ápr.
30

A Kamarai Továbbképzési Testület 2/2020 (IV.27.) KTT /számú állásfoglalása

A koronavírusjárvány miatti kijárási korlátozások egyik következményeként  megindultak a távoktatás keretében szervezett továbbképzések a kamarában. A KTT állásfoglalást adott ki, amelyben ajánlásokat fogalmaz meg a területi kamarák és szakmai tagozatok távoktatással kapcsolatos gyakorlati teendőire.

Az ajánlás a Dokumentumok, Szabályzatok menüpont alatt is megtalálható.  A távoktatás igénybevétele önkéntes, bővíti a lehetőségeket, a résztvevők teljesítik vele a kötelező szakmai továbbképzést. A távoktatás azonban nem érinti a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos halasztást vagy a jogosultságokat: a tagok továbbra is választhatják a veszélyhelyzet utáni kontaktórás képzéseken való részvételt is, amelyet december végéig kell teljesíteniük.

Állásfoglalás a szakmai továbbképzések távoktatásként való szervezéséről

Az Magyar Mérnöki Kamara Továbbképzési Testülete (a továbbiakban: KTT) - egyetértve a szakmai továbbképzéseknek a koronavírus járvány miatt a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszakára történt felfüggesztésével, valamint a meghatározott továbbképzési és vizsga kötelezettségek 2020. december 31-ig történő pótlásának lehetőségével, továbbá tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzeti kijárási korlátozás idején kezdeményezték a szakmai továbbképzés távoktatási formában való szervezését, továbbá figyelembe véve az MMK Elnökség tagjainak ezen továbbképzési módot is támogató álláspontját  – a szakmai továbbképzések távoktatásként való szervezésének támogatása érdekében az alábbi állásfoglalást fogadta el:

1. A KTT megállapítja, hogy az MMK Továbbképzési Szabályzata alapján szakmai továbbképzés kontakt órás képzésként és távoktatásként egyaránt szervezhető (13.§ (1) bek.). A távoktatás lehetséges élő közvetítésként vagy előre felvett és a képzés szervezője által letölthető tananyagnak a képzés előre rögzített időpontjában történő levetítése formájában is. 

2. A szakmai továbbképzés szervezésében a Továbbképzési Szabályzat által megjelölt közreműködő szervek feladata nem változik. Ennek megfelelően:

a. a szakmai továbbképzéseket - ugyanúgy, mint eddig - a területi mérnöki kamarák szervezik (10. § (1) bek.);
b. továbbképzések oktatandó témáit a szakmai tagozatok határozzák meg (9.§);
c. az egyes képzési alkalmakra az illetékes szakmai tagozat által jóváhagyott oktató kérhető fel (12. §);
d. a képzés díjának meg kell felelnie a szabályzat előírásainak (14. §);
e. a távoktatás esetén is érvényesek a képzés meghirdetésével, nyilvántartásba vételével és a teljesítés igazolásával kapcsolatos előírások.

3. A Továbbképzési Szabályzat úgy rendelkezik, hogy a KTT feladata az egész képzési rendszer ellenőrzése és felügyelete (17. §). E feladatkörében a KTT felkéri a szakmai tagozatokat:

a. tekintsék át törzsanyagaikat abból a szempontból, hogy melyik témák alkalmasak a távoktatás keretében történő képzésre;
b. tekintsék át az általuk javasolt oktatók listáját és - a távoktatás sajátosságaira figyelemmel - szükség esetén módosítsák vagy egészítsék ki azt;
c. figyelemmel a távoktatás sajátosságaira, fontolják meg új törzsanyagok készítését;
d. lehetőség szerint részesítsék előnyben azokat a témákat, amelyek több szakterület számára nyújtanak ismereteket és több tagozat által elismerhetők a továbbképzési kötelezettség teljesítéseként.

4. A KTT a 3. pont alatti feladatkörében felkéri a területi kamarákat, hogy

a. minden távoktatás szervezésének megkezdése előtt mutassák be az alkalmazni kívánt módszert annak érdekében, hogy a KTT megállapíthassa, hogy az biztosítja-e

– a távoktatásban részt vevők regisztrációját;
a távoktatásban részt vevők távoktatás ideje alatti jelenlétének ellenőrzését;
kérdések feltevését az előadónak a résztvevők részéről;
az oktatás minőségéről való véleménynyilvánítást (un. elégedettségi felmérés);
a zavarok, megakadások, egyéb technikai hibák nélküli, megfelelő minőségű szolgáltatást;

b. biztosítsák a KTT részére – feladatainak ellátása érdekében – a lebonyolítás alatt lévő távoktatáshoz való hozzáférés lehetőségét.

5. A KTT leszögezi, hogy

a. a távoktatás igénybevétele önkéntes, az abban való részvételről a továbbképzésre kötelezett tag saját belátása szerint dönthet;
b. a távoktatás alkalmazása nem érinti a kontakt órás továbbképzések szervezését, lebonyolítását és az azon való részvétel lehetőségét: a kontakt órás képzéseket a területi kamarák ezután is szervezik;
c. a távoktatás alkalmazása nem érinti a továbbképzések veszélyhelyzet miatt kihirdetett elhalasztását, tehát a távoktatás igénybevétele csupán egy lehetőség a továbbképzési kötelezettség teljesítésére;
d. aki a távoktatást nem kívánja igénybe venni, a veszélyhelyzet után 2020. 12. 31-ig teljesítheti továbbképzési kötelezettségét kontakt órás képzésen is.

6. A KTT felkéri az MMK Főtitkárságát és azon területi kamarák témafelelőseit, akik már távoktatási tapasztalatot szereztek, - amennyiben ezt igénylik - nyújtsanak segítséget a területi kamaráknak és a szakmai tagozatoknak a távoktatás módszereinek alkalmazásához, valamint a kialakult jó gyakorlatok megismeréséhez.

7. A KTT felkéri a területi kamarákat, hogy az oktatás hatékonysága érdekében egyeztessék egymással a képzések során alkalmazott eljárásaikat.

8. A KTT elsősorban a webszemináriumok szervezését javasolja.

 

Budapest, 2020.04.29.
Dr. Csenke Zoltánné, KTT elnök