ápr.
29

Veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendelet módosítások jelentek meg a MK 71. számában

A Magyar Közlöny 71. számában megjelent több, a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendelet- módosítás.

 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV. törvény – a kormányzati szektor egyenlegének meghatározásáról szóló - 3/A. § (2) bekezdését a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni.

A veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról szóló 197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet előírásai alapján a 2020/2021. tanévben a felsőoktatási intézmény  a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott oktatásszervezési időszaktól eltérhet.

A veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról szóló 198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint az általános szabályoktól eltérően a gazda szakmához tartozó aranykalászos gazda részszakma képzéshez kapcsolódó szakmai vizsgát felnőttképzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező felnőttképző is szervezhet.

A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet a 2021. március 8. és 2021. április 19. között lejárt tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a  lejáratának napjától 2021. augusztus 19-ig meghosszabbodik, ha a  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett a  részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig bejelentkezik. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényessége a lejáratának napjától 2021.  május 19-ig hosszabbodik meg, ha a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett részére jogszabályban előírt ismételt tűzvédelmi szakvizsgára 2021. május 19-ig nem jelentkezik be. A sikeres ismételt tűzvédelmi szakvizsga esetén az új tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány érvényességi idejét az ismételt tűzvédelmi szakvizsga napjától kell számítani.

A rendeletek a kihirdetésüket követő napon, 2021. április 29-én lép hatályba.

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról szóló 23/2021. (IV. 28.) ME határozat szerint Fichtinger Gyulának, az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának megbízatása lemondására tekintettel 2021. április 29-ei hatállyal megszűnik.

Magyar Közlöny 71. szám