márc.
11

Összefoglaló az MMK Elnökségének 2021. március 10-i üléséről

Már elérhető a kamarai energetikai tanácsadás – a tervek szerint halad a Küldöttgyűlés előkészítése – létrejött két fontos munkacsoport.

Nagy Gyula elnök az ülést megnyitó bevezetőjében beszámolt a Miniszterelnökséggel, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folyó rendszeres szakmai egyeztetésekről. Elmondta, hogy sikeresen halad az online vizsgáztatási rendszer tesztüzeme, hamarosan élesben is elindulhat a személyes jelenlétet nem igénylő vizsgáztatás. Nagy Gyula hozzátette azt is, hogy a múlt héten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által biztosított előadókkal, jelentős részvétellel sikeres online jogi oktatást tartottunk.


Új MMK szolgáltatás: megkezdődöttaz energetikai tanácsadás
Már elérhető a kamara új szolgáltatása, a lakosságot és a vállalkozásokat segítő energetikai tanácsadás, amelyet a járvány miatt egyelőre online, a www.mmk.hu/tanacsadas/ címen keresztül jelentkezve vehetnek igénybe az érdeklődők. A tanácsadás segíti eligazodni az építkezni, felújítani, vagy lakást vásárolni szándékozókat, a vállalkozásokat az energiahatékony megoldások, valamint a jogszabályi, pályázati és finanszírozási lehetőségek között. A bevezetést a sajtó is élénk figyelemmel követte, Nagy Gyula elnök két rádióműsorban nyilatkozott; számos online és nyomtatott sajtótermékben jelent meg információ a tanácsadásról. A szolgáltatás iránt már az első napokban többen érdeklődtek. Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, a jobb tájékoztatás érdekében a kamara tervezi szakmai fórumok és workshopok megszervezését is, a járványhelyzet javulása után pedig lehetőség lesz a régiónként szervezett fórumokon a személyes tanácsadásra is.


Tájékoztató a veszélyhelyzet meghosszabbításáról
A kamara a honlapján, hírlevelén keresztül rendszeresen tájékoztatja tagjait a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet meghosszabbításával kapcsolatos legfontosabb szabályokról és információkról. Nagy Gyula jelezte, hogy a korábbi ütemtervnek megfelelően, az előkészületek továbbra is a Tisztújító Küldöttgyűlés tervezett időpontjához, 2021. május 14. napjához igazodva folytatódnak. Az április 23-án ülésező Választmány az aktuális járványhelyzet és a járványügyi szabályok figyelembevételével tud dönteni a Küldöttgyűlés végleges időpontjáról és a lebonyolítás módjáról.
A kamara elnöke elmondta, hogy a kamarai kitüntetések és elismerések átadására a tervezett március 8-i időpontban sajnos még online módon sem kerülhetett sor. Amint erre lehetőség lesz, az elismeréseket személyesen vehetik majd át a kitüntetettek.


Létrejött az e-közmű munkacsoport
Az Elnökség létrehozta az e-közmű munkacsoportot. A Magyar Mérnöki Kamara már korábban is több javaslatot dolgozott ki az e-közmű rendszer hibáinak javítására, a Lechner Tudásközpont, a Miniszterelnökség, és a közműszolgáltatók közreműködésével workshopokat szervezett. A munkacsoport 2017-2018 években már tevékenykedett, amely során konkrét javaslatokat tett a jogalkotónak, és ezek jelentős része beépült az e-közmű rendszert szabályozó jogszabályok módosításába.
A mostani munkacsoport létrehozását az indokolja, hogy a Lechner Tudásközpont megkereste a kamarát azzal, hogy tervezik az e-közmű rendszer további fejlesztését, javítását és ennek során számítanak a kamara véleményére.
A munkacsoport több szakmai tagozat jelöltjeinek részvételével március 4-én már megtartotta első, előzetes egyeztetését. A munkacsoport létrehozza munkatervét, amelyet a következő MMK Elnökségi ülésen bemutat, majd tevékenységéről rendszeresen beszámol az MMK Elnökségnek.


Megalakult a robbanásveszélyes térben történő tervezéssel foglalkozó munkacsoport
Több kamarai tag is jelezte, hogy a robbanásveszélyes környezettel kapcsolatos tervezést az összehangolatlan jogi környezet és vitatott szabályok nem egyértelmű értelmezése nehezíti. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kamara ezzel kapcsolatos javaslatára válaszolva jelzete, hogy a szabályozott szakmák számának csökkentése érdekében készülnek a jelzett szabályok módosításai. Az elnökség az ülésen létrehozta a több tagozat delegáltjaiból álló munkacsoportot, amelynek célja, hogy segítse a szabályozás harmonizációját és egységes értelmezését, javaslatot tegyen a szakmagyakorlók felkészültségét segítő képzések megszervezésére. A munkacsoport az Elnökség következő ülésére terjeszti elő munkatervét.


Oklevél Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testületi tagok kinevezése
Az Oklevél Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testület a szakmagyakorlási engedélyezési eljárásban országos hatáskörben vizsgálja a beazonosításra nem alkalmas végzettségek megfelelősségét. A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége a Közlekedési Tagozat javaslatára az OSzVSzT új tagjává kinevezte Kocsis Tündét és Wettstein Anikót.

(Tájékoztatónk nem teljeskörű. Az elnökségi ülés minden tárgyalt kérdést tartalmazó emlékeztetőt a főtitkárság a szokott rendben megküldi az érintetteknek.)