aug.
05

Módosult több, a közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó jogszabály

A Magyar Közlöny 2019. augusztus 1-jei számában megjelent az egyes kormányrendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 8. § (3) bekezdésének hatálybalépésével összefüggő, valamint iparszabályozási szempontból történő módosításáról szóló 198/2019. (VIII. 1.) Korm. rendelet.

A módosítás érinti a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet. A módosítás alapján, ha az engedélyezési eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap.

piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosítása során új alcímekkel egészül ki, melyek többek között a gépekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a szállítható nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a nem automatikus működésű mérlegekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a  felvonókkal és a felvonókhoz készült biztonsági berendezésekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezésekkel és védelmi rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a mérőeszközökkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, valamint a nyomástartó berendezésekkel és rendszerekkel kapcsolatos piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat.

felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása során a jogszabály kimondja, hogy amennyiben a  berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, a  létesítést, a  használatbavételt, a  veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az  áthelyezést, a  berendezés e  rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a  Hatóság, másodfokon országos illetékességgel a  Kormányhivatal engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban.

A módosítás kimondja továbbá, hogy ellenőri tevékenységet kizárólag felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy végezheti.

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása érinti a szállítható nyomástartó berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályokat, a  mérőeszközök megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos hatósági tevékenységre vonatkozó különös szabályokat.

A rendelet a villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel kapcsolatos hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok között előírja, hogy a műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltéséhez 5 évenként továbbképzést kell elvégezni. Ilyen munkakörnek számít a rendelet alapján:

a) érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló,

b) erősáramú berendezések felülvizsgálója, és

c) a villámvédelmi berendezések felülvizsgálója.

2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

A rendelet teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/b880213d783e1a39ea4b0a3c86290da2ec9c5cac/megtekintes