febr.
03

Magyar Közlöny 16: egyes műszaki szabályozási tárgyú kormányrendeletek módosítása

Az MK tartalmazza a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásairól és a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló kormányrendelet módosításait.

A rendelet tartalmazza a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítását, amely szerint az előmunkálati jog alapján a hálózati engedélyes vagy megbízottja az engedélyezést követő egy éven belül a más tulajdonában, használatában levő ingatlanon jogosult kártalanítás ellenében bejárást végezni, olyan jeleket elhelyezni, méréseket, talajvizsgálatokat végezni, amelyek a létesíteni kívánt sajátos építmény elhelyezéséhez szükségesek. A hálózati engedélyes az előmunkálati jog alapján végezhető tevékenység megkezdéséről az ingatlan tulajdonosát, a települési önkormányzat jegyzőjét, valamint a Hatóságot 30 nappal korábban köteles értesíteni.


A felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet módosítása szerint a létesítési engedély a véglegessé válásának napjától számított négy év elteltével hatályát veszti, kivéve, ha a létesítési tevékenységet ez idő alatt megkezdték, és a létesítés megkezdésétől számított hat éven belül a berendezés üzembe helyezésének feltételeit megteremtették.

A rendelet kiemelt részei a rendelet kihirdetését követő 15. napon, azaz 2021. február 17-én lépnek hatályba.

Magyar Közlöny 16. szám