máj.
20

Sikeres e-küldöttgyűlés Fejér megyében

Sok szervezet életében fontos esemény az évenkénti taggyűlés, vagy az azt helyettesítő küldöttgyűlés, amikor a vezetőség számot ad elmúlt évi munkájáról, céljainak teljesüléséről és gazdálkodásáról. Ez az esemény nyújt lehetőséget arra is, hogy a szakmai önkormányzat tagjai véleményt formáljanak a kamara munkájáról, illetve kijelöljék a következő év működésének főbb irányait.

megyei-videokonf

A Fejér Megyei Mérnöki Kamara idén 25. alkalommal szervezte meg beszámoló konferenciáját. Kezdetben mi is taggyűlési formát alkalmaztunk, a taglétszám növekedése azonban megkövetelte a változtatást, átálltunk a küldöttgyűlési formára. Az akkori döntés értelmében a tagság 10%-át reprezentáló létszámú küldöttet választunk 4 éves időtartamra, így küldötteink létszáma 70 fő lett (időközben ketten lemondtak megbízatásukról). A küldöttgyűlés szervezésének egyik fő szempontja, hogy akkor kell megtartani, amikorra az előző gazdasági év lezárható, azaz elkészül a mérlegbeszámoló. Ezért is rendezzük az eseményt minden év tavaszán.

A 2020. évi szervezés legnagyobb nehézségét – az élet majd’ minden területét megváltoztató – koronavírus járvány, illetve a veszélyhelyzet miatt bevezetett korlátozó intézkedések jelentették. A területi kamara székesfehérvári irodája március közepén bezárt, munkatársainknak azonban azonnal megteremtettük a zökkenőmentes otthoni munkavégzés lehetőségét. Elnökségünk – sok más szervezethez hasonlóan – és szakmagyakorló kamarai tagjaink a napi munkavégzéshez szükséges kommunikációban szintén átálltak az internetes megoldások alkalmazására. Kipróbáltuk az ismertebb web-konferencia támogató szoftvereket, illetve felhasználói tapasztalatokat gyűjtöttünk. A küldöttgyűlés előkészítése során fontos volt az is, hogy csak olyan technikai eszközök alkalmazását várjuk el kollégáinktól, melyek ma már az informatikai alkalmazások természetes tartozékai. (Erről egy előzetes felmérést is készítettünk a küldöttek körében.) Végül az ismert Teams alkalmazás mellett döntöttünk, pontosabban az azt is tartalmazó Office 365 csomag mellett. Természetesen egy ekkora váltás nem oldható meg pusztán saját erőből, szükség volt profi informatikai szakemberek bevonására is.

Az előkészítés legfontosabb feladata – a beszámoló anyagok összeállításán túl – a küldöttgyűlési szavazások kérdéseinek megfogalmazása és szoftveres előállítása volt. Egy kontakt gyűlésen a levezető a helyzetnek megfelelően tudja megfogalmazni a szavazásra bocsájtandó kérdéseket, majd a szavazatszámláló a felemelt kezeket megszámolni. Itt viszont most minden kérdést előre meg kellett fogalmazni, számolva azzal, hogy a gyűlés során érkezhet olyan módosítás vagy észrevétel, amit be kell építeni a beszámolókba, és ezekről külön kell majd szavazni. Azaz ki kellett találni, mik lehetnek majd ezek a változtatások. Arra is fel kellett készülnünk, hogy ez az újszerű megoldás több kolléga számára technikai problémákat jelenthet. A május 15-i küldöttgyűlés előtt ezért egy héten keresztül technikai ügyeletet biztosítottunk, amikor a küldöttek elvégezhették a szükséges regisztrációt, az informatikai támogatást biztosító csapat pedig vállalta, hogy „utolsó pillanatos” megoldások és a zavartalan lebonyolítás miatt a küldöttgyűlés idején is műszaki-technikai segítséget nyújt.

Végül minden várakozást felülmúlóan, 50 küldött virtuális jelenlétével, 74%-os részvételi arány mellett kezdhettük meg küldöttgyűlésünket. A megnyitót meghívottként az MMK elnöke tartotta, aki a mérnöki kamarán belül történelmi eseménynek nevezte az elektronikus küldöttgyűlés megszervezését. Nagy Gyula röviden ismertette az MMK jelenlegi köztestületi feladatait és céljait. Köszöntötte – természetesen ugyancsak saját irodájából – a résztvevőket Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere is, hangsúlyozva az önkormányzat és a mérnökség fontos kapcsolatát a város fejlesztésében. Csatlakozott a küldöttértekezlethez Szőllőssy Gábor is – az MMK korábbi főtitkára, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara alelnöke –, mint az MMK új alapszabályát előkészítő bizottság társelnöke. A grémium munkájáról röviden beszámolva elmondta: az új alapszabály előkészítése már olyan stádiumban van, hogy minden esély megvan az októberre tervezett országos küldöttgyűlés elé terjesztésére.

A megyei küldöttgyűlésen „nyújtottuk át” a nemrég alapított Fejér Megyei Mérnökökért Alapítvány ösztöndíját Jelinek Brigitta gépészmérnök hallgatónak, aki az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán az elmúlt 5 félév során a legjobb tanulmányi eredményt érte el.

A továbbiakban a hagyományos ütem szerint próbáltuk folytatni a küldöttgyűlést: előterjesztéseket ismertettünk – amelyek már négy hete honlapunkon is elérhetők voltak –, hozzászólásokat vártunk és néhány esetben kaptunk is, majd szavazással kellett dönteni a beszámolók elfogadásáról. Igazából ez az egy feladat volt az, ami kisebb-nagyobb gondot jelentett, ám ezeket végül technikai segítőink sikeresen megoldották, így éves küldöttértekezletünket eredményesen tudtuk lezárni.

Köszönet mindenkinek, aki csatlakozott rendhagyó e-küldöttgyűlésünkhöz – akár küldöttként, vendégként, vagy csak érdeklődőként, mint ahogy ezt több területi mérnöki kamaránk vezetője is tette!

Dr. Szepes András elnök, FMMK

–––––––––––––––––––––––––––––––

A rendhagyó eseményről FEOL.hu is beszámolt.