.

A konferencián a szabályozásban kulcsszerepet játszó kormányzati szervek, a megrendelő-ajánlatkérő kormányzat háttérszervezetek, az ajánlattételben jelentős szerepet játszó gazdasági szereplők, közbeszerzési szakértők vettek részt.

A konferenciát lezáró fórumbeszélgetésen az MMK elnöke, Nagy Gyula vett részt kormányzati és gazdaság vezetőkkel együtt. A fórum előtt Dr. Virág Rudolf, a kamara főtitkára tartott előadást a törvény kamarai tagság számára kiemelten fontos elemeiről (minőség alapú kiválasztás, műszaki egyenértékűség, design and build kivételessége) és ezek gyakorlati érvényesüléséről.

A konferencián általános érdeklődést keltettek a tervezéshez és építési beruházáshoz kapcsolódó gyakorlatok. Elismeréssel fogadták az érdeklődők, hogy az MMK több előzetes vitaegyeztetés során érvényesítette tagjainak a szakmagyakorlási szabályozáshoz kapcsolódó jogait és érdekeit.

Várakozással tekintenek a konferencia résztvevői az Országgyűlés előtt fekvő Kbt. módosító törvényjavaslatra. Ez a javaslat kinyitná az utat a csak ár alapú ajánlatkérés előtt azzal, hogy hatályon kívül helyezné azt a tilalmat, amely szerint a tervezés és építési beruházás esetén tilos a csak ár alapú beszerzés. Ezután a csak ár alapú beszerzéshez lényegében csupán indokolási kötelezettség kapcsolódna. Indokként alapvetően az hangzott el, hogy a kiírások jelentős részében nem lehet valós, áron túli, minőségi kritériumokat meghatározni.

A kamara egyeztetést kezdeményezett a törvényjavaslatot benyújtó Miniszterelnökséggel.