máj.
21

A veszélyhelyzet idején sokan keresik a kamarai jogsegélyszolgálatot

 

A Magyar Mérnöki Kamara több éve sikeresen működő jogsegélyszolgálata iránti érdeklődés jelentősen megnőtt az elmúlt negyedévben. A veszélyhelyzet idején a jogsegélyszolgálatot a korábbi szóbeli, személyes konzultáció helyett a telefonon és e-mail-en történő tanácsadás keretében végezzük.

 

 

A kamarai honlapon bejelentkezőt minden esetben az általa megadott időpontban telefonon keressük. A telefonos szóbeli tanácsadás mellett lehetőség van e-mail használatára is (pl. dokumentumok megküldése).

A jogsegélyszolgálat igénybevétele előzetes bejelentkezéshez kötött, bejelentkezni a következő linken tudnak: https://mmk.hu/tagjainknak/jogsegelyszolgalat

 A közelmúltban sem változtak érdemben a tipikus problémák is: a tavaszi megkereséseinek jellemző témakörei a következők voltak:

  • felelős műszaki vezető felelősségi köre, mit kell számon kérni az alvállalkozóktól és kinek a felelőssége meddig terjed
  • fizetési késedelem, korábbi tartozás el nem ismerése
  • teljesítésigazolás kiadásának elmulasztása, illetve elutasítása, számlatartozás kifizetésének megtagadása
  • tervezői névvel és tervezői jogosultsággal való visszaélés
  • panasztétel mérnöki szakvéleménnyel való visszaélésért
  • megbízási szerződés megszűnésével kapcsolatos jogvita
  • tanácsadás munkavégzéssel kapcsolatban
  • építési szerződés megszüntetése, e-napló lezárása egyéni vállalkozó örökös/jogutódnélküli elhalálozása esetén
  • utólagos megépítéssel kapcsolatos többlet költség miatti kártérítés követelése az építtető részéről

Az MMK jogászai a szakmai tagozatok, valamint, ha kell, külső jogi szakértők bevonásával – az ügy körülményeire, összetettségére figyelemmel – minden megkeresésre szakszerű és jogszerű megoldást kínálnak. A megkeresések fontosak a Jogi Kabinet munkatársai számára is, mivel ezeken keresztül kapunk a szakmagyakorló tagoktól valós képet a szakmagyakorlásuk során felmerülő jogesetekről, a szakmagyakorlást befolyásoló nehézségekről.

Az MMK elkészítette szerződéskötési útmutatóját is, amivel iránymutatást kívánunk adni a szerződések elkészítéséhez, véleményezéséhez és megkötéséhez. Az útmutatót egy folyamatosan fejlődő összeállításnak szántuk, amelyet a jogesetekből nyert tapasztalatok, valamint a tagok részéről – többek között a jogsegélyszolgálat keretében – tett észrevételek, kiegészítések gazdagítanak. Kérjük a tagozatokat és a tagokat is, hogy küldjék meg a szerződésekkel kapcsolatos közös érdeklődésre számot tartó tapasztalataikat és javaslataikat. Ezek mind – a megfelelő szakmai beépítéssel – gazdagíthatják a közösen felhasználható útmutatót.

Kérjük tekintsék meg útmutatónkat is a következő linken: https://mmk.hu/tagjainknak/tudastar#tervezesi-szerzodes

Várjuk továbbra is megkereséseiket.
MMK Főtitkárság
Jogi Kabinet